EnergetykaPolska

ORLEN Południe rusza z produkcją biopaliw!

W rafinerii w Trzebini została uruchomiona instalacja do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych. ORLEN Południe oddał do użytku UCO FAME – to ta właśnie instalacja wyprodukuje 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie.

Instalacja UCO FAME będzie produkować ekologiczne paliwa

Pod koniec 2021 roku rozpoczęto budowę instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME. Za jej powstanie była odpowiedzialna polska firma inżynierska AB Industry. Z kolei całkowity koszt związany z realizacją inwestycji osiągnął ok. 127,5 mln zł. Obecnie instalacja UCO FAME jest już ukończona. Zgodnie z założeniami koncernu będzie ona produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. W celu osiągnięcia wyznaczonych celów UCO FAME wykorzysta 30 tys. ton surowca w postaci olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych — odpadów pochodzących z przetwórstwa spożywczego.

Estry drugiej generacji produkowane w Trzebini, zostaną wykorzystane jako dodatek do oleju napędowego. Z kolei gliceryna techniczna, która powstaje podczas produkcji estrów, będzie mogła zostać wykorzystywana w Trzebini do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Glikol propylenowy jest bezpiecznym dla środowiska produktem, wykorzystywanym aktualnie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w medycynie.

Biokomponenty: zielona i zrównoważona gospodarka

Biokomponenty takie jak na przykład estry drugiej generacji dodawane do tradycyjnych paliw transportowych pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na ropę naftową.  W praktyce oznacza to wsparcie niezależności energetycznej oraz zwiększenie dywersyfikacji źródeł pozyskania surowców do produkcji paliw. Co więcej, ponowne wykorzystanie odpadów pochodzących z przetwórstwa spożywczego w produkcji biopaliw będzie miało korzystny wpływ na środowisko naturalne i będzie realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

Ponadto zgodnie z Narodowym Celem Redukcyjnym, inwestycja będzie miała także pozytywny wpływ na dalsze ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez transport. Estry wyprodukowane w instalacji UCO FAME wykazują o 83 proc. mniejszą emisyjność w porównaniu do tradycyjnego oleju napędowego.

ORLEN Południe i sektor biopaliw

ORLEN Południe jest spółka z Grupy ORLEN zajmującą się rozwojem sektora biopaliw i biokomponentów. W 2021 roku w zakładzie w Trzebini spółka uruchomiła pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. ORLEN Południe zainwestował również w pilotażową instalację do produkcji kwasu mlekowego wytwarzanego przy użyciu mikroorganizmów.

Z kolei w rafinerii w Jedliczu powstaje instalacja do produkcji bioetanolu II generacji, wytwarzanego z surowców niespożywczych, przede wszystkim ze słomy zbóż w ilości 150 tys. ton rocznie. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce i druga w Europie. Jej roczna wydajność wyniesie 25 tys. ton bioetanolu, stosowanego jako dodatek do benzyny.

Biododatki paliwowe ze zużytych olejów

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, spółka inwestuje w najnowsze rozwiązania i technologie, które pozwolą na dynamiczny rozwój produkcji ekologicznych paliw alternatywnych. Do ich produkcji będą wykorzystywane surowce niespożywcze, w tym odpady, co wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

Ponadto Prezes Zarządu ORLEN podkreślił, że pierwszą taką instalacją jest uruchomiona w Trzebini instalacja UCO FAME, pozwalająca wytwarzać biododatki paliwowe ze zużytych olejów spożywczych. Ta inwestycja to kolejny krok w transformacji ORLEN Południe w nowoczesną biorafinerię i realizacja strategicznych celów koncernu. Do 2030 roku wykorzystanie biododatków w Grupie ORLEN wzrośnie do ok. 3 mln ton rocznie i będzie istotnym obszarem biznesowym spółki.

Nowa inwestycja Grupy ORLEN — tłocznia oleju w Kętrzynie

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker