Europa

Kobiety w nauce w Polsce dorównują mężczyznom – przynajmniej ilościowo

Kobiety w nauce odgrywają coraz większą rolę w Polsce i Europie. Unia Europejska chce jednak, aby odgrywały jeszcze większą

Kobiety w nauce odgrywają coraz ważniejszą rolę nie tylko w Polsce, ale i całej Unii Europejskiej. Chociaż bardzo ciekawy aspektem jest, że największy odsetek kobiet zajmujących się nauką jest w państwach byłego bloku socjalistycznego.

  • W 2022 roku w Polsce było 690 tysięcy kobiet zajmujących się nauką i inżynierią. Stanowiły 49% stanu osobowego tych dziedzin w Polsce.
  • najwyższy odsetek kobiet pracujących jako naukowcy lub inżynierowie odnotowano w Danii, na Litwie, w Bułgarii i Hiszpanii.
  • Unia Europejska wprowadza programy mające na celu wspieranie i zachęcanie kobiet do wyboru kariery naukowej. Przyjęła strategię na rzecz równości płci na lata 2020-2025.

Kobiety w nauce w Polsce

Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że w 2022 roku w Polsce było 690 tysięcy kobiet zajmujących się nauką i inżynierią. Jest to wzrost o 36 tysięcy względem 2021 roku. Oznacza to, że płeć piękna stanowiła 49% wszystkich ludzi pracujących w tych dziedzinach. Jednak względem ostatniego badania z 2012 roku udział kobiet w omawianych sektorach skurczył się.

Zobacz także: Mają sposób na brak rąk do pracy. Zatrudniają na kilka godzin w tygodniu

W całej Unii Europejskiej w roku 2022 liczba naukowczyń i inżynierek wyniosła 7,3 miliona, co stanowiło około 310 tysięcy więcej niż rok wcześniej i odpowiadało 41% ogólnej liczby pracujących w tych zawodach. Jak podaje Eurostat najwyższy odsetek kobiet pracujących jako naukowcy lub inżynierowie odnotowano w Danii (53%), na Litwie (52%), w Bułgarii (51%) i Hiszpanii (51%). Oznacza to, że Polska jest tuż za europejską czołówką pod tym względem. Natomiast najmniejszy odsetek sfeminizowania środowiska naukowego wystąpił na Węgrzech (31%), w Finlandii (32%) i Niemczech (34%).

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Eurostat odnotował regularny wzrost kobiet w omawianych dziedzinach we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Największy przyrost zanotowano na Malcie (o 135%), w Austrii (o 96%) i Luksemburgu (o 92%). Z drugiej strony kobiety bardziej stroniły od tych dziedzin we Włoszech. Ich liczba wzrosła w tym państwie jedynie o 16%. Jednak mimo tych zmian, udział kobiet w ogólnej liczbie naukowców i inżynierów pozostał na podobnym poziomie, zwiększając się w całej UE jedynie o 2 p.p. w ostatniej dekadzie.

Kobiety w nauce

Kobiety w nauce w Unii Europejskiej

Największy wzrost udziału kobiet odnotowano w Austrii (o 13 p.p.), Luksemburgu (o 9 p.p.) i Grecji (o 8 p.p.). Chociaż warto również wspomnieć, że w niektórych krajach, udział kobiet w dziedzinie nauki uległ zmniejszeniu w ciągu ostatniej dekady. Szczególnie na Litwie (o 9 p.p.), w Bułgarii (o 6 p.p.) i w Irlandii (o 6 p.p.). Co ciekawe w Polsce, w porównaniu do roku 2012, udział kobiet w nauce zmniejszył się o 1 p.p.

Najwięcej kobiet parających się tymi dziedzinami jest zatrudnionych w sektorze usług. Obejmuje to również uczelnie wyższe, a także instytuty badawcze. Dla porównania w całej Unii Europejskiej ich udział w sektorze usług wynosi aż 89%. Najwięcej na Malcie (97%), a najmniej na Węgrzech (79%). Zauważalnie mniej kobiet pracuje w sektorach high-tech, gdzie ich udział wynosi 11% dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Najwięcej jest ich w Finlandii 24%, a najmniej w Grecji 7%.

Zobacz także: Ponad 75 tysięcy podpisów pod petycją „TAK dla CPK”! Co zrobi rząd?

Jak piszą specjaliści Polskiego Instytutu Ekonomicznego:

Warto zauważyć, że również w przypadku mężczyzn większość naukowców i inżynierów pracuje w usługach (73 proc.), ale dość duży jest też ich udział w sektorach high-tech (27 proc.) i przetwórstwie przemysłowym (19 proc.). W Polsce aż 90 proc. kobiet-naukowców pracuje w usługach, natomiast w sektorach high-tech zatrudnionych jest zaledwie 8 proc. z nich.

Plan dla kobiet od Unii Europejskiej

Według Unii Europejskiej kobiety w nauce powinny nie tylko być, ale powinno być ich coraz więcej. Z tego powodu UE wprowadza programy mające na celu wspieranie i zachęcanie kobiet do wyboru kariery naukowej. Jest to argumentowane tym, ze kobiety nadal stykają się ze „szklanym sufitem” na swojej ścieżce naukowej i zawodowej. Dodatkowo często musząc równocześnie pogodzić obowiązki opiekuńcze z pracą. Istotną rolę odgrywają również nadal istniejące stereotypy płciowe.

Zobacz także: Inflacja w Polsce tąpnęła. Jest najniższa od blisko 3 lat!

Dlatego Komisja Europejska opracowała Strategię na Rzecz Równości Płci na lata 2020-2025, która obejmuje promowanie równości płci w badaniach i innowacjach. W 2021 roku UE uruchomiła inicjatywę WomenTechEU, wspierającą 50 start-upów technologicznych prowadzonych przez kobiety. Program „Horyzont Europa” wprowadził nowe kryterium kwalifikowalności, zgodnie z którym organizacje badawcze starające się o wsparcie muszą przedstawić plan równości płci.

Płaca minimalna 10 tys. zł miesięcznie? Wiemy kiedy w Polsce osiągnie taki poziom

 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Dawid Błaszkiewicz

Politolog, historyk oraz dziennikarz ekonomiczny. Członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz Prezes Stowarzyszenia Racja. Głównym obszarem zainteresowań jest makroekonomia oraz historia gospodarcza.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker