EnergetykaGospodarkaPolska

Energa Obrót: więcej energii elektrycznej w preferencyjnej cenie

Klienci przedsiębiorstwa Energa Obrót będą mogli kupić więcej prądu po obniżonej cenie. To efekt zwiększenia limitów zużycia energii przewidzianych w rządowej Tarczy Solidarnościowej[1]. Dzięki decyzji w tym roku przeciętne gospodarstwo domowe zaoszczędzi na rachunkach ok. 3100 złotych. Najnowsze przepisy[4] wprowadziły też dodatkowy jednorazowy rabat, który dla klientów Energi Obrotu wyniesie 125 zł.

Nowe limity zużycia energii

Rządowa Tarcza Solidarnościowa[1] wdrożona w Polsce i zastosowana przez Energę Obrót zagwarantowała zamrożenie cen energii elektrycznej do określonych limitów zużycia, na poziomie ok. 10 eurocentów za kilowatogodzinę (kWh), czyli nieco ponad 40 groszy (cena netto). Jest to wartość niższa, niż średnia cena kWh w Europie, która – jak podał Polski Komitet Energii Elektrycznej w sierpniowym komunikaciewynosi 25 eurocentów[2]. W niektórych krajach, np. w Czechach, Grecji czy Irlandii 1 kWh kosztuje nawet 40 eurocentów[2].

Zobacz także: Energa uruchomiła farmy fotowoltaiczne PV Wielbark i PV Gryf

Rządowa Tarcza Solidarnościowa zamrażająca ceny i stawki opłat za energię na poziomie z ubiegłego roku obowiązuje od stycznia 2023 r. Przepisy właśnie zostały znowelizowane[3]. Dzięki temu dotychczasowe limity zużycia energii, do których obowiązują zamrożone ceny energii i stawki opłat dystrybucyjnych, zostaną podniesione. W efekcie statystyczne gospodarstwo domowe zaoszczędzi w tym roku ok. 3100 zł. Gospodarstwa, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnościami, oszczędzą 3800 zł, a rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz rolnicy nawet 4200 zł.

Zwiększone limity zużycia energii elektrycznej:

  • z 2000 kWh do 3000 kWh w przypadku odbiorców z grupą taryfową G, w tym gospodarstw domowych,
  • z 2600 kWh do 3600 kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • z 3000 kWh do 4000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz wskazanych rolników,
  • z 2000 kWh do 3000 kWh dla odbiorców zużywających energię na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wyższe limity zużycia będą stosowane również do wyżej wymienionych odbiorców, jeżeli przed wejściem w życie zwiększenia wsparcia w ramach Tarczy Solidarnościowej, przekroczone zostały dotychczasowe limity. Warto przypomnieć, że limit zużycia energii elektrycznej dotyczy danego Punktu Poboru Energii (PPE). Trzeba również podkreślić, że nowe limity znacznie przekraczają przeciętne zużycie energii elektrycznej, które wg danych GUS (uwzględniające także gospodarstwa rolne i rodziny wielodzietne) kształtują się na poziomie 2500 kWh rocznie dla przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego[2].

Zobacz także: Energa Green Development uruchomi farmę fotowoltaiczną Mitra

Dodatkowy rabat

Kolejna korzyść dla klientów to także dodatkowy, jednorazowy rabat – jak podaje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska[4], w kwocie równej 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf sprzedawców z urzędu na 2022 r. opublikowanej przez prezesa URE, dla taryfy G11 oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh. Dla klientów Energi Obrotu będzie to 125 zł. Aby skorzystać z obniżki, konieczne będzie spełnienie jednego z warunków. To m.in. wyrażenie zgody na komunikację drogą elektroniczną czy na otrzymywanie informacji dot. produktów i świadczonych przez Energę Obrót usług. Na rabat mogą liczyć też prosumenci.

Co powinien wiedzieć klient korzystający z usług Energa Obrót?

Nowe limity zużycia zostaną zastosowane automatycznie w rozliczeniach odbiorców. W przypadku odbiorców, u których nastąpiło wcześniejsze przekroczenie dotychczasowych limitów, Energa Obrót dokona stosownej korekty faktur, uwzględniając w nich podniesione poziomy limitów. Odbiorcy nie muszą składać dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Z kolei w przypadku jednorazowego rabatu, w sytuacji, kiedy klient nie spełnia żadnego z warunków, otrzyma z kolei taką możliwość np. poprzez aktywację e-faktury.

[1] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127 z późn. zm.)

[2] liczysieenergia.pl, strony kampanii informacyjnej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

[3] Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1785)

[4] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2023 poz. 1847)

Energa Wytwarzanie kupuje od Greenvolt projekty OZE o łącznej mocy 59 MW

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker