Polska

Polki nie badają się pod kątem raka piersi

Dwie na trzy kobiety w UE deklarują, że w ciągu ostatnich 2 lat badały się pod kątem raka piersi. Niestety Polki nie badają się pod kątem raka piersi. Polska należy do krajów UE z najmniejszym odsetkiem kobiet, które przeszły mammografię.


Jak wynika z danych udostępnionych przez Eurostat, 65,9% kobiet w UE w wieku od 50 do 69 lat  deklaruje, że w ciągu ostatnich 2 lat przeszło badanie mammograficzne (badanie piersi za pomocą prześwietlenia rentgenowskiego). Najwyższym odsetkiem mogą pochwalić się kraje nordyckie. Najwięcej kobiet zbadało się w Szwecji. Było to aż 95,2%. Drugie miejsce zajęła Finlandia (92,3%), która zdystansowała trzecią w zestawieniu Danię (82%). Następne miejsca zajęły kolejno: Portugalia (81,1%), Luksemburg (77,8%) i Holandia (77,7%). Na siódmej pozycji uplasował się nasz południowy sąsiad. W Czechach badania przeszło 77,1%  kobiet.

Polki nie badają się i nie korzystają z mammografii

W Polsce to jedynie 53,7%, co jest jednym z najsłabszych wyników w UE. Gorszy wynik odnotowało tylko 6 państw członkowskich. Wszystkie pochodzą z Europy Środkowej i Wschodniej. Na Słowacji to 53,5%. Jeszcze mniej w krajach nadbałtyckich – 52,8% w Litwie, 49,3% na Łotwie i 43,6% w Estonii. Najmniej kobiet badało się w Bułgarii (35,5%) i Rumunii (9,2%).

Odsetek kobiet deklarujących, że w ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziły badanie mammograficzne, 2019

W Polsce raka wykrywa się zbyt późno

W Polsce problem z rakiem jest coraz poważniejszy. Przyczyną jest słaba diagnostyka związana z nowotworami. Późne wykrycie raka wiążę się nie tylko z droższym leczeniem, ale także z mniejszą szansą na przeżycie. To sprawia, że nasz kraj ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności na nowotwory spośród krajów OECD. Wskaźnik umieralności na nowotwory na 100 tys. osób w 2017 to aż 237. Średnia dla krajów OECD to 201. Dodatkowo u nas ten wskaźnik rośnie, a średnia OECD spada. To niepokojący trend, który pokazuje, że nakłady na diagnostykę i leczenie raka są w Polsce niewystarczające. Pozycję Polski na tle innych państw pokazują poniższe wykresy.

Śmiertelność nowotworów w OECD

Zobacz też: Publiczny system ochrony zdrowia jest inwestycją, a nie kosztem

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker