Drogi I mosty

GDDKiA planuje gigantyczną inwestycję drogową

W Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawił wytypowane warianty nowego przebiegu drogi ekspresowej S10 oraz połączenie z tzw. dużym ringiem wokół Warszawy.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej obejmuje również skomunikowanie zlokalizowanego na zachodnich obrzeżach aglomeracji Centralnego Portu Komunikacyjnego. GDDKiA po roku pracy ekspertów przedstawiła wypracowane warianty korytarzy przebiegu nowej trasy S10 łączącej się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW). GDDKiA widzi ogromną potrzebę nowych rozwiązań drogowych, które usprawnią nie tylko ruch tranzytowy w centralnej Polsce, ale będą też oddziaływać na przemieszczanie się pojazdów na całej sieci dróg krajowych i autostrad.

Nowy przebieg S10

GDDKiA przedstawiła warianty lepszego skomunikowania Płocka i możliwości poprowadzenia nowej trasy w bliskiej odległości od tego miasta. Drogowcy informują, że nowa trasa S10 ma być gotowa nie później niż za 10 lat.

Nowy układ komunikacyjny uwzględniający wybudowanie S10 ma pozwolić połączyć Płock i sąsiednie miejscowości z resztą Polski, a także odciążyć Warszawę i znacznie skrócić czas przejazdu dla jadących tranzytem przez centralna Polskę. Obecna siatka połączeń drogowych generuje ruch w mieście, który jest uciążliwy zarówno dla kierowców jadących tranzytem, jak i mieszkańców Aglomeracji Warszawskiej.

Jednocześnie nowa trasa zdejmie ruch pojazdów ciężarowych z obecnego ciągu dróg DK50 i DK62, o niedostosowanych do oczekiwań użytkowników, parametrach użytkowych. Zapewni połączenie rejonu Warszawy z północno-zachodnim fragmentem Mazowsza oraz aglomeracją bydgosko-toruńską. Uwzględnia się także powiązania Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej z nowymi drogami tranzytowymi, w tym S10 pomiędzy autostradą A1 a drogą ekspresową S8, która w swojej północnej części stanowi naturalną, północną część OAW.

Prace ruszyły w 2018 roku

Prace nad Studium Sieciowym rozpoczęto w GDDKiA jesienią 2018 roku, a zakres opracowania objął obszar województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego (łącznie 26 powiatów i 192 gminy). Wytrasowano ok. 3 tys. km wariantów nowych dróg, pozwalających zrealizować założony cel: połączenie autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 oraz poprowadzenie OAW w sposób umożliwiający obsługę planowanego CPK drogami wysokiej klasy, dzięki którym podniesie się poziom bezpieczeństwa, efektywności i komfortu podróżowania.

To właśnie na tym etapie zaproponowano klasy techniczne i przekroje poszczególnych elementów inwestycji:

  • S10 i północna część OAW w klasie drogi ekspresowej (S 2×2, koło Warszawy 2×3 pasy ruchu),
  • południowy fragment OAW (od węzła Wiskitki na A2 do odcinka A2 Warszawa-Mińsk Mazowiecki) w klasie autostrady (A 2×3 pasy ruchu).

Zdefiniowano cztery korytarze, które zostały objęte uszczegółowieniem i oceną w ramach Studium Korytarzowego: 

  • Wariant 1: A1 (Toruń – proponowany węzeł Grabowiec) – Płock – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – OAW (opcja w sąsiedztwie m. Tłuszcz), o długości 380 km, z czego ok. 100 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 24,1 mld zł,
  • Wariant 2: A1 (Toruń – istniejący węzeł Lubicz) – Płock – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (opcja nawiązująca do przebiegu DK50 i DK62 na południe od m. Wyszków), o długości 412 km, z czego ok. 110 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 26 mld zł,
  • Wariant 3: A1 (Włocławek – istniejący węzeł Włocławek Północ) – Płock – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (według opcji jak dla Wariantu 1 z korektami w rejonie Sochaczewa i Piaseczna), o długości 362 km, z czego ok. 95 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 22,9 mld zł,
  • Wariant 4: A1 (Ciechocinek/Włocławek – proponowany węzeł Brudnowo) – Płock – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (według opcji jak dla Wariantu 2 z korektami w rejonie Sochaczewa, Piaseczna i Wyszkowa), o długości 398 km, z czego ok. 105 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 25,4 mld zł.

aow2

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej a CPK

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zwrócił uwagę, że ten węzeł transportowy będzie istotnym elementem przyszłego układu kolejowego i drogowego o znaczeniu krajowym i europejskim. Jego zdaniem CPK będzie ze swej istoty nie tylko znaczącym generatorem podróży, lecz także będzie kreować nowe zachowania komunikacyjne w skali wykraczającej poza region Warszawy i Mazowsza.

Kolejnym etapem będzie wybór wariantu i zlecenie przygotowania STEŚ

Wybrany do dalszych analiz korytarz o szerokości ok. 5 km, zostanie skierowany do uszczegółowienia w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, gdzie będą prowadzone kolejne wariantowania i analizy dążące do wskazania optymalnego i precyzyjnego, przyszłego przebiegu inwestycji. Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji, która dotychczas nie miała zdefiniowanego przebiegu, przełoży się na zmiany rozkładu ruchu nie tylko na podstawowej sieci drogowej, ale na całym układzie drogowym. Dlatego też w ramach analiz wskazane zostały odcinki dróg krajowych, które w kolejnych horyzontach czasowych  – 2030, 2040, 2050 (niezależnie od już prowadzonych inwestycji), będą wymagać dodatkowych działań inwestycyjnych (zmiana przekroju, dobudowa dodatkowych jezdni itp.).

Gdyby każda osoba wchodząca na portal przelewała nam miesięcznie 30 gr, to bylibyśmy w stanie publikować każdego miesiąca kilkadziesiąt jakościowych analiz, które poprawiłyby jakość debaty publicznej w naszym kraju.

Możesz się do tego przyczynić udzielając nam wsparcia i przelewając na nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1542 2304 dowolną kwotę.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker