Polska

S&P podwyższa prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

Agencja ratingowa S&P podwyższyła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2019 rok utrzymując jednocześnie prognozy na rok 2020.

Zdaniem S&P gospodarka ma się w obecnym okresie rozwijać szybciej niż przypuszczano. Dotychczasowe prognozy mówiły o wzroście na poziomie 3,9 proc. Obecnie jest to 4,1 proc.  Jednocześnie bez zmiany pozostały szacunki na przyszły rok i wzrost PKB ma wynieść 3,1 proc.

Analitycy dodali również, że ratingi krajów naszego regionu pozostały bez zmian w stosunku do okresu przedkryzysowego lub są nawet niższe. Wynika to z większego, niż przed dekadą, zadłużenia finansów publicznych. Ponadto zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego jest stosunkowo wyraźne uzależnienie krajów naszego regionu od gospodarek Europy Zachodniej. W przypadku spowolnienia lub kryzysu z krajach tzw. Starej UE, gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej mogą ucierpieć ze względu na narastające w czasie kryzysu protekcjonizmy, a co za tym idzie zmniejszenie się rynku zbytu dla naszych towarów.

Co zwiększy rating, a co zmniejszy?

S&P podaje, kilka czynników, które mogą przyczynić się do wzrostu ratingu dla Polski. Warto pamiętać, że wzrost prognoz PKB to nie jest wzrost ratingu. Rating to ocena kredytowa danego państwa lub przedsiębiorstwa. Im wyższy rating tym kredytobiorca jest bardziej stabilny i zaufany, co przekłada się na niższe oprocentowanie kredytów.

Wśród wspomnianych czynników mających pozytywny wpływ na ocenę jest m.in. nominalna redukcja zadłużenia poprzez osiągnięcie nadwyżki budżetowej, wzrost dochodów szybszy niż u głównych partnerów handlowych oraz sukces związany z PPK.

Z kolei do obniżki ratingu może się przyczynić pogorszenie kondycji fiskalnej oraz osłabienie konkurencyjności gospodarki m.in. poprzez wysoki wzrost płac.

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowcyh analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker