Polska

Sąsiedzi więcej wydają na zakupy u nas niż my u nich

W I kwartale 2019 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 65,5 mln, z tego 39,2 mln (59,9%) dotyczyło cudzoziemców (nierezydentów) i 26,2 mln (40,1%) Polaków (rezydentów). W I kwartale 2019 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w stosunku do I kwartału poprzedniego roku o 2,0 mln przekroczeń.

W porównaniu z I kwartałem 2018 r. granicę Polski przekroczyło więcej zarówno cudzoziemców, jak i Polaków, odpowiednio o 0,9 mln i o 1,1 mln. W I kwartale 2019 r. 75,0% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 3,2% granicy na lotniskach, 11,3% zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej i 0,6% morskiej.

mapa podroze

Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (46,3 % ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w I kwartale 2019 r.), następnie granicę z Czechami (25,4%), Słowacją (12,1%), Ukrainą (8,2%), Białorusią (3,4%), Litwą (3,2%) i Rosją (1,4%). Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (97,2%), na granicy z Rosją –obywatele Rosji (91,9%), a na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (89,3%).

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w I kwartale 2019 r. ukształtowała się na poziomie 9,8 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski – 4,8 mld zł. W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r. wydatki  cudzoziemców były wyższe o 3,0%, a Polaków o 11,3%. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak   i Polaków były niższe odpowiednio o 2,2% i o 0,5%.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w I kwartale 2019 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (47,7%), następnie z Ukrainą (19,2%), Czechami (12,9%), Słowacją (8,7%), Białorusią (6,6%), Litwą (3,4%) i Rosją (1,5%).

W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (59,1% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w I kwartale 2019 r.), następnie z Czechami (22,2%), Słowacją (12,3%), Litwą (2,5%), Rosją (1,7%), Ukrainą (1,4%) i Białorusią (0,8%).

Podobają Ci się nasze treści? Możesz udzielić nam wsparcia przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę. Jako odbiorcę wpisując „Obserwator Gospodarczy”. Dalszy rozwój portalu wymaga dalszych nakładów finansowych. Dlatego też liczy się dla nas każdy grosz. W tytule przelewu wpisz tematykę, którą chciałbyś/chciałabyś zobaczyć na naszym portalu, a my postaramy się zrealizować Twoją propozycję.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker