Komunikaty NBP

Narodowy Bank Polski informuje!

Narodowy Bank Polski informuje, że inflacja w Polsce jest typowa dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej sąsiadujących ze strefą konfliktu wojennego

Narodowy Bank Polski informuje, że inflacja w Polsce jest typowa dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej sąsiadujących ze strefą konfliktu wojennego.

Jakie są przyczyny inflacji w Polsce?

Jak informuje Narodowy Bank Polski, głównymi przyczynami stojącymi za aktualną inflacją w Polsce są pandemia i jej skutki oraz agresja rosyjska w Ukrainie. Z danych zamieszczonych na poniższym wykresie wynika, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, pomijając Węgry z ich inflacją na poziomie 24,5 proc. rok do roku, tempo wzrostu cen jest na podobnym poziomie. Na Łotwie, w Czechach, Słowacji, na Litwie oraz w Estonii i Rumunii roczna inflacja osiągnęła w kwietniu kolejno 15, 14,3, 14, 13,3, 13,2 proc. r/r. W Polsce zaś zgodnie z danymi Eurostatu towary i usługi konsumpcyjne były w kwietniu średnio droższe w stosunku do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym o 14 proc., dzięki czemu znaleźliśmy się w środku stawki.

Przy czym, co warto zaznaczyć, mimo tego, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej zmagają się obecnie z podobnie wysoką inflacją, zaczęły podnosić stopy procentowe w zupełnie różnych okresach. Doświadczające największego wzrostu cen Węgry wraz z Czechami rozpoczęły zacieśnianie polityki monetarnej najwcześniej, ponieważ już w czerwcu 2022 roku. Niedługo później, w lipcu, podobnie postąpił Europejski Bank Centralny, co w praktyce oznacza, że stopy procentowe wzrosły we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej posiadających euro, czyli w Słowacji, Estonii oraz na Łotwie i Litwie. W grudniu zaś zainterweniowały Narodowy Bank Polski oraz Bank Narodowy Rumunii.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker