Polska

Grupa ORLEN opublikowała Raport Zintegrowany online podsumowujący działalność w 2021 roku

Grupa ORLEN opublikowała Raport Zintegrowany. W raporcie zawarte zostały wszystkie kluczowe kategorie informacji dla interesariuszy Grupy ORLEN. Przedstawiono w nim również proces budowy wartości, zarządzania ryzykami biznesowymi i niefinansowymi oraz analizowane trendy makroekonomiczne i najnowsze regulacje. 

Raport Zintegrowany ORLEN online

Jednym z istotnych elementów raportu jest sekcja poświęcona analizie perspektyw rozwoju grupy, uwzględniająca otoczenie rynkowe i sytuację geopolityczną.

W raporcie zaprezentowane zostały także informacje dotyczące podejścia do kwestii ESG. Opisy projektów Grupy ORLEN zostały uzupełnione o wskaźniki w ramach obszarów: klimat, środowisko, odpowiedzialność społeczna, kapitał ludzki, bezpieczeństwo oraz zarządzanie.

Zobacz także: Spółka ORLEN Upstream rozpoczęła produkcję energii elektrycznej z własnych złóż gazu ziemnego

Działania z zakresu ESG

Raport informuje też o działaniach ukierunkowanych na realizację celów zrównoważonego rozwoju. Dane z zakresu ESG zostały przygotowane w oparciu o międzynarodowy standard ujawniania informacji pozafinansowych – GRI Standards – i są poddawane niezależnej weryfikacji. Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami Komisji Europejskiej w raporcie zostały przedstawione także informacje dotyczące udziału procentowego działalności, kwalifikującej się do systematyki Taksonomii UE w łącznym obrocie, kapitale oraz wydatkach operacyjnych Grupy ORLEN. Aby spełniać wytyczne Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Grupa ORLEN podejmuje działania, prowadzące do zwiększenia jawności informacji dotyczących klimatu. Zakres informacji zawartych w raporcie odnosi się do oczekiwań formułowanych w międzynarodowych ratingach ESG.

Zobacz także: ORLEN zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi. Dotyczy m.in. gwarancji zatrudnienia

Analizę danych zawartych w raporcie ułatwiają interaktywne narzędzia, m.in. centrum tabel i wykresów, multimediów i dokumentów, interaktywny słownik pojęć finansowych i branżowych, czy przewodnik po raporcie. Raport zawiera m.in. interaktywne mapy rynków eksportowych, a także liczne infografiki przybliżające m.in. proces budowy wartości i model biznesowy Grupy.

ORLEN opublikował wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku. Jak kształtują się przychody i zysk?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Agnieszka Patyk

Absolwentka studiów azjatyckich dalekowschodnich, studentka KU Leuven i ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją przyszłość wiąże z finansami, ze szczególnym uwzględnieniem dalekowschodnich giełd papierów wartościowych. Jej pasją są języki obce, posługuje się angielskim, chińskim, rosyjskim oraz niemieckim. Współautorka monografii naukowej „Systemy Polityczne państw Bliskiego Wschodu”.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker