EuropaGospodarka

Niski wskaźnik aktywności zawodowej we Włoszech jest sporym problemem

Prezes Banku Włoch, Ignazio Visco we wtorek podkreślił, że jednym z największych problemów gospodarczych jego kraju jest to, iż wiele ludzi nie stara się zdobyć pracy. Powoduje to, że wskaźnik aktywności zawodowej we Włoszech jest jednym z najniższych w Europie i najniższym na terenie całej Unii Europejskiej. Zdaniem Visco, rząd powinien jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki mające na celu zmniejszyć skalę problemu między innymi ze względu na bardzo niekorzystne dla Włoch prognozy demograficzne.

Ludzie we Włoszech mogą podjąć pracę, ale tego nie robią

Prezes Banku Włoch na wtorkowym przemówieniu podkreślił, jak dużym problemem jest to, że we Włoszech wiele ludzi może podjąć pracę, ale tego nie robi. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez portal Bloomberg, takich osób we Włoszech w ostatnim kwartale zeszłego roku było średnio aż 2,62 mln, czyli najwięcej w całej Unii Europejskiej. Dla porównania w tym kwartale ludzie niezatrudnionych, ale aktywnie poszukujących pracy było średnio ok. 2,3 mln. Oznacza to, że we Włoszech więcej osób jest w stanie podjąć pracę, ale tego nie robi, niż tych aktywnie jej poszukujących. 

Zobacz także: Pandemia COVID-19 cofnęła rozwojowo Włochów o 25 lat. Nas o rok

Co warto zaznaczyć, według Andrea Prencipe, profesora zarządzania innowacjami i rektora Uniwersytetu Luiss w Rzymie, dane jasno wskazują, że we Włoszech jest ogromny problem z nastawieniem ludzi do pracy. Stwierdził on, iż:

Bardzo mnie smuci, gdy widzę te liczby. Wskazuje to na problem, który wykracza poza zwykłe kwestie dopasowania podaży i popytu oraz umiejętności. Jest to problem mentalności.

Niski wskaźnik aktywności zawodowej we Włoszech jest sporym problemem

Sytuacja ta przyczynia się do tego, że wskaźnik aktywności zawodowej we Włoszech jest najniższy w całej Unii Europejskiej. W 2021 roku, według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy, stosunek ludności aktywnej zawodowo do populacji mającej więcej niż 15 lat wyniósł 57 proc. dla całej UE. Z kolei we Włoszech w tym roku wskaźnik ten osiągnął poziom zaledwie 48 proc. 

Jak zaznaczył Visco, władze powinni zacząć podejmować zdecydowane kroki, mające na celu zmniejszyć skalę problemu między innymi ze względu na niekorzystne dla kraju prognozy demograficzne. Według ostatnich szacunków tamtejszego instytutu statystycznego ISTAT populacja Włoch do 2050 roku zmniejszy się aż o 5 mln. Oznacza to, że skurczy się ona o ponad 8 proc. Do tego już i tak relatywnie niemłoda populacja kraju (prawie co czwarty mieszkanie Włoch ma ponad 65 lat) postarzeje się jeszcze bardziej. Z tego powodu, zdaniem Visco, jeśli rząd nie podejmie odpowiednich kroków, w przyszłości we Włoszech wybuchnie ogromny kryzys. 

Zobacz także: Włosi blokują rosyjskie samoloty Suchoj i Irkut. Rosjanie mają problem

Należy inwestować w szkolnictwo!

Zdaniem prezesa Banku Włoch przede wszystkim należy zreformować szkolnictwo, z czym, według doniesień Bloomberga, zgadza się wielu ekspertów. Choć, warto zaznaczyć, iż nie wystarczy jednie więcej zainwestować w ten sektor gospodarki. Zdaniem Prencipe ważniejsze jest to, aby dodatkowe środki zostały dobrze ulokowane. W jego opinii młodzi ludzie we Włoszech po studiach mają problem ze znalezieniem pracy, ze względu na to, że uczelnie nie przygotowują ich odpowiednio do wejścia na rynek pracy. Z tego powodu należy podejmować odpowiednie inicjatywy, które pomogą młodym Włochom przyswoić umiejętności, które obecnie są wymagane przez pracodawców. 

Majątek rosyjskich oligarchów o wartości 143 mln euro został zajęty przez Włochy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker