GospodarkaPolska

Inwestycje zagraniczne w Polsce rosną! – polskie inwestycje za granicą nadzwyczaj dochodowe

Inwestycje są bardzo ważnym czynnikiem w stabilnym rozwoju państwa. Według obecnych danych wydaje się, że w Polsce ich brak nie grozi

Rok 2021 odznaczał się ożywieniem gospodarczym względem pandemicznego roku 2020. W tym samym czasie wzrósł również poziom inwestycji zagranicznych w Europie. Transgraniczne przepływy kapitału wzrosły aż o 64%. Co ciekawe, ich poziom był wyższy nawet niż przed pandemią. Polska była jednym z państw, gdzie napływ inwestycji był szczególnie duży. Wynikało to głównie z reinwestycji zagranicznego kapitału, już znajdującego się w kraju. Dodatkowo nasze inwestycje zagraniczne również wzrosły. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

Według raportu Narodowego Banku Polskiego napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2021 roku wyniósł 114,2 mld zł. Przeważnie opierał się na reinwestycjach zysków kapitału już ulokowanego w Polsce (75,5 mld zł). Poza tym inwestorzy zagraniczny nabyli dodatkowe udziały kapitałowe oraz zasilili pieniężnie swoje firmy na sumę 19,5 mld złotych. Podobną wartość, bo 19,1 mld, osiągnęły transakcje instrumentów dłużnych. Ogólny stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w relacji do PKB wyniósł 4,3%.

Zobacz także: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce bardziej atrakcyjne niż w Chinach?

Według raportu 2021 rok był dla firm zagranicznych bardzo owocny pod względem uzyskanych wyników finansowych. Przełożyło się to raczej na wyższy poziom reinwestycji niż na napływ nowego kapitału zagranicznego. Oznacza to, że głównymi inwestorami były firmy aktywnie działające na polskim rynku. Jako ich kraj pochodzenia możemy wskazać: Hiszpanię (4,1 mld złotych), Niemcy (13,5 mld złotych) oraz Niderlandy (12,7 mld złotych).

Transakcje z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
Źródło: NBP

Pod koniec 2021 roku zobowiązania z tytułu BIZ w Polsce wyniosły 1 099 mld złotych. Oznacza to, że były wyższe o 137 mld złotych (14,2%) niż pod koniec 2020 roku. Spowodowane było to głównie zwiększeniem zobowiązań, m.in. z tytułu akcji.

Zobacz także: Zagraniczne inwestycje zarabiają w Polsce najlepiej w UE

Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia podmiotu dominującego w grupie kapitałowej (ogólnie ujmując: posiadający większość/najwięcej akcji w spółce) możemy wskazać, że największym ubiegłorocznym inwestorem w naszym kraju były Niemcy. Ich należności z tytułu inwestycji zagranicznych zostały wycenione na 209,5 mld złotych. Następne miejsca zajmują kolejno: Francja (107,1 mld złotych), Niderlandy (103,1 mld złotych), Stany Zjednoczone (96,1 mld złotych) i Wielka Brytania (59,5 mld złotych).

Zobowiązania z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Źródło: NBP

Dochody z bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

Poprawa koniunktury i odbicie gospodarek przyczyniły się do silnego wzrostu dochodów nierezydentów (ogólnie: podmiotów z zagranicy) z tytułu inwestycji bezpośrednich w Polsce. Ich wzrost w 2021 roku był wręcz rekordowy i wyniósł 122,7 mld złotych, czyli o 40% więcej niż w poprzednim okresie. To było podstawą reinwestycji, która wyniosła 75,6 mld złotych, czyli o 60% więcej niż w 2020 roku. Wzrósł także wskaźnik dochodów z BIZ w Polsce w stosunku do PKB. W 2020 roku wynosił on 3,8%, w kolejnym było to już 4,7%. Oznacza to wzrost prawie o 1 p.p.

Zobacz także: Brytyjski biznes domaga się stabilności. Zawirowania polityczne ograniczają inwestycje

Inwestorzy, którzy osiągnęli największe dochody, pochodzili z następujących państw: Niderlandy (31,6 mld złotych), Niemcy (20,6 mld złotych) i Luksemburg (16,1 mld złotych). Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę to, gdzie podmiot dominujący w spółce ma siedzibę, wynik kształtuje się następująco: Niemcy (23,9 mld złotych), Niderlandy (12,6 mld złotych), Francja (10,9 mld złotych) i Stany Zjednoczone (10,5 mld złotych).

Dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach 2000– 2021
Źródło: NBP

Polskie inwestycje w innych państwach

Jeśli chodzi o polskie inwestycje zagraniczne, były one w 2021 roku ponad dwukrotnie wyższe niż w 2020. Wyniosły ogólnie 7 mld złotych, największy udział w ich strukturze podobnie jak poprzednio miały reinwestycje zysków.

Zobacz także: PKN ORLEN i Synthos Green Energy planują wspólną inwestycję w import energii z Ukrainy

Pod koniec 2021 roku znacznie wzrosły należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. Wyniosły one 109,7 mld złotych i były o 10,9 mld złotych (o 11%) wyższe niż na koniec 2020 roku. Jak zaznacza NBP, są on jednak wciąż niższe niż na koniec 2016 roku, który pod tym względem był rekordowy. Wówczas odnotowano wynik na poziomie 116,5 mld złotych.

Stany należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w latach 2000– 2021
Źródło: NBP

Polskie inwestycje bezpośrednie odnotowały najwyższe dodatnie saldo w: Norwegii (3,4 mld złotych), Szwecji (2,3 mld złotych), Liechtensteinie (2,2 mld złotych). Natomiast na Litwie i w Czechach wyniosły one kolejno 1,3 mld oraz 1,2 mld złotych.

W ubiegłym roku dochody rezydentów (ogólnie: podmioty zamieszkujące w kraju) z naszych inwestycji zagranicznych osiągnęły najwyższy poziom od początku notowań, czyli 13,9 mld złotych.

Zobacz także: Terminal instalacyjny w Świnoujściu i fabryka turbin w Szczecinie to nowe inwestycje Baltic Power

Jak komentuje NBP:

Na ich wielkość wpłynęło odbicie po pandemii w 2020 roku i, co za tym idzie, poprawa sytuacji gospodarczej na świecie. Wielkość tych dochodów była o ponad 160% wyższa niż w poprzednim roku.

Inwestycje petrochemiczne Orlen: trwają rozmowy z Saudi Aramco

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker