Europa

Luka płacowa w Niemczech zmniejszyła się dzięki wprowadzeniu płacy minimalnej [BADANIE]

Płaca minimalna w Niemczech sprawiła, że luka płacowa w Niemczech uległa redukcji. Największy efekt odnotowano w przypadku nisko opłacanych pracowników, jednak kobiety w wyższych grupach płacowych również odniosły dzięki temu korzyści. 

Luka płacowa w Niemczech powyżej średniej europejskiej

W 2014 roku różnice płacowe pomiędzy kobietami a mężczyznami w Niemczech były znaczące i znacznie przewyższały średnią unijną. W wyniku zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, kobiety częściej żyły w ubóstwie. Według urzędu statystycznego UE w 2017 roku ubóstwa doświadczyło 7,1 mln Niemek w porównaniu z 6,1 mln mężczyznami. Co więcej, według raportu z 2021 roku niemieckie kobiety są w 16,6% narażone na ryzyko popadnięcia w ubóstwo w porównaniu z 15,2% ryzykiem w przypadku mężczyzn.

W wielu gospodarkach część kobiet wykonuje nisko opłacaną pracę i przez to mogą szczególnie zyskać na ustanowieniu płacy minimalnej. Autorzy badania opublikowanego w IZA, Marco Caliendo i Lindy Wittbrodt, poddali analizie wpływ wprowadzenia niemieckiej płacy minimalnej w 2015 roku na różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Na podstawie zaprezentowanych wyników okazało się, że niemiecka gospodarka stanowi ciekawe studium przypadku ze względu na dość dużą lukę płacową ze względu na płeć, a płaca minimalna została ustanowiona na dość wysokim poziomie, obejmując ponad cztery miliony pracowników. Naukowcy zastosowali podejście regionalne, prezentując wyniki dla danego regionu, ze względu na znaczne zróżnicowanie rynku pracy w danej części kraju.

Zobacz także: Ile powinna wynosić płaca minimalna? To zależy co chcemy osiągnąć [BADANIE]

Płaca minimalna w Niemczech – zmiany regionalne

Na podstawie Badania Struktury Zarobków zawierającym informacje o ponad milionie pracowników zatrudnionych w 60 000 firm autorzy zidentyfikowali regionalne luki płacowe w latach 2014 i 2018, a także regionalny odsetek pracujących kobiet. Zaobserwowano istotne zmniejszenie luki płacowej między 2014 a 2018 rokiem dla całego rozkładu, przy czym był on szczególnie obniżony wśród nisko opłacanych pracowników.

W latach 2014–2018 luka w 10. percentylu rozkładu wynagrodzeń została zmniejszona o 4,6 p.proc. (lub o 32%) w regionach, gdzie więcej osób pobierało minimalne wynagrodzenie. Dla luki na 25. centylu efekt nadal wynosił -18%, podczas gdy dla średniej był mniejszy (-11%) i niezbyt silny.

Zobacz także: Zatrudnienie w Niemczech. Rząd rocznie chce przyciągnąć 400 tys. imigrantów

Wprowadzenie minimalnej płacy w Niemczech było interwencją na rynku pracy, której celem było przede wszystkim zmniejszenie ubóstwa oraz złagodzenie nierówności. Wyniki przedstawione przez autorów sugerują, że minimalna może rzeczywiście zmniejszyć dysproporcje płacowe ze względu na płeć. Pomimo że efekt jest najbardziej widoczny w przypadku osób nisko opłacanych, obejmuje również pośrednio wyższe części rozkładu płac. Autorzy ograniczyli się do okresu 2014-2018 (perspektywa średnia), przy czym zasadne wydaje się kontynuowanie badań szczególnie w perspektywie długofalowej. Badany zakres pomija możliwe procesy adaptacyjne w długim okresie.

Prace dotyczące wyrównania wynagrodzeń powinny być dalej wdrażane. Obecnie kobiety w Niemczech zarabiają średnio o 19,2% mniej niż mężczyźni. Nowy rząd planuje poprzeć unijną dyrektywę o przejrzystości płac, która jest obecnie przedmiotem dyskusji Komisji Europejskiej i parlamentu w Brukseli. Według projektu pracodawcy musieliby publikować różnice w wynagrodzeniach i podejmować wysiłki, aby je zmniejszyć.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker