BiznesPolska

Mają sposób na brak rąk do pracy. Zatrudniają na kilka godzin w tygodniu

Ta metoda pozwala uzupełnić braki kadrowe nawet, jeżeli w okolicy nie ma osób chętnych do pracy na cały etat

Rynek pracy zmienia się na naszych oczach. Już teraz wielu pracodawców oferuje możliwość dodatkowego zatrudnienia się na kilka godzin w miesiącu w terminie i godzinach, kiedy pasuje pracownikowi. Ponieważ ceny rosną – chętnie szukamy dodatkowego dorywczego zatrudnienia. Korzyści odnoszą obie strony. Pracodawcy w ten sposób chronią się przed stratami finansowymi i utratą dotychczasowych klientów.

Dodatkowa praca dorywcza. Polacy szukają uzupełniającego zatrudnienia. Dlaczego?

Praca na etacie daje poczucie bezpieczeństwa oraz takie korzyści jak urlop wypoczynkowy, ubezpieczenie zdrowotne lub okres wypowiedzenia.

W komunikacie z badań „Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zmiany zatrudnieniaCBOS-u z 2021 r. możemy przeczytać, że w tamtym czasie najpopularniejszą formą zatrudnienia była umowa o pracę na czas nieokreślony. Na taki stosunek pracy wskazało 62% badanych.

Zdecydowanie niższe odsetki odpowiedzi uzyskały pozostałe formy świadczenia pracy: umowa o pracę na czas określony (15%), własna działalność gospodarcza (14%), własne gospodarstwo rolne (10%) oraz umowa cywilnoprawna obejmująca umowę zlecenie (7%) i umowę o dzieło (2%) – czytamy w komunikacie.

Nie zawsze jednak zarobki na etacie są satysfakcjonujące. Jak poinformowała Dziennik Gazeta Prawna w styczniu tego roku – już co czwarty pracownik na etacie zarabia płacę minimalną.

Zobacz także: Przeczytaj ten artykuł. Dowiesz się, dlaczego praca zdalna nie odchodzi do lamusa

Z tego powodu wiele osób rozważa poszukiwanie dodatkowej pracy dorywczej. Potwierdza to Wskaźnik Pracy Dorywczej na I kwartał br. przygotowany przez Tikrow, agencję pracy natychmiastowej. Zamierza jej szukać 22% osób, o 4 pkt proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2023 roku. Do dorabiania skłaniają nas głównie rosnące koszty życia (53% wskazań). Dla prawie połowy (49%) Polaków będzie to okazja do zarobienia na dodatkowe potrzeby jak np. wakacje czy drobny remont.

Przedsiębiorstwa chcą zatrudniać dodatkowych pracowników. Czy wszystkie?

Przedsiębiorstwa w podobnym stopniu co kwartał wcześniej planują wspierać się pracą dorywczą (52% wobec 53% w IV kwartale 2023). Przy czym w pierwszych miesiącach tego roku najwięcej dodatkowej pracy czeka na Polaków w logistyce. Zatrudnienie takich pracowników deklaruje 61% firm z tej branży. W produkcji co drugie przedsiębiorstwo planuje zatrudnienie pracowników w modelu „na dniówki” (51%). Relatywnie duże zainteresowanie pracą dorywczą odnotowano natomiast w sektorze handlu. 44% sklepów i marketów będzie szukać „dodatkowych rąk do pracy”.

Pierwszy tegoroczny Wskaźnik Pracy Dorywczej wyraźnie wskazuje na dwie tendencje. Utrzymuje się zainteresowanie firm pracownikami dorywczymi, co oznacza, że przedsiębiorcy chętnie doceniają zalety hybrydowego zatrudnienia, czyli łączenia stałych pracowników z dorywczymi, oraz budowania elastycznych grafików pracy. Ten model coraz częściej staje się standardem w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Wśród Polaków natomiast widać zwiększone zainteresowanie pracą natychmiastową, co nie jest motywowane dodatkowymi wydatkami jak w poprzednim kwartale, ale przede wszystkimi rosnącymi kosztami życia– mówi Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Wyniki Wskaźnika Pracy Dorywczej z I kwartału 2024 roku pokazują, że coraz więcej firm chce wspierać się pracownikami dorywczymi. 27% ankietowanych przedsiębiorców wskazuje, że nie planuje ich zatrudniać, podczas gdy kwartał wcześniej ta grupa była większa o 6 pkt proc.

Zobacz także: Przeczytaj ten artykuł, a zrozumiesz dlaczego w polskim przemyśle utrzymuje się recesja.

Pracodawcy mają problem z rekrutacją. Powodem jest niskie bezrobocie

W Polsce brakuje rąk do pracy. Wg danych GUS-u bezrobocie rejestrowane w grudniu 2023 r. wyniosło 5,1 proc., podobnie jak w maju i czerwcu. Natomiast w okresie od lipca do listopada 2023 r. utrzymywało się na poziomie 5,0 proc. To jeden z najniższych poziomów bezrobocia zanotowany w naszym kraju. Trudniej pozyskać jest nie tylko wykwalifikowanych pracowników, ale także osoby bez doświadczenia. Rozwiązaniem problemu w pewnym zakresie może być korzystanie z pracowników dorywczych i natychmiastowych, zatrudnianych na kilka godzin lub wybrane dni w tygodniu.

Braki kadrowe dla pracodawcy to poważny problem. Mogą skutkować opóźnieniami w dostawach i realizacjach zleceń, przeciążeniem prostymi pracami wyszkolonych pracowników, utratą klientów i stratami finansowymi, a nawet niską motywacją i zaangażowaniem obecnych pracowników.

Zatrudnienie spada, płace realne rosną! Rynek pracy lekko schłodzony

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker