Europa

Obniżka CIT w Niemczech przyniesie korzyści gospodarcze

Obniżka CIT w Niemczech prowadzi do wyższych płac, większego zatrudnienia i wyższego wzrostu gospodarczego. Dochody z podatków również wracają do poziomu wyjściowego w dłuższym okresie. Tak przynajmniej wynika z analizy niemieckiego ifo Institute.

Obniżka CIT w Niemczech

Jak wynika z analiz przedstawionych przez ifo Institute, stawka podatku dochodowego od osób prawnych może obecnie znajdować się za szczytem krzywej Laffera. Obecnie CIT w Niemczech wynosi 30% i jest on relatywnie wysoki w porównaniu np. do Polski, gdzie jest on równy 19%. Analitycy szacują, że obniżenie stawki podatku o 5 p. proc. przyczyniłoby się do wzrostu wpływów budżetowych. Niemniej jednak w krótkim okresie mogłyby się pojawić niedobory.

W okresie przejściowym rzeczywiście występują pewne niedobory podatkowe. Można je jednak postrzegać jako inwestycję państwa, która w przyszłości umożliwi podniesienie płac, zwiększenie zatrudnienia i poziomu konsumpcji – komentuje prezes ifo, Clemens Fuest.

W badaniu rozważono konsekwencje obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 30 do 25 proc. oraz skrócenia okresu amortyzacji podatkowej inwestycji z dziesięciu do czterech lat. Obie te zmiany miałyby zmniejszyć  w krótkim okresie wpływy podatkowe o 30 mld euro. Później jednak po okresie dostosowawczym produkcja w gospodarce i konsumpcja prywatna gospodarstw domowych byłyby o około 3% wyższe niż w przypadku braku reform. Zatrudnienie wzrosłoby o 1,4%, a płace o około 4%.

Analitycy Ifo Institute zauważają także, że jeśli niemiecki rząd chciałby podwyższać podatki, to lepszym pomysłem ma być podwyżka VAT-u. Ich zdaniem wyższa stawka VAT byłaby mniejszym obciążeniem dla zatrudnienia i wzrostu niż podwyżka podatku dochodowego. Podniesienie stawki podatku o 3 p. proc. od dochodów powyżej 100 tys. euro w pierwszym roku przyniosłoby budżetowi dodatkowe 4,9 mld euro. W dłuższej perspektywie dodatkowe wpływy podatkowe spadłyby jednak do 3,4 mld euro, a a dynamika produkcji gospodarczej zmniejszyłaby się o 0,4 proc.

Podniesienie podatku VAT o 1 punkt procentowy spowodowałoby natomiast wzrost wpływów podatkowych o 7,4-7,8 mld euro, przy jednoczesnym spadku dynamiki produktu krajowego brutto o zaledwie 0,2 proc.

Zobacz także: Płaca minimalna w Niemczech zmieniła krajowy rynek pracy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker