BiznesEuropaPolska

Znajomości jakich języków obcych pracodawcy szukają najczęściej?

Najczęściej poszukiwani są pracownicy ze znajomością języka angielskiego. To wymóg w co trzeciej ofercie pracy.

Komunikacja stanowi podstawę współczesnego zglobalizowanego świata. W wielu branżach obecnie bez znajomości języka obcego nie ma szans na zdobycie zatrudnienia. Znacząca większość ofert pracy w Polsce, w których wymagana jest znajomość języka obcego, koncentruje się na umiejętności posługiwania się językiem angielskim. To jednak niejedyny język obcy mile widziany przez pracodawców. Znajomości jakich języków obcych pracodawcy szukają najczęściej? W ilu ofertach pracy wymogiem jest znajomość języka obcego?

  • Najczęściej pracodawcy szukają pracowników znających język angielski.
  • W co trzeciej ofercie pracy wymogiem jest znajomość języka obcego.
  • Co trzeci Polak nie zna żadnego języka obcego.

Znajomości jakich języków obcych szukają pracodawcy?

Globalizacja i rozwój gospodarek opartych na wiedzy sprawiły, że umiejętność posługiwania się językiem obcym jest niezbędna w wielu branżach i zawodach. Przepływ wiedzy, towarów i ludzi między gospodarkami wymaga sprawnej komunikacji, do czego niezbędnym jest język obcy. 

Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), Michał Wielechowski, przeanalizował raport OECD na temat roli języków obcych na współczesnych rynkach pracy. Wyniki zaprezentował w Tygodniku Gospodarczym nr 45/2023.

Co nie dziwi, najbardziej popularnym językiem obcym poszukiwanym przez pracodawców w UE był język angielski. W państwach Unii niemal co trzecia internetowa oferta pracy opublikowana w 2022 r. miała w swoich wymogach znajomość angielskiego. Jest to język, który zdecydowanie „króluje”.

Wymagania językowe w internetowych ofertach pracy w 2022 r. (w proc.)
Wymagania językowe w internetowych ofertach pracy w 2022 r. (w proc.). Źródło: opracowanie właśne PIE na podstawie raportu OECD, Tygodnik Gospodarczy nr 45/2023

Znajomość innych języków obcych jest wymagana przez pracodawców znacznie rzadziej. Na drugim miejscu znajduje się język francuski (5 proc. ofert), dalej język niemiecki (4 proc.), a potem hiszpański (3 proc). 

Nie inaczej jest w Polsce. W 30 proc. ofert pracy, jakie można znaleźć w Internecie, można odszukać w wymaganiach znajomość angielskiego. Co dwudziesta oferta pracy to oferta dla osób ze znajomością niemieckiego. 2 proc. z nich jest skierowana do pracowników mówiących po hiszpańsku, tyle samo do tych, którzy posługują się francuskim.

Zobacz też: Komu zagrozi ChatGPT? O pracę bać się mogą nauczyciele, kulturoznawcy i politologowie

Co trzeci Polak nie zna żadnego języka obcego

Analityk PIE wskazuje, że odsetek Polaków znających przynajmniej jeden język obcy jest znacznie niższy od średniej dla UE. W Polsce co trzecia osoba między 25 a 64 r. życia nie zna żadnego języka obcego. Z kolei w Unii Europejskiej odsetek ten wynosi blisko 25 proc. 

Wynik ten jest głównie efektem słabej znajomości języków obcych wśród osób starszych, u których edukacja w tym obszarze nie było powszechna. Sytuacja wygląda znacznie lepiej u młodych, którzy od najmłodszych lat są uczeni obcych języków. Edukacja w tym zakresie rozpoczyna się obecnie często jeszcze w przedszkolu, a kończy wraz z zakończeniem edukacji szkolnej. W Polsce okres nauki języka obcego jest jednym z najdłuższych w UE. 

Poza nauką angielskiego nacisk położono także na naukę drugiego języka – młodzież uczy się go przez 6 lat swojej edukacji. To również nie jest powszechne zjawisko we wszystkich krajach UE – część z nich wcale nie zmusza do nauki drugiego języka obcego. 

Co za tym idzie – odsetek osób w Polsce nieznających języka obcego będzie z każdym rokiem prawdopodobnie spadał. Powszechność nauki w tym obszarze pozwala przypuszczać, że z tym wymogiem współczesnych rynków pracy polska edukacja poradzi sobie dobrze, odpowiadając na to, jakich języków obcych pracodawcy szukają najczęściej.

Zobacz też: Maersk planuje gigantyczne zwolnienia. Pracę straci tysiące osób!

Jaka jest jakość nauki języków obcych w Polsce?

Oczywiście można mieć zastrzeżenia co do jakości nauki języków w szkołach, w których słaby nacisk kładzie się na mówienie, a nauka często ogranicza się do uczenia na pamięć słówek i rozwiązywania na kartkach skomplikowanych reguł gramatycznych bez praktycznej nauki ich wykorzystania w komunikacji.

Poziom znajomości języka obcego różni się w Polsce ze względu na wielkość miejscowości. To budzi pytania o przyczyny tego stanu rzeczy. Przykładowo, jak wskazuje analityk PIE, różnice w wynikach widać na egzaminie ósmoklasisty. Michał Wielechowski pisze:

Uczniowie szkół wiejskich uzyskiwali z egzaminu z języka angielskiego średnio o 14 pkt proc. mniej niż ich rówieśnicy z większych miast, liczących ponad 100 000 mieszkańców.

O ile o polska młodzież ma dobre warunki, aby przygotować się w kwestii znajomości języków obcych do wejścia na rynek pracy, o tyle dyskusję budzi jakość nauczania w innych obszarach. Rozwój sztucznej inteligencji i szereg innych przemian na rynku pracy powodują, że pożądane są kompetencje miękkie, takie jak innowacyjne i krytyczne myślenie, umiejętności przywódcze, odporność na stres, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów czy działania w obliczu niepewności. Czy polska szkoła rozwija w młodzieży takie kompetencje?

Jakie będą kompetencje przyszłości? Zadecyduje o tym sztuczna inteligencja

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker