EuropaGospodarka

Inflacja w strefie euro… przestała spadać! W sierpniu wyniosła 5,3%

Dzisiejsze odczyty inflacji HICP oraz przemówienie Schnabel mieszają się z recesyjnym indeksem PMI - wrześniowa decyzja EBC jest wciąż dużą zagadką

Według wstępnych szacunków Eurostatu inflacja w strefie euro nie zmieniła się w sierpniu w porównaniu do lipca. Wyniosła 5,3% r/r. Spadła za to inflacja bazowa z 5,5% do 5,3% r/r. 

  • Wstępny szacunek pokazał, że inflacja HICP w strefie euro nie zmieniła się wobec lipca, pozostając na poziomie 5,3% r/r. Odczyt był o 0,2 pkt proc. powyżej prognoz.
  • Sierpniowa inflacja najwyższa okazała się w na Słowacji (9,6% r/r), w Chorwacji (8,5%) i Austrii (7,6%).
  • Najniższy wskaźnik HICP występuje z kolei na Cyprze (3,0%), w Hiszpanii i Belgii (po 2,4%).
  • Po sierpniowych słabych danych PMI dla strefy euro kolejna podwyżka stóp EBC nie była grana jako bazowy scenariusz. Dzisiejsze dane o inflacji wraz z przemówieniem Isabel Schnabel nieco zmieniają perspektywę. 

Inflacja w strefie euro przestaje spadać

Za dwa tygodnie 14 września odbędzie się mocno wyczekiwane przez rynki posiedzenie Rady Prezesów EBC. Okaże się czy europejscy bankierzy centralni zdecydują się dokonać pauzy w cyklu, przechodząc do reżimu wait and see, czy tez dokonają kolejnej podwyżki stopy procentowej +25 pkt bazowych. Byłaby to już dziesiąta z rzędu podwyżka skutkująca skumulowanym zacieśnieniem monetarnym +450 pkt baz. od lipca 2022 roku.

Dzisiejsze dane Eurostatu o inflacji za sierpień będą mocnym argumentem dla jastrzębi EBC. Wstępny szacunek pokazał, że inflacja HICP w strefie euro nie zmieniła się wobec lipca, pozostając na poziomie 5,3% r/r. Odczyt był o 0,2 pkt proc. powyżej prognoz. Swoje poletko w danych inflacyjnych znajdą także gołębie. Inflacja bazowa spadła bowiem do 5,3% r/r (lipiec: 5,5%) zgodnie z przewidywaniami. Miary inflacji zasadniczej i bazowej już od trzech miesięcy są bardzo zbliżone.

Zobacz też: Inflacja w sierpniu spadła do 10,1%. Obniżki stóp we wrześniu może nie być

O podwyższonych względem konsensusu rynkowego odczytach inflacji HICP przesądziły między innymi wskaźniki w Niemczech i we Francji. Inflacja HICP u naszego zachodniego sąsiada wyniosła w sierpniu 6,4% r/r w porównaniu do 6,5% w lipcu, podczas gdy konsensus zakładał 6,5%. We Francji zaskoczenie było jeszcze większe. Roczny wskaźnik HICP wzrósł względem lipca (5,1%) do 5,7% w sierpniu wobec prognoz na poziomie 5,4%. W stosunku do poprzedniego miesiąca inflacja w ujęciu rocznym zwiększyła się w 10 krajach strefy euro, co wynika głównie z niskiego efektu bazy, ponieważ wiele gospodarek w analogicznym okresie roku poprzedniego wprowadzało pakiety mające na celu stłumić szok energetyczny.

Sierpniowa inflacja najwyższa okazała się w na Słowacji (9,6% r/r), w Chorwacji (8,5%) i Austrii (7,6%). Najniższy wskaźnik HICP występuje z kolei na Cyprze (3,0%), w Hiszpanii i Belgii (po 2,4%). Ogólnie rzecz biorąc, między krajami strefy euro zachodzi coraz większa konwergencja w inflacji – rozstrzał między najwyższą i najniższą inflacją jest coraz mniejszy.

Jastrzębio-gołębie przemówienie członkini zarządu EBC

Dzisiejsze wystąpienie Isabel Schnabel członkini zarządu EBC nie przesądza jednoznacznie o potencjalnej decyzji w zakresie polityki stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu. Z jednej strony Schnabel wskazuje na utrzymującą się presję inflacyjną w usługach i coraz większe znaczenie czynników wewnętrznych w stymulowaniu wzrostu cen (szczególnie zwrócono uwagę na ryzyko związane ze wzrostem jednostkowych kosztów pracy). Z drugiej strony ekonomistka podkreśla znaczne stłumienie procesów monetarnych (spadek podaży pieniądza i załamanie akcji kredytowej) w strefie euro i negatywny wpływ tych zjawisk na koniunkturę gospodarczą (PMI dla strefy euro za sierpień ~47,0 pkt).

Zobacz też: Planujesz podróż do Wilna? Będzie nowe połączenie z Polski!

Warto jednak zauważyć, że Schnabel wskazuje, iż realne stopy procentowe spot zmniejszyły się w ostatnim czasie, gdy inwestorzy oczekują stabilności cen i pogorszenia perspektyw wzrostu w dłuższym okresie, co miałoby skłonić EBC do złagodzenia polityki pieniężnej. Jak stwierdza niemiecka ekonomistka „spadek ten może zniweczyć nasze [EBC – red.] wysiłki na rzecz szybkiego powrotu inflacji do celu”.

Źródło: EBC

Po sierpniowych odczytach PMI w strefie euro pisaliśmy tak:

Dzisiejsze dane PMI nie pozostawiają złudzeń, że cykl podwyżek stóp procentowych EBC dobiegł końca. Spadlibyśmy z krzeseł, gdyby decyzja na wrześniowym posiedzeniu okazała się inna.

Po dzisiejszych odczytach HICP oraz jastrzębio-gołębim (ale nieco bardziej jastrzębim) przemówieniu I. Schnabel nie jest wykluczone, że spadniemy z krzeseł. Takie ryzyko po dzisiejszym dniu wzrosło.

Ekonomiści: RPP obniży stopy procentowe, po to by je potem podwyższyć!

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker