Europa

Czechy mają najmniejsze bariery regulacyjne sektora usług na świecie! Polska powyżej średniej

Regulacje prawne są wymieniane jako jeden z głównych powodów rozwoju firm w Polsce. OECD porównało bariery regulacyjne w kilkudziesięciu krajach świata. Z danych organizacji wynika, że najmniejsze bariery regulacyjne znajdziemy w Czechach. Polska bliżej końca niż początku stawki.

OECD od wielu lat zajmuje się porównywaniem wskaźników gospodarczych państw członkowskich. Tym razem pod lupę postanowiono wziąć bariery regulacyjne. Obliczany corocznie od 2014 r. wskaźnik Services Trade Restrictiveness Index (STRI) analizuje bariery regulacyjne wpływające na handel usługami w 22 sektorach. Badane są wszystkie kraje członkowskie OECd oraz Brazylia, Chińska Republika Ludowa, Indie, Indonezja, Kazachstan, Malezja, Peru, Federacja Rosyjska, Singapur, RPA, Tajlandia oraz Wietnam.

Organizacja śledzi i ocenia prawne regulacje mające wpływ na poziom restrykcyjności. Usługi są bardzo obecnie najważniejszym sektorem gospodarki charakteryzującym się największą produktywnością. Usługi stanowią główną część gospodarki światowej, generując ponad dwie trzecie globalnego produktu krajowego brutto (PKB), przyciągając ponad trzy czwarte bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach rozwiniętych, zatrudniając najwięcej pracowników i tworząc najwięcej nowych miejsc pracy na całym świecie.

Bariery prawne w Czechach najmniejsze

Z danych OECD wynika, że najmniejsze bariery regulacyjne można znaleźć u naszego południowego sąsiada. Czesi pod tym względem nie mają sobie równych. Poziom restrykcyjności prawa w handlu usługami w ich kraju jest dwa razy niższy niż w Polsce. Na drugim miejscu znalazła się Japonia. Podium zamyka słynące z liberalnego podejścia do gospodarki Chile. Dalej znalazły się dwa europejskie kraje — Holandia i Niemcy. Zestawienie zamyka Indonezja. Na szarym końcu znajdziemy także takie kraje jak Tajlandia, Indie, Islandia, Kazachstan czy Rosja.

Restrykcje w Polsce wśród najwyższych w OECD

Restrykcje w naszym należą do jednych z największych w OECD. Są większe od średniej OECD. Wyprzedza nas jedynie kilka krajów Europy. Poziom restrykcyjności przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Poziom restrykcyjności przepisów prawnym dotyczących handlu usługami (STRI), OECD 2021

Indeks restrykcyjności prawa w handlu usługami

Warto tutaj dodać, że są to dane z 2021 roku. Teraz gdy wprowadzono w Polski Ład, postrzeganie prawa uległo znacznemu pogorszeniu, ponieważ przepisy są tak niejasne, że nawet urzędnicy nie mają pojęcia, o co w nich chodzi. Widać to szczególnie w odczytach barier działalności gospodarczej prowadzonych przez GUS Odsetek firm uważających przepisy prawne za barierę działalności, znacznie wzrósł. W przypadku usług kształtował się on w zasadzie od wstąpienia do UE, na poziomie ok. 35-40%. W ostatnim czasie dynamicznie on wzrósł, zbliżając się do 60% wszystkich przedsiębiorstw. Podobne wartości osiągnął w innych sektorach. Przedstawia to wykres 2.

Wykres 2. Bariery działalności gospodarczej — niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne, GUS 2000-2022

Przepisy prawne jako bariera rozwoju firmy w Polsce, wykres

Dodajemy to tego, że jeszcze gorzej oceniane jest nasze prawo podatkowe, ponieważ gorzej oceniono tylko jeden kraj OECD. W tegorocznej edycji International Tax Compertitiveness Index Polska znalazła się na 36 z 37 miejsc. Lepiej oceniono nawet Francję czy Danię, które posiadają najwyższe podatki na całym świecie. To pokazuje, że prawo jest w naszym kraju dużym problemem.

Czym jest OECD?

OECD jest międzynarodową organizacją skupiającą 38 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw świata. Została założona w 1960 roku, a Polska jej członkiem od 1996 roku. Ponieważ nasza transformacja ustrojowa przebiegła naprawdę szybko, to dlatego obok Węgier i Czech Polska była wśród pierwszych państw zza Żelaznej Kurtyny, które do niej dołączyły.

Polski Ład ogranicza rozwój firm. Przepisy w kraju są niejasne, niespójne i niestabilne.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker