Europa

Kościół katolicki w Chorwacji dostał 160 mln euro z funduszu unijnego

Kościół katolicki w Chorwacji otrzymał rekordowe dofinansowanie z UE na odbudowę budynków sakralnych po fali trzęsień ziemi, które nawiedzały kraj przez ostatnie dwa lata. 

Dotacje z Funduszu Sprawiedliwości UE

Największym zdobywcą pieniędzy z Funduszu Solidarności UE jest Kościół katolicki. Chorwacja została nawiedzona przez niszczycielskie trzęsienia ziemi, które nawiedziły powiaty Sisak-Moslavina, Karlovac i Zagrzeb w grudniu 2020 roku i styczniu 2021 roku. Katastrofa nastąpiła zaledwie kilka miesięcy po wcześniejszym trzęsieniu ziemi, które dotknęło Zagrzeb i jego okolice w marcu 2020 roku. W 2020 roku Komisja przyznała Chorwacji wsparcie z FSUE w wysokości około 684 mln euro.

Tym razem szczególnie wysokie wsparcie trafiło do Kościoła katolickiego w 2021 roku. Większość świątyń jest nie tylko obiektami sakralnymi, ale również istotnymi atrakcjami turystycznymi z uwagi na architekturę. Pomoc finansowa pomoże również sfinansować odbudowę kluczowej infrastruktury w dziedzinie energetyki, wody i ścieków, telekomunikacji, transportu, zdrowia i edukacji.

Zobacz także: Młodzi Polacy są znacznie mniej religijni niż ich rodzice

Kościół katolicki w Chorwacji – najwięcej środków otrzyma Zagrzeb

W Chorwacji jedna trzecia projektów związanych z odbudową dziedzictwa kulturowego obejmuje budowle sakralne, które uległy zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w Zagrzebiu i Baniji. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na odbudowę Katedra w Zagrzebiu. Funduszu Solidarności UE przeznaczy na ten cel 190 mln kun (ok. 25,3 mln euro).

Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności i reform, powiedziała:

Chorwacja przeszła dwa straszliwe trzęsienia ziemi w marcu 2020 r. i ponownie serię trzęsień ziemi w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. Wsparcie finansowe z Funduszu Solidarności UE dla Chorwacji przyczyni się do niezbędnej naprawy wysiłków po zniszczeniach spowodowanych trzęsieniami ziemi i jest to widoczny znak solidarności UE.

Zobacz także: Chorwacja połączyła się z półwyspem Pelješac. Pomoże w tym nowy most

Kościół katolicki w Chorwacji otrzyma rekordowe środki, które okażą się wsparciem w odbudowie zniszczonych świątyń. Warto jednak zaznaczyć, że Kościół nie ma w obowiązku korzystać z zamówień publicznych podczas wykonywania prac. W otrzymaniu dofinansowania dużym wsparciem okazało się wynajęcie specjalistów do przygotowania pełnej dokumentacji według unijnych wymogów.

Polecane artykuły

Back to top button