EnergetykaEuropa

Nowe koncesje ORLENU w Norwegii

PGNiG Upstream Norway (PUN) uzyskało udziały w 12 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na jednej z nich spółka z Grupy ORLEN będzie mieć status operatora. Udziały zostały przyznane w ramach corocznej rundy koncesyjnej organizowanej przez norweskie Ministerstwo Energii. W wyniku jej rozstrzygnięcia, liczba koncesji Grupy ORLEN w Norwegii wzrośnie do 104.

Liczba koncesji Grupy ORLEN w Norwegii wzrosła o 12

W ostatniej rundzie koncesyjnej Awards in Predefined Areas (APA) 2023 PUN zdobyło łącznie 12 koncesji. O dziesięć z nich Spółka wnioskowała sama, a o dwie pozostałe wystąpił KUFPEC Norway, który na początku bieżącego roku został przejęty przez spółkę wchodzącą w skład Grupy ORLEN. W ramach APA 2023 rząd Norwegii rozdysponował udziały łącznie w 62 koncesjach. Oznacza to, że PGNiG Upstream Norway zdobyło udziały w prawie co piątej przyznanej koncesji.

Zobacz także: ORLEN inwestuje w magazynowanie CO2 w Norwegii

Lokalizacja koncesji

Przyznane PUN koncesje znajdują się w pobliżu obszarów, na których spółka działa już teraz. Ułatwi to i obniży koszt ewentualnego zagospodarowania złóż, w przypadku stwierdzenia występowania tam zasobów węglowodorów. Sześć spośród nowo uzyskanych koncesji znajduje się na terenie Morza Północnego, z czego trzy w sąsiedztwie obszaru Yggdrasil a dwie stosunkowo blisko złoża Fenris. Norweska spółka należąca do grupy ORLEN wraz z partnerami koncesyjnymi prowadzi obecnie zagospodarowanie obu tych złóż. Z kolei początek wydobycia zaplanowano na 2027 rok.

Na Morzu Północnym znajdują się również dwie koncesje pozyskane w wyniku przyjęcia KUFPEC Norway. Nowe aktywa znajdują się w pobliżu eksploatowanego już przez Grupę ORLEN obszaru Sleipner. Pozostałe cztery koncesje położone są na Morzu Norweskim. W jednej z nich, PL1220, PUN został przyznany status operatora, co oznacza, że spółka będzie kierowała pracami związanymi z poszukiwaniem węglowodorów i ich ewentualną eksploatacją. Koncesja jest zlokalizowana w pobliżu produkującego już złoża Ormen Lange, w którym Spółka posiada udziały. Ostatnie trzy koncesje zlokalizowane są zaś w pobliżu obszaru Skarv, który stanowi centrum wydobywcze PUN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Zobacz także: Nowa transakcja Grupy ORLEN. Zasoby wydobywalne gazu w Norwegii znowu wzrosną

Rozwój portfolio norweskich aktywów

Jak zaznacza Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, wyniki ostatniej rundy koncesyjnej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym potwierdzają silną pozycję Grupy ORLEN na tamtejszym rynku. To największa liczba koncesji, jaką w ramach tej procedury zdobyło PGNiG Upstream Norway. Rozwój portfolio norweskich aktywów ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów biznesowych koncernu, ale także z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorcom.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Nowa transakcja Grupy ORLEN. Zasoby wydobywalne gazu w Norwegii znowu wzrosną

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker