Komentarze I Analizy

Wyższe wykształcenie – co piąty Polak nie wykorzystuje go w pracy

Jak wynika z tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), prawie co piąty Polak posiadający wyższe wykształcenie pracował w zawodach wymagających średnich lub niskich umiejętności. Problem z ludźmi posiadającymi zbyt duże kwalifikacje w stosunku do zajmowanego stanowiska jest ogólnoeuropejski.  

Jak zaznaczają autorzy tygodnika:

„Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników do wymogów rynku pracy jest jednym z warunków jego właściwego funkcjonowania”.

Wydajny rynek pracy, nieefektywny system edukacji

Niestety- według ekspertów z PIE- obecnie systemy edukacyjne są reformowane zdecydowanie zbyt wolno. Zmiany technologicznie, które miały miejsce w ostatnich latach, spowodowały, że pracodawcy szukają ludzi posiadających kwalifikacje, których w szkołach się nie zdobywa. Systemy edukacyjne zwyczajnie nie nadąża za zmianami na rynku pracy. 

Jak piszą autorzy tygodnika PIE, 20,8% Europejczyków posiadających wyższe wykształcanie ma zbyt wysokie kwalifikacje w stosunku do zajmowanego stanowiska. W wypadku migrantów z krajów UE odsetek ten rośnie do poziomu 32,3%. W najgorzej sytuacji znajdują się migranci, którzy przybyli do Unii Europejski. 41,4 procent z nich pracuje w miejscu, w którym nie wykorzystują swojego wyższego wykształcenia. 

Polacy mają zbyt duże kwalifikacje i niepotrzebne wyższe wykształcenie

Jak wskazują eksperci z PIE, w naszym kraju prawie co trzeci Polak mający więcej niż 20, a mniej niż 64 lata ma wyższe wykształcenie. Co interesujące migranci statystycznie są lepiej wykształceni niż przeciętny mieszkaniec Polski. Jak informuje nas raport PIE:

„wśród imigrantów z innych państw członkowskich UE odsetek [ludzi posiadających wyższe wykształcenie] wynosi 62,8 proc., a wśród przybyszów spoza UE – 57,8 proc”.

Jak już wspomniałem na początku artykułu, dane PIE podają, że w 2020 roku 19% Polaków posiadających wyższe wykształcenie pracowało w zawodzie wymagającym średnich lub niskich umiejętności. W 2010 roku wskaźnik ten wynosił 17,7%. Jak widać, omawiany odsetek w ciągu ostatnich 10 lat wzrósł, jednak stosunkowo niewiele. W takiej Słowacji odsetek osób ze zbyt dużymi kwalifikacjami w stosunku do zajmowanego miejsca pracy wzrósł o 12,5 punktu procentowego! Co warte zaznaczania problem ze zbyt wysokimi kwalifikacjami w Polsce dotyczył bardziej mężczyzn niż kobiet. 

Problem z wykształceniem Polaków jest poważny

Jak przekonują autorzy tygodnika PIE sytuacja związana z ludźmi, którzy nie mogą wykorzystać swoich umiejętności w pracy, jest wysoce problematyczna. Osoby te mogą zacząć cynicznie podchodzić do swojej pracy. Będzie się to u nich objawiać częstymi zmianami pracy, brakiem zaangażowania w wykonywane obowiązki, zachowaniami kontrproduktywnymi i niższą satysfakcją z pracy. 

Problem jest naprawdę poważny, dlatego eksperci z PIE sugerują, podjęcie wysiłków nawet na poziomie międzynarodowym. Eksperci z PIE wskazują na konieczność takiego skonstruowania systemu edukacyjnego, aby ten wyposażał uczniów i uczennice w umiejętności potrzebne na rynku pracy. 

Zobacz także: Polacy wydają na zdrowie prawie najmniej w całej Unii Europejskiej

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker