Polska

PKB: Polska gospodarka odnotowała największe hamowanie od 22 lat

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2020 roku był realnie wyższy o 1,9% rok do roku, wobec 4,8% w analogicznym okresie 2019 r.

W I kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,6%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 1,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Prezentowany szybki szacunek PKB za I kwartał 2020 r. uwzględnia pierwsze efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom epidemii.

Obecne dane są lepsze od przewidywań ekonomistów, ale i tak jest to największy spadek od 22 lat, czyli od 1998 roku. To wtedy miał miejsce tzw. kryzys rosyjski, który był odczuwalny również w Europie Środkowej.

Ekonomiści przewidywali spadku kwartał do kwartału na poziomie 1,2% i wzrostu o 1,3% rok do roku. 

Projekcie mówią o spadku PKB Polski przekraczającym 4%. Z kolei w przyszłym roku wzrost ma wynieść do 4%. Nie przewiduje się w związku z tym, że w 2021 roku gospodarka wróci do stanu z roku 2019.

 

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker