Europa

Recykling w Polsce w unijnym ogonie

Recykling w Polsce w unijnym ogonie. Pod względem recyklingu plastikowych odpadów Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w UE.


Jak wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, w 2019 roku przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej wytworzył 34,4 kg plastikowych odpadów. Niestety, jedynie 14,1 kg, czyli 41%, poddano recyklingowi.

W ciągu 10 lat ilość plastikowych odpadów wytwarzanych przez przeciętnego mieszkańca UE wzrosła o 24% (+6,7 kg). Wskaźnik recyklingu rósł w tym czasie jeszcze szybciej. W ciągu dekady wielkość recyklingu wzrosła o 50% (+4,7%). Mimo szybszego wzrostu ilość niepoddanych recyklingowi plastikowych odpadów wzrosła o 2 kg na mieszkańca.

Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych wytworzone i poddane recyklingowi w latach 2009-2019

Recykling w Polsce na niskim poziomie

Szacunki Eurostatu mówią, że w 2019 roku w UE recyklingowi poddano 41% opakowaniowych odpadów z tworzyw sztucznych. Przynajmniej połowę wytwarzanych odpadów opakowaniowych poddaje recyklingowi jedynie w 10 z 27 państw członkowskich. Na unijnym podium znalazło się aż dwóch naszych sąsiadów. Najwyższą stopę recyklingu odnotowano na Litwie. Poddawane jest tam recyklingowi 70% wszystkich odpadów opakowaniowych z plastiku. Na drugim miejscu z wynikiem 61% znalazły się Czechy. Trzecią pozycję zajęła Bułgaria, gdzie było to 59%. Pozostałe państwa, gdzie stopa recyklingu wynosi przynajmniej 50% to: Holandia (57%), Szwecja i Słowacja (oba 53% ), Hiszpania (52%), Cypr (51%) i Słowenia (50%).

Jest też 6 państw, gdzie recyklingowi nie poddaje się nawet 1 na 3 opakowania. Wśród nich znalazła się niestety Polska. Najsłabszy wynik zanotowano na Malcie, gdzie wskaźnik recyklingu wyniósł jedynie 11%. Mniej niż ⅓ odpadów z tworzyw sztucznych poddano recyklingowi także we Francji (27%), Irlandii (28%), Austrii (31%), Polsce (32%) i na Węgrzech (33%).

Recykling w Polsce

Polacy wytwarzają mało odpadów

Są jednak wskaźniki związane z odpadami, w których Polacy zajmują dobre pozycje. Biorąc pod uwagę ilość generowanych odpadów komunalnych, Polska zajmuje drugie od końca miejsce. W 2019 przeciętny Polak wytworzył 336 kg śmieci. Mniej wytwarzają jedynie Rumuni (280 kg). Najwięcej w Europie wytwarzają Duńczycy. Roczna produkcja śmieci wynosi tam 844 kg. Warto jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku Danii liczone są również odpady zielone, które nie są liczone m.in. w Polsce. Może to nieco zawyżać ich wynik. Średnia unijna wynosi 502 kg odpadów komunalnych na mieszkańca.

Half a tonne of municipal waste generated per person in the EU - Products Eurostat News - Eurostat

Recykling baterii w Polsce stoi mocno

Dobrze nam idzie także w recyklingu baterii i akumulatorów. W naszym kraju do recyklingu oddaje się 81% baterii. To drugi najwyższy wynik w całej UE. Lepszy wskaźnik zanotowała jedynie Chorwacja (96%).

Baterie i akumulatory zbierane do recyklingu

Zobacz także: Segregując odpady za ich odbiór płacimy do czterech razy mniej

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker