Polska

Ranking dobrostanu finansowego. Polska wypada średnio

Ranking dobrostanu finansowego umieściła nas dokładnie w średniej dla państw OECD. Wbrew pozorom nie jest to zły wynik

W niedawno przeprowadzonym badaniu został przedstawiony ranking dobrostanu finansowego. Oczywiście znalazła się w nim również Polska. Można powiedzieć, że nasz wynik był dosłownie średni w porównaniu do wyników państw OECD. Jednak nie jest to powód do załamywania rąk. O szczegółach poniżej.

  • W badaniu OECD/INFE, Polska osiągnęła wynik 47 punktów na 100 możliwych. Jest to dokładnie średnia dla państw OECD. Jednak średnia dla wszystkich państw biorących udział w badaniu wyniosła 42 punkty.
  • Polska poradziła sobie lepiej niż wszystkie państwa bałtyckie, a także niż Francja, czy Włochy
  • W zakresie pomiaru odporności finansowej Polska osiągnęła średni poziom wśród badanych państw OECD
  • W kategorii subiektywnego poczucia dobrobytu finansowego Polska uzyskała 43 punkty. Jest to o 2 punkty więcej niż średnia dla państw OECD

Ranking dobrostanu finansowego

W badaniu OECD/INFE, Polska osiągnęła wynik 47 punktów na 100 możliwych. W rankingu ogólnego dobrostanu finansowego zostaliśmy umiejscowieni na środkowej pozycji wśród państw OECD. Warto jednak zaznaczyć, że równocześnie przekroczyliśmy średni wynik dla wszystkich państw ujętych w badaniu. Dobrostan finansowy jest kompleksowym wskaźnikiem sytuacji finansowej respondentów, definiowanym jako zdolność do zaspokajania bieżących potrzeb finansowych. Poza tym obejmuje także radzenia sobie z negatywnymi szokami finansowymi, poczucie bezpieczeństwa finansowego oraz zdolność do realizacji przyszłych celów finansowych.

Wynik ogólnego dobrostanu finansowego jest rezultatem dwunastu zmiennych, które odnoszą się do odpowiedzi na cztery pytania dotyczące odporności finansowej oraz ośmiu pytań dotyczących subiektywnych elementów dobrostanu finansowego.

Zobacz także: Ubóstwo skrajne uparcie się trzyma. Nie może przebić bariery

W zakresie pomiaru odporności finansowej Polska osiągnęła średni poziom wśród badanych państw OECD. Uzyskała 52 na 100 punktów. Odporność finansowa definiowana jest jako zdolność do radzenia sobie z negatywnymi zdarzeniami finansowymi. Chodzi m.in. o kryzysy czy utratę pracy, pokrywanie wydatków za pomocą osiąganych dochodów oraz możliwość comiesięcznego oszczędzania.

Jak możemy zauważyć poniżej, Polska poradziła sobie lepiej niż wszystkie państwa bałtyckie, które są uważane za lepiej rozwinięte od nas. Również bardzo ciekawe jest to, że wyprzedzamy takie państwa jak Francja czy Włochy. Znacznie wyprzedzają nas natomiast Niemcy, Irlandczycy oraz Szwedzi.

Wyniki badania ogólnego dobrostanu finansowego wybranych państw

Ranking dobrostanu finansowego a subiektywne odczucia

W kategorii subiektywnego poczucia dobrobytu finansowego Polska uzyskała 43 punkty. Jest to o 2 punkty więcej niż średnia dla państw OECD. Dobrobyt subiektywny to miara oparta na własnych ocenach respondentów dotyczących tego, jak sobie radzą finansowo w życiu, czy mają kontrolę nad swoimi zobowiązaniami oraz, czy stać ich na nabycie istotnych dóbr i usług. Warto jednak zauważyć, że jedynie niespełna 40% respondentów w Polsce zgodziło się z twierdzeniem, że są zadowoleni ze swojej obecnej sytuacji finansowej.

Zobacz także: Koniec FLIRTu ze Stadlerem. Intercity ma już wszystkie składy

Różnica w poziomach dobrostanu finansowego pomiędzy osobami o wysokich dochodach a osobami o niskich dochodach wynosi w Polsce 21 punktów, co jest zgodne z ogólnym wynikiem krajów OECD. Średni wynik dla tej grupy państw wyniósł 22 punkty. Znacznie lepsze wyniki dobrostanu finansowego doświadczają dorośli z wyższym wykształceniem. Polska w tej grupie osiągnęła 59 punktów na 100. Dla porównania Polska dla grupy osób dorosłych, którzy nie ukończyli szkoły średniej, osiągnęła wynik 38 punktów.

Średnio w badaniu wyniki dobrostanu finansowego są znacznie wyższe wśród dorosłych w wieku 60 lat i starszych w porównaniu z dorosłymi w wieku 30-59 lat. A także najmłodszą grupą badanych, czyli 18-29 lat. W Polsce ze względu na wiek najwyższe wyniki osiągają osoby w wieku 30-59 lat, następnie najmłodsi, a najniższe wyniki osoby najstarsze, czyli powyżej 60 roku życia.

Ubóstwo w Polsce

Ranking dobrostanu finansowego to jedno. Warto również wspomnieć o skali ubóstwa w Polsce. Ubóstwo w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat ustabilizowało się na podobnym poziomie. Mimo że lata 2020–2022 to okres naznaczony wysoką inflacją, pandemią COVID-19, czy wojną na Ukrainie. W tym czasie głównie wzrosły ceny prądu, paliw stałych, ciepła, oraz żywności. Jak zaznaczają specjaliści Głównego Urzędu Statystycznego:

Zobacz także: Zasięg ubóstwa w Polsce. Chcesz nie być biedny? Ucz się i mieszkaj w mieście

Może to oznaczać, że wpływ różnych czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym może być odłożony w czasie, a skutki negatywnych czynników mogą być, przynajmniej po części, niwelowane decyzjami o charakterze politycznym np. wprowadzaniem dodatku osłonowego, dodatku węglowego i elektrycznego, innych działań osłonowych, programów wsparcia czy bezpośrednim oddziaływaniem na ceny (np. obniżeniem podatku VAT na gaz, energię elektryczną i ciepło, mrożeniem ceny i stawek opłat za elektryczność, gaz).

Społeczna mapa zróżnicowania ubóstwa w Polsce, mimo znaczącego spadku skali ubóstwa w okresie od 2010 do 2022 roku, pozostaje bez zmian. Wskazuje ona niezmiennie na te same grupy społeczno-demograficzne, które są najbardziej i najmniej zagrożone ubóstwem. Należą do nich osoby pochodzące z gospodarstw domowych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, gospodarstwa rolne, gospodarstwa domowe, w których osoba odniesienia ma niskie wykształcenie, a także gospodarstwa rodzin wielodzietnych i gospodarstwa domowe na wsi.

Ubóstwo w Polsce spada. Pandemia, wojna i inflacja to za mało

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker