Europa

Bezrobocie w Warszawie najniższe w całej UE!

Bezrobocie w Warszawie jest najniższe w całej Unii Europejskiej – wynika z danych Eurostatu. Na podium znalazła się także Wielkopolska. W obu tych regionach bezrobocie wynosi mniej niż 2,5%.

Europejski Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Z opublikowanych danych wynika, że jest ono najmniejsze w Europie środkowej, a największe w południowej.

Bezrobocie w Warszawie prawie nie istnieje

W 2021 roku bezrobocie (dla osób w wieku 15-74) na poziomie regionów NUTS 2 Unii Europejskiej było bardzo różne. W całej Unii najniższe bezrobocie zanotowano w dwóch regionach. Był to region stołeczny Warszawy oraz węgierski region Środkowego Zadunaju. Jedynie 2,1% aktywnych zawodowo osób nie mogło znaleźć w tych regionach pracy. Pokazuje to jak rozgrzany jest rynek pracy w stolicy Polski.

W tym miejscu należy wspomnieć o czym takim jak bezrobocie naturalne. Ekonomiści uważają, że nawet w przypadku dużej nadwyżki popytu na pracę, występować będzie bezrobocie. Ma to związek z niedopasowaniem się wielu osób do rynku pracy (bezrobocie strukturalne) czy likwidacją jakiś zakładów (co ma miejsce nawet w czasach dynamicznego wzrostu). Poza tym problem ze znalezieniem pracy może mieć wiele osób niepełnosprawnych czy matki, które muszą zajmować się małymi dziećmi. Bezrobocie naturalne szacuje się na około 2-3%. Oznacza to, że w Warszawie bezrobocie jest już praktycznie tak niskie jak można.

Wielkopolska w czołówce

Następne miejsce zajęły 3 regiony – Wielkopolska, węgierski region Zachodniego Zadunajskiego oraz czeski region Środkowomorawski. We wszystkich bezrobocie wyniosło 2,2%. Za nimi z bezrobociem na poziomie 2,3% znalazł się region województwa pomorskiego oraz Praga.

Południe z dużym bezrobociem

Na przeciwległym krańcu skali najwyższe stopy bezrobocia odnotowano w hiszpańskich regionach: Ceuta (26,6%), Wyspy Kanaryjskie (23,2%) i Andaluzja (21,7%), a następnie w Macedonii Zachodniej w Grecji (19,8%) i dwóch kolejnych regionach Hiszpanii: Melilla (19,8%) i Estremadura (19,5%). Pozostałe 10 regionów o najwyższym bezrobociu to Kampania (19,3%) i Sycylia (18,7%) we Włoszech, a także Południowe Wyspy Egejskie (18,8%) i Wschodnia Macedonia, Tracja (18,5%) w Grecji.

W porównaniu z 2020 r. najwyższy wzrost stopy bezrobocia odnotowano w rumuńskich regionach północno-wschodniej i południowo-zachodniej Oltenii (oba +3,1 punktu procentowego) oraz we francuskim regionie Langwedocja-Roussillon (+2,2 p.p.). Z kolei największy spadek odnotowano w zachodniej Grecji (-5,8 p.p.), bułgarskim regionie północno-zachodnim (-4,4 p.p.) i greckim regionie Epirus (-4,2 p.p.).

Bezrobocie w Polsce spadło do… 2,8%! Tak niskie jeszcze nie było

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker