Bezpieczeństwo EkonomiczneFinansePolska

Kto korzysta z wakacji kredytowych? Głównie osoby w dobrej sytuacji

Wakacje kredytowe szczególnie przypadły do gustu osobom z wysokim scoringiem w BIK

Pod koniec sierpnia w BIK zostało zaraportowanych 876 tys. rachunków objętych wakacjami kredytowymi. W sumie wakacje kredytowe objęły zobowiązania o wartości 228 mld zł. Moratorium na spłatę kredytu dotyczy 44,5% spośród 1,97 mln złotowych kredytów mieszkaniowych i stanowi 58% ich wartości do spłaty. Co ciekawe, przeciętnie korzystający z wakacji mają bardzo wysoki scoring BIK na poziomie 83,4 punktów na 100. A więc kto korzysta z wakacji kredytowych? Głównie ci w najlepszej sytuacji finansowej.

Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej (BIK), skorzystanie z wakacji kredytowych jest odnotowane w systemie. Adnotacja o objęciu danego kredytu mieszkaniowego wakacjami kredytowymi będzie widoczna w Raporcie BIK.

W momencie powrotu do spłaty rat i zakończenia wakacji kredytowych taka informacja również zostanie odnotowania w Raporcie BIK. Informacja będzie neutralna i nie będzie miała wpływu na ocenę punktową BIK – informuje BIK.

Kredyt mieszkaniowy jest dla Polaków najważniejszym zobowiązaniem

Co ciekawe kredyt mieszkaniowy jest dla Polaków najważniejszym zobowiązaniem. Z badania opinii na zlecenie BIK, pt. Zobowiązania kredytowe Polaków, zrealizowane w lipcu 2022 r., wynika, że blisko połowa (47%) badanych przyznała, iż w przypadku problemów finansowych, w pierwszej kolejności opóźniłaby spłatę innych posiadanych kredytów, a dopiero w ostateczności byłaby, to spłata raty kredytu mieszkaniowego.

Jakość całego portfela kredytów gospodarstw domowych, pomimo niestabilnej sytuacji ekonomiczno – gospodarczej, utrzymuje się nadal na dobrym, bezpiecznym poziomie. Potwierdza to analiza poziomu wskaźnika NPL, czyli udziału wartości kredytów opóźnionych powyżej 90 dni w stosunku do wartości wszystkich czynnych kredytów. Otóż wskaźnik NPL na koniec sierpnia br. dla wszystkich czynnych kredytów wyniósł 5,1 proc., a dla kredytów mieszkaniowych NPL był na poziomie 2,9 proc. Czynnikiem, który  zapewne ograniczy wzrost liczby kredytów mieszkaniowych opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni będą moratoria kredytowe zwane potocznie wakacjami kredytowymi. Jakość kredytów mieszkaniowych zostanie więc zahibernowana do końca 2023 r. Wyzwaniem będzie rok 2024, szczególnie gdy stopy procentowe istotnie nie spadną a sytuacja gospodarcza będzie się pogarszać – tłumaczy prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

Kto korzysta z wakacji kredytowych? Głównie ci w dobrej sytuacji materialnej

Na koniec sierpnia banki zaraportowały do BIK skorzystanie z wakacji kredytowych przez 1,5 mln osób, czyli 44% spośród 3,4 mln uprawnionych. Co ciekawej z wakacji kredytowych znacznie chętniej skorzystali kredytobiorcy o wysokiej wiarygodności kredytowej, posiadający w skali punktowej BIK (od 1-100) średni score wynoszący 83,4 punkty.

Z kolei zaledwie 0,1% wartości kredytów, dla których klienci wzięli wakacje kredytowe, ma opóźnienia w spłacie powyżej 90 dni, podczas gdy na pozostałych złotowych kredytach mieszkaniowych wskaźnik ten wynosi 5,5%. To pokazuje, że z wakacji kredytowych skorzystały przede wszystkim osoby, które dbają o dobrą wiarygodność kredytową. Wydawać się też może, że wiele z tych osób nie mogłoby skorzystać z wakacji kredytowych, gdyby miały one ograniczenie dochodowe. W efekcie czego tezy o tym, że wakacje służą głównie najbogatszym, mogą okazać się zasadne.

Jak wynika z danych BIK, z wakacji kredytowych w największym stopniu skorzystały osoby, którym raty kredytów mieszkaniowych wzrosły najbardziej. Doskwiera to zwłaszcza osobom, które zaciągały mieszkaniowe kredyty złotowe w ciągu ostatnich czterech lat.

Dla kredytów zaciągniętych w latach 2018 – 2019 udział wakacji kredytowych to 52,5%, a dla kredytów z lat 2021 – 2022 to 53,7%. W przeciwieństwie do kredytów z lat 2008 – 2010, gdzie widać zainteresowanie „wakacjami” na poziomie 10%.

Jak wynika z dotychczasowych danych, w przypadku 100% partycypacji w wakacjach kredytowych, koszt dla sektora bankowego wyniósłby 18,5 mld PLN. W lipcu banki szacowały, że partycypacja wyniesie od 50% do 90%. Dane BIK pokazują, że udział partycypacji jest niższy od lipcowych szacunków banków.

Nadpłata kredytu przy wakacjach kredytowych może okazać się złotym interesem

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Filip Lamański

Dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy z wykształcenia ekonomista specjalizujący się w demografii i systemie emerytalnym. W 2020 roku nagrodzony w konkursie NBP na dziennikarza ekonomicznego roku 2020 w kategorii felieton lub analiza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker