Polska

Transport intermodalny rośnie w Polsce w dwucyfrowym tempie

Transport intermodalny pozwala tworzyć nowoczesne łańcuchy transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Oparty jest on na węzłach stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu, uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany jednostki ładunkowej. Im większa liczba węzłów (terminali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń – podaje GUS.

Wzrost przeładunków w terminalach intermodalnych wyniósł 10,6 proc. w stosunku do 2017 roku.

Terminal intermodalny jest miejscem pozwalającym na szybkie i bezpieczne dokonanie przeładunku jednostek ładunkowych pomiędzy środkami transportowymi dwóch różnych rodzajów transportu. Na terenie Polski w 2018 r. zlokalizowanych było 35 aktywnych terminali, z tego:

– 6 obsługiwało przesyłki morze-kolej, morze-droga (terminale morskie),

– 29 obsługiwało przesyłki kolej-droga (terminale lądowe).

Infrastruktura terminali morskich

Długość nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich w 2018 r. wyniosła łącznie 7,1 km, w tym 88,6 proc. stanowiły nabrzeża do obsługi jednostek ładunkowych w systemie lo-lo (pionowy system przeładunku).

Powierzchnia parkingowo-manewrowa zajmowała 7,1 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 162,0 ha, w tym dla jednostek skonteneryzowanych – 134,0 ha. Pojemność placów składowych wyniosła 93,2 tys. TEU.

Terminale morskie posiadały łącznie 13,5 km torów dla kolei normalnotorowej, z czego 67,9 proc. przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego na terminalu morskim wyniosła 53 szt.

Infrastruktura terminali lądowych

W 2018 r. powierzchnia parkingowo-manewrowa w terminalach lądowych zajmowała łącznie 22,4 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 124,3 ha, w tym dla jednostek skonteneryzowanych – 78,0 ha. Pojemność placów składowych wyniosła 90,7 tys. TEU.

Terminale lądowe w 2018 r. posiadały łącznie 78,2 km torów dla kolei normalnotorowej, w tym 51,1 proc. przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego na terminalu lądowym wyniosła 33 szt.

Przeładunki w terminalach intermodalnych morskich i lądowych

Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 9,1 mln TEU, w tym terminali morskich – 6,3 mln TEU, a terminali lądowych – 2,8 mln TEU. W 2018 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 67,3 mln ton ładunków skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim – 27,6 mln ton (co stanowiło 41,0 proc. ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 22,4 mln ton (33,3 proc.), a transportem kolejowym – 17,3 mln ton (25,7 proc.).

W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały kontenery 40’ (59,0 proc.). Udział kontenerów 20’ wyniósł 34,2 proc., kontenerów 45’ i więcej – 5,5 proc., a 30’ – 1,3 proc..

W przewozie transportem intermodalnym w 2018 r. dominowały ładunki z grupy towary mieszane, bez spożywczych – 23,9 proc. (wzrost o 10,2 p. proc. w stosunku do roku poprzedniego), ładunki z grupy chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe – 15,5 proc. (wzrost o 7,4 p. proc.) oraz ładunki z grupy produkty spożywcze, napoje i tytoń – 11,7 proc. (wzrost o 7,2 p. proc.).

Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker