GospodarkaPolska

MFW: Perspektywy dla polskiej gospodarki pozostają korzystne

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował raport, w którym ocenia politykę gospodarczą Polski w czasie pandemii COVID-19 oraz przedstawia perspektywy dla polskiej gospodarki w średnim terminie. Według MFW bezrobocie pozostanie na stosunkowo niskim poziomie, PKB będzie systematycznie rosnąć, a wartość inflacji w roku 2023 powróci w okolice celu inflacyjnego NBP. Jednak raport ujawnia, że kluczowa będzie odpowiednia polityka gospodarcza oraz energetyczna.

Jak MFW ocenia politykę gospodarczą w Polsce?

Według raportu MFW gospodarka Polski stosunkowo dobrze uporała się z pandemią, mimo że COVID-19 negatywnie wpłynął na życie oraz źródło utrzymania ludzi. Jak można przeczytać w raporcie:

Chociaż wirus odbił się znacząco na życiu ludzi, energiczne wsparcie polityczne i solidne podstawy umożliwiły Polsce przetrwanie ekonomicznego wpływu pandemii i rozpoczęcie znaczącego ożywienia

MFW znaczącą rolę w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami pandemii przypisuje polityce fiskalnej, która wspierała zatrudnienie oraz wzmacniała bilanse przedsiębiorstw. Te z kolei są mocnym fundamentem inwestycji prywatnych. Ponadto raport zwraca uwagę, że środki finansowe przeznaczane były na szeroką skalę oraz do sektorów najbardziej dotkniętych drugą i trzecią falą pandemii. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia również niebawem wprowadzaną tarczę antyinflacyjną złożoną z ulg podatkowych oraz akcyzowych i bonów dla najuboższych:

Chociaż obniżki podatków mogą przynieść pewną ulgę, są one nieefektywne i powinny być tymczasowe, aby nie rosły w koszty i nie były postrzegane jako substytut szerszych korekt polityki w celu przeciwdziałania inflacji

Ponadto wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem są bony, które w większym stopniu pomogą z zagrożeniami związanymi z ubóstwem energetycznym, ponieważ są bardziej ukierunkowanymi instrumentami.

Czy inflacja się unormuje?  Powrócimy na ścieżkę wzrostu? Makroekonomiczne perspektywy dla polskiej gospodarki

Według prognoz po skurczeniu się gospodarki w roku 2020 o 2,5 proc. w 2021 roku wzrost będzie na poziomie 5,2 procent. Wszystko wskazuje na to, że czwarta fala pandemii nieco spowolni ekspansję gospodarczą w I kw. następnego roku. Jednak MFW i tak oczekuje wzrostu PKB na wysokim poziomie 4,5 procent. Ponadto w latach 2023-2026 prognozy wskazują, że średni wzrost PKB będzie na poziomie 3,25 procent. Rachunek obrotów bieżących w 2021 będzie na deficytowym poziomie 0,3 proc. PKB. Natomiast w kolejnych latach pozostanie niewiele wyższy niż poziom obecny. Z kolei deficyt budżetowy, który w wyniku wsparcia fiskalnego w roku 2020 wyniósł aż 7,1 proc. PKB, w bieżącym roku spadnie do wartości 2,9 proc. PKB. W średnim terminie deficyt unormuje się w okolicach poziomu 2,5 proc. PKB. W prognozach poruszona została również kwestia zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych. W ciągu najbliższych lat zadłużenie powinno stopniowo maleć i ustabilizować się na poziomie około 50 proc. PKB. Jednakowoż takie czynniki jak: tarcza antyinflacyjna, wzrost stóp proc. oraz efekt bazy znormalizują poziom inflacji do końca 2023 roku w pobliże celu inflacyjnego NBP. Natomiast bezrobocie pozostanie wciąż na niskim poziomie ok. 3 procent. Zatem perspektywy polskiej gospodarki według MFW są optymistyczne.

Perspektywy polskiej gospodarki. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne.

Źródło: MFW

Zobacz także: Polska gospodarka w latach 2019 – 2023 będzie jedną z najszybciej rosnących w UE

Wyzwania dla polityki gospodarczej. Jak powinna reagować polityka fiskalna i monetarna?

Pomimo że perspektywy dla polskiej gospodarki są korzystne, MFW wskazuje trzy podstawowe wyzwania dla polityki gospodarczej w naszym kraju: zachowanie stabilności makroekonomicznej, zarządzanie ryzykiem związanym z pandemią (np. zwiększanie zasięgu szczepień) oraz kontynuowanie wychodzenia z nadzwyczajnego wsparcia politycznego. Raport zwraca uwagę na to, że w czasie pandemii silnie została uruchomiona polityka fiskalna. W związku z powyższym MFW zaleca unikanie ekspansywnej polityki, aby zapobiec ryzyku przegrzania się gospodarki. Ponadto wskazuje na program „Polski Ład”, który według ich szacunku będzie kosztował ok. 1 proc. PKB. Pozytywnie ocenia reformę PIT, która zwiększy progresję w systemie podatkowym oraz podaż pracy. Ponadto instytucja ta proponuje również obniżenie deficytu instytucji rządowych i samorządowych w okolice 1 proc. PKB. Takie działanie ma wspomóc odpowiednią reakcję rządu w czasie wahań koniunkturalnych, które będą skutkiem starzenia się populacji oraz transformacji energetycznej. Konieczne jest również odpowiednie zarządzanie polityką monetarną. Mimo że NBP podniósł już w sumie stopy procentowe z 0,1 proc. do 1,75 proc., poziom inflacji bazowej sugeruje, że niezbędna jest dalsza podwyżka. MFW zaleca też obniżanie poziomu skupu aktywów przez NBP czy informowanie o zamiarach dotyczących portfela obligacji. Polityka monetarna oraz fiskalna powinny współgrać, aby nie osłabiać efektu wpływu ich działań na gospodarkę i niwelować ryzyko makroekonomiczne.

Zobacz także: Polska gospodarka niedługo przestanie dynamicznie rosnąć

Sektor bankowy jako potencjalne zagrożenie dla polskiej gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwraca uwagę na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych. Według opinii tej instytucji jest to główne ryzyko dla sektora bankowego, a tym samym dla gospodarki. Sugeruje jednocześnie, że w ostatnich miesiącach jest znacząca poprawa w tej kwestii:

Wydaje się, że dotkliwość tego ryzyka dla zagrożonych banków zmniejszyła się w ostatnich miesiącach, ponieważ kluczowe wytyczne prawne sugerują zmniejszone prawdopodobieństwo najbardziej niekorzystnych wyników w sądzie, podczas gdy podstawowa rentowność banków poprawia się

Ponadto podkreśla wagę decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komitetu Stabilności Finansowej. Instytucje te poprzez swoje decyzje zmniejszyły ryzyko związane z kredytami walutowymi. KNF polecił bankom zaoferowanie klientom konwersję kredytów walutowych na złotówki. Z kolei KSF zaproponował okresową obniżkę wag ryzyka owych kredytów dla banków, które dopiero wprowadzają program walutowych kredytów hipotecznych. Mimo że są to kosztowne procesy, niwelują one ryzyko bankowe oraz jego negatywny wpływ na gospodarkę.

Czy transformacja energetyczna nie zakłóci wzrostu gospodarczego?

Jak można się domyślić, raport porusza także kwestię polityki energetycznej. Strategia energetyczna zmusza Polskę do dużego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Do 2030 roku emisja dwutlenku węgla powinna spaść o 30 proc. w stosunku do poziomu z 1990 roku. Wymaga to wysokich nakładów inwestycyjnych, które w części będą finansowane ze środków unijnych. Niestety środki te nie pokryją zapotrzebowania na inwestycje w tej kwestii. W związku z tym, aby nie zakłócić systemu finansów publicznych, MFW proponuje opodatkowanie emisji CO2 oraz wprowadzenie rabatów dla sektora prywatnego za dekarbonizację. Jednak podkreśla również, że zwiększy to ceny emisji, przez co narażone będą najbiedniejsze gospodarstwa domowe. W związku z tym zaleca wprowadzenie ochrony tej grupy ludzi przez państwo.

Zobacz także: Polska gospodarka z rekordem… wzrostu długu publicznego w 3 miesiące

Państwo musi reagować na zmieniający się rynek pracy

W przyszłości coraz bardziej na znaczeniu zyskają umiejętności cyfrowe. W związku z powyższym władze powinny reagować na nadchodzące zmiany na rynku pracy. Raport wskazuje, że należy zwiększyć pakiet szkoleń umożliwiających zdobycie nowych umiejętności, szczególnie cyfrowych. Wówczas siła robocza przesunie się do rynków wschodzących, czyli tych związanych z robotyką i automatyką. Ponadto należy zwrócić uwagę na siłę roboczą z zagranicy. Rząd powinien wdrażać środki, które umożliwią przyjazne zatrudnienie osób zagranicznych np. w formie długoterminowych umów. Wówczas zwiększy to siłę roboczą w kraju, a tym samym zdynamizuje długoterminowe procesy produkcyjne.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker