Europa

Oczekiwana długość życia w Europie załamała się!

Jak informują autorzy raportu Eurostatu „Regional Yearbook 2021”, pandemii koronawirusa towarzyszyło załamanie się zdrowia publicznego i poważny kryzys społeczno-gospodarczy, ze sporym bezrobociem i rosnącymi nierównościami. Pomimo tego, że w wielu państwach UE zamknięto całe sektory gospodarki i nałożono ograniczenia na mobilność osobistą, oczekiwana długość życia w Europie spadła. 

Koronawirus przyczynił się do wzrostu liczby zgonów

Z raportu Eurostatu wynika, że pierwsza fala pandemii COVID-19 przyczyniła się do tego, że całkowita liczba zgonów na terenie Unii Europejskiej w kwietniu 2020 r. wzrosła względem analogicznego okresu o 25,1 procent. W pierwszej połowie 2020 roku wzrost współczynnika umieralności był szczególnie widoczny we Włoszech, Hiszpanii i Belgii. Co interesujące, gdy Zachód zmagał się z epidemią koronawirusa, Europa Wschodnia nie uświadczyła znacznego wzrostu wskaźnika zgonów.

Zmieniło się to dopiero, gdy po stosunkowo spokojnym lecie nadeszła druga fala pandemii. Podczas jesieni liczba zachorowań i zgonów na koronawirusa zaczęła rosnąć w szybkim tempie. Jak donoszą autorzy wspomnianego raportu, szczyt zachorowań odnotowano w listopadzie 2020 roku. W tym miesiącu liczba zgonów w UE wzrosła względem analogicznego okresu o 40,7 procent. W przeciwieństwie do pierwszej fali druga uderzyła szczególnie mocno we wschodnią część Unii Europejskiej. Pod koniec 2020 r. w Bułgarii, Polsce i Rumunii odnotowano znacznie większą liczbę nadmiarowych zgonów niż miesiącach wiosennych. 

Oczekiwana długość życia w Europie załamała się!

Zanim jednak przejdę do omówienia statystyk, pozwolę sobie wyjaśnić, czym jest oczekiwana długość życia. Jak podają autorzy Eurostatu:

„Oczekiwana długość życia to średnia liczba lat, jaką żyłby noworodek poddany przez całe życie obecnym warunkom”.

Nie ma jeszcze oficjalnych danych odnośnie oczekiwanej długości życia w 2020 r. dla całej Unii Europejskiej. Jednak Eurostat zaznacza, że ze wstępnych szacunków wynika, że spadła ona znacznie. Największy spadek można było zaobserwować w Hiszpanii (-1,6 roku), Bułgarii (-1,5 roku), Litwie (-1,4 roku), Rumunii (-1,4 roku) oraz Polsce (-1,4 roku). Jedynymi krajami UE, w których zaobserwowano wzrost oczekiwanej długości życia, są Dania (+0,1 roku), Finlandia (+0,1 roku) i Norwega (+0,3 roku).

Spadek oczekiwanej długości życia

Na to, że w jednych krajach UE spadek oczekiwanej długości życia był tak duży, a w innych zdecydowanie mniejszy miało wpływ wiele czynników. Eurostat w swoim raporcie wymienia, chociażby:

„Stan zdrowia populacji regionalnych, Zdolność regionalnych placówek opieki zdrowotnej do radzenia sobie z nagłym napływem pacjentów, regionalne struktury ludności, terminowość, szybkość i dotkliwość środków wprowadzonych przez władze krajowe i regionalne w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa”.

Zobacz także: Żaden kraj nie radzi sobie tak źle z pandemią Covid-19 jak Polska

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker