Energetyka

Grupa ORLEN zainwestuje ponad 1 mld zł w bioetanol drugiej generacji

Grupa ORLEN kupi i wykorzysta słomę zbóż od polskich rolników, żeby wytworzyć ekologiczny dodatek do benzyn — bioetanol drugiej generacji, czyli z produktów niespożywczych. Wydajność budowanej obecnie w zakładzie w Jedliczu instalacji wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. To ilość, która umożliwi zatankowanie benzyny z tym biododatkiem do prawie 13 milionów samochodów osobowych. Przy czym, warto zaznaczyć, iż powstający kompleks produkcyjny będzie pierwszym tego typu w Polsce, a drugim w Europie.

Grupa ORLEN zainwestuje ponad 1 mld zł w bioetanol drugiej generacji

Ekologiczna inwestycja jest realizowana w zakładzie w Jedliczu, należącym do spółki ORLEN Południe. Zastosowanie nowoczesnego bioproduktu w transporcie, jako dodatku do benzyny, przyczyni się do spełnienia przez koncern Narodowego Celu Wskaźnikowego. Będzie także kolejnym ważnym krokiem do osiągnięcia przez Grupę ORLEN neutralności emisyjnej do 2050 r., ponieważ biopaliwa produkowane są ze źródeł odnawialnych, tym samym znacząco ograniczają emisję CO2. Inwestycja, której wartość wyniesie ok. 1,12 mld zł, uzyskała blisko 68 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zobacz także: Grupa ORLEN przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł!

W ramach inwestycji powstaje instalacja główna do produkcji bioetanolu oraz elektrociepłownia biomasowa i infrastruktura pomocnicza. Wartość instalacji głównej wyniesie ok. 550 mln zł. Jej wykonawcą jest polska firma Zarmen. Z kolei za budowę elektrociepłowni biomasowej, o wartości ok. 170 mln zł, odpowiada fińska firma Valmet Technologies Oy. Energia elektryczna i cieplna będzie wytwarzana w kotle biomasowym o mocy 48 MW, opalanym m.in. ligniną, która stanowi produkt uboczny w produkcji bioetanolu. Rocznie spółka będzie pozyskiwała ok. 90 tys. ton ligniny. Energia w całości będzie przeznaczana na potrzeby własne zakładu w Jedliczu.

Obecnie na poszczególnych obiektach kompleksu trwają prace ziemne, budowlane i montażowe. Powstał budynek stacji uzdatniania wody. Zaawansowane prace realizowane są na instalacji elektrociepłowni, gdzie od kilku dni prowadzony jest montaż kotła. W następnym etapie rozpocznie się montaż turbiny parowej z generatorem, pozostałych urządzeń pomocniczych oraz rurociągów technologicznych. W kolejnym etapie inwestycji powstanie również nowoczesna biogazownia. Będzie ona przetwarzała wywar podestylacyjny, także stanowiący produkt uboczny wytwarzania bioetanolu. Pozyskiwana w ten sposób energia odnawialna zasili nową instalację. Ponadto planowana jest modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej wewnątrz zakładu oraz budowa niezbędnej infrastruktury pomocniczej.

Zobacz także: Grupa ORLEN wspiera rozwój kadr dla sektora energetyki jądrowej

Realizacja kompleksu wzmocni ORLEN Południe oraz polskie rolnictwo

Realizacja kompleksu wzmocni pozycję ORLEN Południe jako lidera na krajowym rynku biopaliw, a także jako pracodawcy w regionie. W rafinerii powstanie około 50 nowych miejsc pracy m.in. dla specjalistów z zakresu zaawansowanych biotechnologii. Inwestycja w produkcję bioetanolu to kolejny przykład wzmacniania kompetencji spółek w Grupie ORLEN. W efekcie prowadzonych projektów rozwojowych ORLEN Południe ma obecnie stabilną sytuację finansową. Przychody spółki w 2022 r. kształtowały się na poziomie ok. 5 mld zł, a zysk netto wyniósł 173 mln zł.

Inwestycja realizowana przez ORLEN Południe zacieśni współpracę z rolnikami, a co za tym idzie umożliwi wykorzystanie dużego potencjału polskiego rolnictwa. Bioetanol drugiej generacji, w przeciwieństwie do biopaliw pierwszej generacji, będzie powstawał z pozostałości po produkcji rolniczej, przede wszystkim słomy zbóż. W związku z uruchomieniem instalacji roczne zapotrzebowanie na ten produkt szacowane jest na ok. 150 tys. ton. To równowartość zbiorów z 30 tys. hektarów pól, czyli powierzchni Szczecina lub trzech jezior Śniardwy.

Zobacz także: Grupa ORLEN zamierza w pełni wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej

ORLEN Południe jest konsekwentnie przekształcany w nowoczesną biorafinerię, w której produkcja opiera się na odnawialnych źródłach energii. W listopadzie 2021 r. w zakładzie w Trzebini została uruchomiona największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu. Spółka inwestuje również w program biogazowy, w ramach którego na terenie całego kraju powstaje sieć biometanowni. ORLEN Południe zainwestował również w pilotażową instalację do produkcji kwasu mlekowego. Ponadto spółka zaangażowała się w rozwój technologii wodorowej. Od czerwca 2022 r. z zakładu w Trzebini realizowane są dostawy paliwa wodorowego do tankowania autobusów. Do tej pory na potrzeby MPK w Krakowie dostarczono niemal 2,5 tony paliwa wodorowego.

Grupa ORLEN zamierza zostać liderem w rozwoju nowoczesnych biopaliw

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, zbudowano silny koncern, który może inwestować w nowoczesne technologie i rozwiązania, wzmacniając istotnie konkurencyjność polskiej gospodarki. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, Grupa ORLEN ma ambicję, aby stać się liderem w rozwoju nowoczesnych biopaliw w Europie Środkowej. Ten cel koncern osiągnie poprzez konsekwentne wzmacnianie aktywów produkcyjnych Grupy ORLEN na południu Polski, w tym inwestycję w instalację do produkcji ekologicznego dodatku do benzyn, czyli bioetanolu drugiej generacji. Koncern wytworzy go z produktów pochodzących od polskich rolników, co obok zapewnienia nowych miejsc pracy, będzie dodatkowym impulsem do rozwoju całego regionu.

ORLEN buduje pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker