Europa

Bezrobotni w Polsce są najmniej narażeni na ubóstwo w całej UE

Jak wynika z danych Eurostatu, bezrobotni w Polsce są na tle UE w relatywnie dobrej sytuacji finansowej. Zaledwie 47,8 proc. niepracujących jest zagrożonych w Polsce wykluczeniem społecznym.

Wykluczenie społeczne jest powszechnym problemem w Bułgarii

Zdecydowanie najgorsza sytuacja pod względem wykluczenia społecznego jest w Bułgarii, gdzie aż 32,8 proc. populacji jest zagrożone ubóstwem. Warto jednak zauważyć, że w poprzednim badaniu ten odsetek wynosił 38,9 proc., a więc na przestrzeni roku nastąpiła wyraźna poprawa w najbiedniejszym kraju UE.

Podium – podobnie jak w zeszłym roku — dopełniają Rumunia i Grecja, gdzie zagrożonych ubóstwem było 32,5 proc. oraz 31,8 proc. Cała trójka była też jedynymi państwami, gdzie wskaźnik przekroczył poziom 30 proc. Kolejne w zestawieniu Łotwa i Litwa odnotowały wyniki na poziomie 28,4 proc. oraz 28,3 proc.

Na przeciwnym biegunie znalazły się z kolei Norwegia, Słowenia i Czechy. Dwa pierwsze kraje odnotowały identyczny rezultat na poziomie 16,2 proc. Z kolei Czesi już od kilku lat przodują w statystyce pod względem odsetka populacji zagrożonej ubóstwem. Od wielu lat u naszych południowych sąsiadów jest on jednym z najniższych w UE. W najnowszym badaniu wynik wyniósł 12,2 proc. i był on identyczny jak w zeszłym roku. Dobrych rezultatów Czechów należy się doszukiwać w bardzo dobrej kondycji rynku pracy, gdzie bezrobocie należy do najniższych w UE.

ogół

Eurostat przygotował również dane przy podziale na odpowiednie grupy społeczne. Wspomniane 21,7 proc. populacji zagrożonej ubóstwem składa się z bardzo zróżnicowanych pod tym względem grup.

Zobacz także: Ubóstwo wśród dzieci w Polsce jest jednym z najniższych w UE

Częściej ubóstwem w UE zagrożone są kobiety niż mężczyźni. Są to odpowiednio 22,6 proc. wobec 20,7 proc.

Z kolei w przypadku najmłodszych i najstarszych obywateli, częściej wykluczenie socjalne grozi osobom poniżej 18 roku życia. Jest to 24 proc. populacji. Z kolei osoby starsze są w lepszej sytuacji finansowej. Wśród obywateli UE w wieku 65+ 18,3 proc. jest zagrożonych ubóstwem.

Nieznaczna różnica jest w przypadku rodzin z dziećmi i bez dzieci. Nieco gorzej sytuowane są gospodarstwa domowe rodzin z dziećmi, wśród których zagrożenie ubóstwem wynosi 22,3 proc. Lepiej jest w przypadku domostw bez dzieci, gdzie zagrożenie wykluczeniem socjalnym jest równe 21 proc.

Zdecydowanie największe zróżnicowanie jest w przypadku osób pracujących i niepracujących. Zaledwie 11,4 proc. zatrudnionych grozi ubóstwo. W przypadku bezrobotnych jest to aż 64,9 proc.

Bezrobotni w Polsce są najmniej narażeni na ubóstwo w całej UE

Polska jest poniżej średniej UE pod względem odsetka osób zagrożonych ubóstwem. W naszym kraju wskaźnik ten wynosi 18,9 proc. Warto dodać, że nasz kraj pod wieloma kwestiami bardzo różni się od innych państw.

O ile różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami nie różni się w sposób szczególny w stosunku do innych krajów (19,4 proc. vs 18,4 proc.), o tyle różnica między gospodarstwami domowymi z dziećmi i bez dzieci może wydać się interesująca.

Zobacz także: Nowy Jedwabny Szlak: Poczta Polska zaczyna współpracę z Pocztą Chińską

W całej UE gospodarstwa domowe bez dzieci są lepiej sytuowane niż z dziećmi. Ta zasada jednak nie funkcjonuje w Polsce. W naszym kraju rodziny z dziećmi są w lepszej sytuacji. Odsetek zagrożonych ubóstwem gospodarstw z dziećmi wynosi 16,6 proc. i jest o 4 p. proc. niższy niż w domach bez dzieci.

Co ciekawe lepsza jest również sytuacja osób w wieku poniżej 18 lat, aniżeli w wieku powyżej 65 lat. Zagrożonych ubóstwem jest odpowiednio 17,2 proc. oraz 18,1 proc. To jednak nie jest nic zaskakującego w sytuacji, gdy gospodarstwa domowe z dziećmi są w lepszej sytuacji niż bez dzieci. W dużej mierze jest to zasługa programu 500+, który miał olbrzymi wpływ na zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci.

I chyba najważniejsza statystyka to różnica między osobami zatrudnionymi i bezrobotnymi. Sytuacja osób posiadających pracę jest podobna jak w UE. W sumie 11,3 proc. jest zagrożonych ubóstwem. Co interesujące Bezrobotni w Polsce są w relatywnie dobrej sytuacji na tle UE. Zaledwie 47,8 proc. niepracujących jest zagrożonych w Polsce wykluczeniem społecznym. To najniższy wynik w UE w tej grupie osób, wyraźnie odstający od kolejnego wyniku. W kolejnej w zestawieniu Szwajcarii (która w UE nie jest) odsetek ten wynosi 55,5 proc. Natomiast najwyższy odsetek jest w Niemczech, gdzie aż 79,7 proc. bezrobotnych jest zagrożonych ubóstwem.

bezrobotni

Tę statystykę można oceniać dwojako. Jedni powiedzą, że to świetna informacja, ponieważ pokazuje, że najubożsi nie są zostawieni samym sobie i staramy się poprawiać ich sytuację. Z kolei inni powiedzą, że tak niski odsetek zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród bezrobotnych nie zachęca do aktywności zawodowej. By określić, która z tych kwestii jest bliższa prawdy należałoby zajrzeć głębiej w statystyki, a być może pokusić się o konkretne badanie w tym zakresie.

Filip Lamański

Spadek ubóstwa: Jedno z największych osiągnięć w historii ludzkości [ANALIZA]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker