GospodarkaPolska

Spółka LOTOS Kolej przejęła majątek ORLEN KolTrans

W ramach integracji aktywów kolejowych Grupy ORLEN spółka LOTOS Kolej przejęła majątek ORLEN KolTrans. Konsolidacja obszaru logistyki kolejowej pozwoli nie tylko efektywniej zabezpieczyć potrzeby logistyczne koncernu, ale także umożliwi przygotowanie szerszej, bardziej konkurencyjnej oferty dla klientów zewnętrznych.

Grupa ORLEN przeprowadzi konsolidację obszaru logistyki kolejowej wokół spółki LOTOS Kolej

Zważywszy na kompetencje, doświadczenie i skalę działalności gdańskiej spółki, ale także aspekty formalno-prawne (w tym m.in. brak konieczności ponownego uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa), Grupa ORLEN podjęła decyzję o konsolidacji obszaru logistyki kolejowej wokół spółki LOTOS Kolej. Aktualnie przedsiębiorstwo to jest drugim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce pod względem realizowanej pracy przewozowej oraz niekwestionowanym liderem na rynku przewozów towarów niebezpiecznych.

Zobacz także: Kolej wodorowa w Polsce: PKN ORLEN i Alstom podejmują strategiczną współpracę

Centrum kompetencji kolejowych zatrudnia obecnie około 1700 pracowników, dysponuje ponad 180 lokomotywami oraz 5,5 tys. wagonów, z których ponad 5 tys. stanowią cysterny. Część taboru jest własnością spółki, a pozostałe jednostki eksploatowane są na podstawie umów dzierżawy oraz leasingu. Do momentu wygaśnięcia koncesji, jakie posiada LOTOS Kolej, połączona organizacja będzie używać właśnie tej nazwy. Natomiast, zgodnie z założeniami, centrum kompetencji kolejowych będzie docelowo funkcjonowało pod marką ORLEN.

Zintegrowany, silniejszy podmiot będzie miał za zadanie zapewnić kompleksowe usługi logistyczne na potrzeby koncernu. Ponadto w ramach możliwości operacyjnych i wolnych zasobów będzie on także świadczył usługi dla pozostałych podmiotów rynkowych. Przy czym, warto podkreślić, że celem strategicznym koncernu jest organizacja przewozów kolejowych w Grupie ORLEN w oparciu o zasoby własne.

Zobacz także: Łańcuch dostaw PKN ORLEN zostanie umocniony dzięki kolejnej inwestycji

Integracja spółek kolejowych Grupy ORLEN przyniesie szereg korzyści

Jak zaznacza Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLENU, połączenie LOTOS Kolej i ORLEN KolTrans to nowe perspektywy rozwoju w oparciu o już posiadane kompetencje i zasoby. Uzyskane w ten sposób synergie wzmocnią pozycję koncernu na rynku kolejowych przewozów towarowych i stanowić będą punkt wyjścia do dalszej ekspansji. Integracja spółek kolejowych Grupy ORLEN to lepsze wykorzystanie posiadanego taboru, niezawodność dostaw paliw oraz jeszcze lepsze rozwiązania logistyczne dla klientów koncernu.

Grupa ORLEN utworzyła nową spółkę — ORLEN Projekt Česká republika

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker