GospodarkaPolska

Imigranci pracujący dla internetowych platform w Polsce są w relatywnie złej sytuacji

Imigranci pracujący dla internetowych platform w naszym kraju zmagają się z gorszymi warunkami i jakością pracy niż Polacy współpracującymi z takimi firmami

Jak wynika z badania Zuzanny Kowalik, Piotra Lewandowskiego oraz Pawła Kaczmarczyka, imigranci pracujący dla internetowych platform w naszym kraju zmagają się z gorszymi warunkami i jakością pracy niż Polacy współpracującymi z takimi firmami. Naukowcy wskazują, że migranci między innymi częściej pracują bez umowy, czy bez ubezpieczenia zdrowotnego. 

Rynek pracy zmienia się na naszych oczach

Rynek pracy w ostatnich latach przeszedł prawdziwą rewolucję. Choćby mnóstwo ludzi na całym świecie zaczęło pracować, nawet nie wychodząc przy tym ze swojego lokum. Inną ważną zmianą było powstanie, a następnie spopularyzowanie platform internetowych. Te stały się ważnym graczem w wielu krajach, zajmując się łączeniem konsumentów potrzebujących usług takich jak transport, czy dostawa żywności z pracownikami skłonnymi je wykonać w danym czasie. Podobnie jak praca zdalna, platformy cyfrowe spotkały się zarówno ze sporym uznaniem, jak i znaczną krytyką. Jedni zachwalali między innymi możliwości, jakie takie przedsiębiorstwa oferują konsumentom oraz wolność dotyczącą planowania czasu pracy, którą mogą cieszyć się ich pracownicy. Z drugiej strony krytycy zaczęli wskazywać, że pracownicy platform muszą mierzyć się z wieloma problemami. Ich zdaniem ci często pozbawieni bezpieczeństwa zatrudnienia, czy odpowiedniego zabezpieczenia w wypadku choroby bądź wypadku.

Zobacz także: Ukraińscy uchodźcy świetnie odnaleźli się na polskim rynku pracy

Przy czym, jeżeli faktycznie warunki pracy dla platform odstają od tych w tradycyjnej gospodarce, to może mieć to szczególnie negatywny wpływ na migrantów. Jak wskazują badacze, ludzie przybywający do naszego kraju często zaczynają właśnie od zatrudnienia się w przedsiębiorstwach zajmujących się świadczeniem takiego rodzaju usług. Wynika to między innymi z tego, iż często takie firmy nie wymagają na przykład znajomości języka polskiego, co w wypadku wielu innych branż jest umiejętnością, bez której o pracy można tylko pomarzyć. Przy czym na to, jak bardzo brak znajomości języka utrudnia zatrudnienie migrantów, wskazują również analizy dotyczące uchodźców za wschodniej granicy. Z badania Parkietu oraz Deloitte wynika, że aż 63 proc. firm zadeklarowało, że język to kluczowa bariera w zatrudnieniu osób z Ukrainy. Biorąc to pod uwagę polscy badacze, wskazują, iż:

Jeżeli warunki pracy platformowej są złe, może się ona okazać dla migrantów pułapką utrudniającą znalezienie lepszej pracy i pogodzenie życia zawodowego z prywatnym.

Zobacz także: Platforma branżowa oparta na blockchain zostanie wycofana z rynku!

Czy warunki pracy faktycznie są gorsze?

Jednakże, czy faktycznie one takie są? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć Zuzanna Kowalik, Piotr Lewandowski, Paweł Kaczmarczyk w swoim badaniu zatytułowanym: „Różnice w jakości pracy pomiędzy pracownikami platformowymi pochodzącymi z Polski i migrantami”. Naukowcy ci reprezentujący Instytut Badań Strukturalnych oraz Ośrodek Badań nad Migracjami UW przeprowadzili w Polsce wśród pracowników platform ankietę. W niej wzięły udział 372 osoby zajmujące się dostawą dóbr (żywności bądź zakupów) bądź przewozem osób, przy czym około 35 proc. stanowili imigranci. Jeżeli zaś chodzi o pytania, to te w głównej mierze dotyczyły warunków i jakości pracy. Następnie pogrupowali oni pracowników ze względu na liczbę deprywacji, z jakimi muszą się oni mierzyć. Przy czym za warunki pracy poniżej godnego standardu badacze uznali: 

  1. Płacę nieprzekraczającą 60 proc. medianowej stawki godzinowej w Polsce;
  2. Pracę powyżej 60 godzin tygodniowo;
  3. Pracę bez umowy;
  4. Brak ubezpieczenia zdrowotnego;
  5. Brak odpowiedniej równowagi między życiem prywatnym a pracą;

Imigranci pracujący dla internetowych platform w Polsce są w relatywnie złej sytuacji

O to ich wyniki! Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, migranci statystycznie doświadczają większej liczby deprywacji. Przy czym w szczególnie złej sytuacji znajdują się ci z ostatniej fali migracji, którzy żyli za granicą tuż przed podjęciem pracy dla platformy w Polsce. Aż 10 proc. z nich zmagało się z każdym z pięciu warunków pracy niespełniających godnych standardów. Przy czym, z danych zaprezentowanych poniżej wynika, że ci byli w gorszej sytuacji nie tylko od Polaków, ale również od tych imigrantów, którzy przybili do naszego kraju już jakiś czas temu. 

Źródło: Paweł Kaczmarczyk Zuzanna Kowalik Piotr Lewandowski, „Różnice w jakości pracy pomiędzy pracownikami platformowymi pochodzącymi z Polski i migrantami”, Instytut Badań Strukturalnych

Zobacz także: Edukacja zdalna uderza najmocniej w najbiedniejszych uczniów. Dlaczego? [BADANIE]

Przy czym szczególnie problematyczny i powszechny zdaje się brak bezpieczeństwa zatrudnienia. Aż 60 proc. badanych pracobiorców pracowało na podstawie umowy zlecenia lub umowy o najmie. Co więcej, aż 18 proc. z nich pracowało, nie posiadając przy tym żadnej umowy. Jednakże warto podkreślić, że imigranci pracujący dla internetowych platform częściej zmagali się z pracą bez umowy. Z danych zamieszczonych poniżej wynika, że aż ponad co trzeci ankietowany przybysz stwierdził, że takowej nie posiada. Z kolei bez umowy nie ma mowy o odprowadzaniu składek do ZUS-u. Z tego powodu też, odsetek pracowników z zagranicy, nieposiadający ubezpieczenia zdrowotnego, jest znacznie wyższy, niż analogiczny wskaźnik dla polskich pracobiorców.  

Źródło: Paweł Kaczmarczyk Zuzanna Kowalik Piotr Lewandowski, „Różnice w jakości pracy pomiędzy pracownikami platformowymi pochodzącymi z Polski i migrantami”, Instytut Badań Strukturalnych

No dobrze, ale może imigranci pracujący dla internetowych platform, mimo tych wszystkich kwestii są ukontentowani ze swojej pracy? Otóż z danych zamieszczonych poniżej wynika, że odsetek migrantów odczuwających satysfakcję z pracy wynosi 41 proc. czyli jest aż o 15 pkt proc. niższy od analogicznego wskaźnika dla Polaków. Przy czym ponownie w najgorszej sytuacji są ludzie, którzy stosunkowo niedawno przybyli do naszego kraju. W ich wypadku odsetek ten osiągnął zaledwie 28 proc. 

Źródło: Paweł Kaczmarczyk Zuzanna Kowalik Piotr Lewandowski, „Różnice w jakości pracy pomiędzy pracownikami platformowymi pochodzącymi z Polski i migrantami”, Instytut Badań Strukturalnych

Biorąc pod uwagę te oraz inne ustalenia, badacze konkludują, iż:

Praca platformowa może się dla części migrantów stawać pułapką – korzyści z wejścia na rynek pracy mogą ustępować kosztom związanym z utratą perspektyw na znalezienie innej pracy na lepszych warunkach.

Big Tech budują globalny, cyfrowy monopol

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker