Nieruchomości

Standardowe i nowe sposoby inwestowania w nieruchomości

Przy podejmowaniu inwestycji na rynku nieruchomości można pokusić się o wykorzystanie niestandardowych form lokowania środków finansowych. Wbrew pozorom kupowanie mieszkań na wynajem czy z myślą o ich odsprzedaży z zyskiem to nie jedyne możliwości, z jakich inwestor będzie mógł skorzystać. Są i inne, które nie wymagają tak wysokich nakładów finansowych jak nabycie na własność mieszkania czy gruntu. Jakie? O tym w dalszej części artykułu.

Standardowe sposoby prowadzenia inwestycji w nieruchomości

Właściwie pierwsze, co przychodzi na myśl przy rozważaniu podjęcia inwestycji na rynku nieruchomości, jest zakup mieszkania celem jego późniejszej odsprzedaży z zyskiem lub na wynajem. W tym pierwszym przypadku inwestor kupuje z własnych oszczędności lub z udziałem kredytu hipotecznego np. mieszkanie, które samo w sobie jest lokatą kapitału. By jeszcze taki lokal przynosił pasywny dochód z inwestycji, bez większego udziału inwestora, trzeba go długoterminowo wynająć. Tu pojawia się problem, bo znalezienie osoby lub osób jako rzetelnych najemców jest co najmniej trudne, ale nie niemożliwe. Trzeba tylko poświęcić na to czas i włożyć nieco środków w odnowienie mieszkania oraz jego wyposażenie na potrzeby najemców.

Można również kupić mieszkanie po atrakcyjnej cenie, często w złym stanie technicznym i wizualnym, odnowić je własnymi siłami i dodać mu znacznie wartości, a później sprzedać z zyskiem. Takie działanie nazywane jest flippingiem nieruchomości.

Nowoczesna forma inwestowania w nieruchomości – REITy

W ostatnich latach inwestowanie w nieruchomości w Polsce wkroczyło na zupełnie inny poziom, a wszystko to za sprawą REITów. Skrót REIT pochodzi z języka angielskiego od wyrażenia Real Estate Investment Trust. Można tłumaczyć to jako „Firmy inwestujące w najem nieruchomości”. W Polsce można spotkać się też i z innym skrótem, mianowicie FINN.

Z wykorzystaniem oferty REITów inwestować w nieruchomości mogą nie tylko inwestorzy instytucjonalni, ale również i indywidualni. Ich model biznesowy został wynaleziony w Stanach Zjednoczonych i to już jakiś czas temu, bo w latach 60. XX wieku. REITy zawdzięczamy prezydentowi USA D. Eisenhowerowi, który podpisał ustawę umożliwiającą zwykłym obywatelom inwestowanie na rynku nieruchomości za pośrednictwem giełdy lub innych rynków regulowanych.

REIT-y działają w postaci funduszy inwestycyjnych lub spółek akcyjnych. Osoby chcące zainwestować na rynku nieruchomości za ich pośrednictwem kupują – albo tytuły uczestnictwa w funduszu lub akcje emitowane przez spółkę na giełdzie. W ten sposób stają się częścią większej inwestycji w nieruchomości, która z założenia ma przynieść im regularny przychód. Na przykład można w ten sposób inwestować w mieszkania na wynajem, ale i w lokale komercyjne czy magazynowe.

Większa część osiągniętych przez REITy zysków jest wypłacana inwestorom w formie dywidendy, która zabezpieczona jest stałymi przepływami pieniężnymi, które pochodzą z czynszów.

Na świecie, zwłaszcza w swojej ojczyźnie, w USA, REITy to jeden ze stałych elementów rynków inwestycyjnych, a indywidualni inwestorzy często z nich korzystają dla dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego i wprowadzenia do niego bezpiecznych inwestycji. Jednak w Polsce REITy nie są tak popularne, a przyczyną tego stanu rzeczy może być brak odpowiednich przepisów, które pozwoliłyby na uregulowanie zasad działania tego typu spółek czy funduszy inwestycyjnych.

Może się to zmienić za sprawą ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, stworzonej przez Ministerstwo Finansów. Założono w niej, że spółka mająca status FINN (REIT) musi mieć co najmniej 5 nieruchomości mieszkalnych, kapitał zakładowy minimum 50 mln zł oraz wypłacać akcjonariuszom dywidendę w wysokości minimum 90 proc. zysku. Dzięki spełnieniu takich warunków dana spółka mogłaby korzystać z szeregu ulg podatkowych. Jak do tej pory ustawa nie została jeszcze uchwalona, ale najpewniej stanie się to w przyszłości, co stworzy nowe warunki dla rozwoju inwestycji w nieruchomości za pośrednictwem spółek i funduszy typu REIT.

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker