EnergetykaEuropaGospodarkaPolska

ORLEN inwestuje w magazynowanie CO2 w Norwegii

Grupa ORLEN przejmuje 50 proc. udziałów w koncesji Polaris na Morzu Barentsa, która będzie wykorzystywana do magazynowania dwutlenku węgla. Wychwytywanie i magazynowanie CO2 będzie miało istotne znaczenie dla realizacji polityki klimatycznej koncernu.

PGNiG Upstream Norway nabyło udziały w koncesji Polaris

Na mocy umowy pomiędzy PGNiG Upstream Norway (PUN) oraz Horisont Energi AS, spółka należąca do Grupy ORLEN obejmie 50 proc. udziałów w koncesji Polaris i zyska status jej operatora. Obecnie pojemność struktur geologicznych należącej do PUN koncesji szacuje się łącznie na ok. 100 milionów ton dwutlenku węgla. W praktyce powinno to umożliwić prowadzenie działalności magazynowej do nawet 25 lat.

Zobacz także: Norweska spółka Grupy ORLEN odkryła złoże gazu

Aktualny harmonogram zakłada, że w przypadku definitywnego potwierdzenia zakładanych możliwości magazynowania CO2, zatłaczanie dwutlenku węgla mogłoby się rozpocząć na przełomie 2028 i 2029 roku. Część magazynowanego CO2 będzie pochodziło z zakładu produkcji amoniaku, który Horisont Energi planuje uruchomić w ramach osobnego projektu pod nazwą „Barents Blue”. Pozostała część pojemności złoża zostanie udostępniona zewnętrznym podmiotom.

Magazynowanie CO2 odegra istotną rolę w przemyśle

Wychwytywanie, a następnie magazynowanie bądź zagospodarowanie CO2 to jedno z rozwiązań, dzięki którym zgodnie z założeniami strategii koncernu ORLEN do końca 2030 roku ograniczy o 25 proc. emisje związane z działalnością rafineryjną, petrochemiczną i wydobywczą. Do 2030 roku koncern będzie miał możliwość magazynowania lub zagospodarowania łącznie 3 mln ton dwutlenku węgla rocznie.

Zobacz także: Magazynowanie CO2 w Polsce staje się faktem. ORLEN podpisał umowę

Inwestycje w tym sektorze zostaną wykorzystane nie tylko do ograniczenie wpływu Grupy ORLEN na środowisko, ale również do świadczenia usług zarządzania dwutlenkiem węgla na rzecz podmiotów zewnętrznych. Korzystać z nich będą przede wszystkim branże, w których ze względów technologicznych nie ma możliwości znaczącego ograniczenia emisji CO2. Dotyczy to między innymi przemysłu cementowego i chemicznego czy hutnictwa.

Terminal morski

Innym przedsięwzięciem ORLEN związanym z zarządzaniem CO2 jest budowa terminalu morskiego do przeładunku dwutlenku węgla, który następnie będzie transportowane statkami i magazynowany pod dnem Bałtyku. Inwestycja ma być realizowana w ramach projektu ECO2CEE, który niedawno został wpisany na listę Projektów Wspólnego Zainteresowania Unii Europejskiej. Znajdują się na niej przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, mające istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej.

Zobacz także: ORLEN i GAZ-SYSTEM zmagazynują i zagospodarują CO2

Ambitne plany Grupy ORLEN

Jak zaznaczył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN, koncern rozpoczyna realizację kolejnego projektu, który umocni ORLEN na pozycji regionalnego lidera transformacji energetycznej. Wychwytywanie i magazynowanie CO2 będzie miało istotne znaczenie dla realizacji polityki klimatycznej koncernu. Pozwoli Grupie ORLEN również zaoferować nowy rodzaj usług związanych z zarządzaniem emisjami dwutlenku węgla. W obliczu wysokich cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla magazynowanie CO2 będzie kluczowe dla utrzymania konkurencyjności niektórych gałęzi przemysłu w Polsce i innych krajach UE.

Już teraz koncern obserwuje duże zainteresowanie możliwością skorzystania z tego rodzaju usług. Tym większe znaczenie ma transakcja z Horisont Energi AS, dzięki której Grupa ORLEN obejmie udziały w koncesji Polaris na Morzu Barentsa, gdzie może być zatłaczany dwutlenek węgla. Projekt ten wzmocni kompetencje i know-how Grupy ORLEN w zakresie podmorskiego magazynowania CO2, które koncern będzie mógł wykorzystać także w Polsce.

Rusza inwestycja w Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker