Europa

Ubóstwo wśród dzieci w Polsce jest jednym z najniższych w UE

W 2020 r. co czwarte dziecko w Unii Europejskiej było zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z kolei w Polsce ubóstwo wśród dzieci było praktycznie najmniejsze w całej Wspólnocie.


Europejski Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w krajach członkowskich w 2020 roku. Z danych wynika, że zagrożone było blisko co czwarte (24,2%) dziecko w UE. To o 2,5 pp. więcej niż w przypadku dorosłych (21,7%) i o 3,8 pp. więcej niż wśród osób po 65 roku życia (20,4%).

Czynnikami wpływającymi na poziom zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej w 2020 roku są przede wszystkim:

  • intensywność pracy — aż 71,9% osób poniżej 60 roku życia, żyjących w gospodarstwach domowych z dziećmi i o bardzo niskiej intensywności pracy, było zagrożonych ubóstwem
  • poziom wykształcenia: 50,5% dzieci, których poziom wykształcenia rodziców był niski, było zagrożonych ubóstwem. W przypadku rodziców z wysokim poziomem wykształcenia to jedynie 7 7% dzieci.
  • typ gospodarstwa domowego: gospodarstwa domowe składające się z jednej osoby z dziećmi na utrzymaniu (42,1%), jednoosobowe gospodarstwa domowe (33,2%) oraz gospodarstwa domowe składające się z dwóch osób dorosłych z trojgiem lub więcej dzieci na utrzymaniu (29,6%) były najbardziej narażone na ubóstwo lub wykluczenie;
  • pochodzenie migracyjne: dzieci, których co najmniej jeden rodzic pochodzi ze środowisk migracyjnych, były bardziej zagrożone ubóstwem niż dzieci, których oboje rodzice byli rodzimymi rodzicami (32,9% w porównaniu z 15,3%);
  • warunki życia: 14,1% gospodarstw domowych składających się z osoby samotnej z dziećmi na utrzymaniu było w bardzo trudnej sytuacji materialnej i społecznej w porównaniu z 7,5% wszystkich gospodarstw domowych z dziećmi na utrzymaniu.

Zobacz też: Jak zmniejszyć ubóstwo w biednych krajach? Wystarczy wymienić brudne podłogi

Ubóstwo wśród dzieci największe w Rumunii. Najmniesze w Słowenii i Czechach

Wśród państw UE, najwyższy wskaźnik dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zanotowano na Rumunii, gdzie dotyczy to aż 41,5% wszystkich dzieci. Następne miejsca zajęły: Bułgaria (36,2%), Hiszpania (31,8%) i Grecja (31,5%). Co ciekawe, zaraz za nimi, ze wskaźnikiem na poziomie 25,1% znalazły się Niemcy.

Najniższe ubóstwo zanotowano w Słowenii, gdzie ten problem dotykał tylko 12,1% dzieci. Niski wskaźnik zanotowano również Czechach (12,9%), Danii (13,5%), Finlandii (14,5%) czy Holandii (15,9%). Na szóstej pozycji znalazła się Polska, gdzie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest 16,1% dzieci.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród dzieci w UE

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród dzieci w UE

W Polsce bardziej zagrożone są osoby starsze

Co ciekawe, choć w UE to dzieci są średnio bardziej narażone na ubóstwo, to w wielu krajach, np. w Polsce, sytuacja jest odwrotna. Największe dysproporcje na korzyść dzieci występują w państwach nadbałtyckich. W Estonii zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w przypadku seniorów jest aż o 25,1 pp. większe niż w przypadku dzieci. Na Łotwie to 23,3 pp., a na Litwie 17,1 pp. We wszystkich trzech krajach zagrożenie dotyczy ponad 40% osób po 65 roku życia. Na drugim biegunie znajduje się Grecja i Hiszpania, gdzie to dzieci są w znacznie większym stopniu zagrożone. W Grecji to o 12,2 pp. więcej (27,5% w porównaniu do 19,3%), a w Hiszpanii 10,2 pp. (27% w porównaniu do 21,6%).

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker