Polska

System do analizy ryzyka lotu dronem jest już dostępny w Polsce

System do analizy ryzyka lotu dronem jest już dostępny w Polsce. Powstał on, dzięki współpracy Creotech Instruments S.A., przedsiębiorstwa Droneradar i Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (WIZIPISI). Podmioty te razem stworzyły platformę Geomatic Remote Eye (GREy), która dostarczy operatorom dronów danych potrzebnych do przeprowadzania lotów. 

Rynek usług opartych o bezzałogowe statki powietrzne dynamicznie rozwija się w Polsce

Z danych przytoczonych przez Creotech Instruments S.A wynika, że rynek usług opartych o bezzałogowe statki powietrzne (BSP) w ostatnich latach dynamicznie rozwijał się w Polsce. Jeszcze w 2019 roku odnotowano zaledwie 30 tys. operacji, w których wykorzystywano BSP. W 2021 roku takowych było już ponad 550 tys. Do tego, jak zaznaczają przedstawiciele wspomnianej firmy, analizowany rynek w przyszłości rozwinie się jeszcze bardziej. Jak możemy wyczytać na stronie przedsiębiorstwa:

Prawdziwa rewolucja jeszcze przed nami – dostawy przesyłek, a nawet transport ludzi to nieunikniona przyszłość.

Zobacz także: Projekt PIAST: Wojsko Polskie zyska własne satelity szpiegujące

Opisany stan rzeczy przynosi wiele korzyści, ale przyczynia się on również do powstania nieznanych dotąd zagrożeń dla mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego. Z tego powodu, zdaniem przedstawicieli Creotech Instruments S.A., powstanie odpowiedniej infrastruktury i systemu do analizy ryzyka lotu dronem jest konieczne, aby analizowany rynek mógł dalej się rozwijać, nie doprowadzając przy tym do powstania znacznych negatywnych efektów zewnętrznych. 

Jak stwierdził dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments S.A.:

Z moich rozmów z przedsiębiorcami wynika, że obecnie największym ograniczeniem w dalszym rozwoju sektora usług BSP nie jest już technologia, związana z konstrukcją statków powietrznych, a infrastruktura i ramy prawne wykonywania lotów, które narzucają coraz większe wymagania proceduralne.

System do analizy ryzyka lotu dronem: platforma GREy

Do tego zaznaczył on, że to właśnie, dlatego Creotech Instruments S.A. postanowiło zawiązać współpracę z przedsiębiorstwem Droneradar i WIZIPISI, której owocem jest system do analizy ryzyka lotu dronem – platforma GREy. Ta umożliwia wizualizację i analizę danych dotyczących topografii i profilu terenu oraz przeszkód, co według firmy, przyniesie danemu klientowi wiele korzyści. Jak możemy wyczytać na stronie przedsiębiorstwa:

Dzięki zgromadzeniu danych w jednym, regularnie aktualizowanym repozytorium, użytkownik może wprowadzić trasę swojego planowanego przelotu i w ciągu kilku minut otrzymać kompleksowy raport zgodny z metodyką SORA. Informacje w nim zawarte umożliwiają mu zapoznanie się z potencjalnym ryzykiem bez konieczności żmudnego pozyskiwania i integracji danych źródłowych, czy też wykonywania pracochłonnych obliczeń.

Obecnie z platformy GREy będą mogli korzystać głównie klienci instytucjonalni. Jednakże istnieją plany, aby w najbliższym czasie udostępnić możliwość korzystania z niej również indywidualnym pilotom BSP. Osoby korzystające z tej platformy będą musiały płacić abonament, którego wysokość będzie uzależniona od oczekiwanej, miesięcznej liczby raportów wyprodukowanych przez GREy. Jednakże, według zapewnień Creotech Instruments S.A., wysokość opłaty będzie na tyle niska, aby stanowiła ona zaledwie niewielki ułamek kosztu wykonania operacji. 

Creotech Instruments S.A. debiutuje na giełdzie przy wsparciu ARP

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker