Polska

Młodzież NEET w Polsce: 750 tys. młodych nie uczy się i nie pracuje

Instytut Badań Strukturalnych opublikował raport na temat tego, jak liczna jest młodzież NEET w Polsce. Jak się okazało w naszym kraju 750 tys. osób niepracujących i nieuczących się w grupie wiekowej 15-29 lat.

Młodzież NEET w Polsce: 750 tys. młodych nie uczy się i nie pracuje

Z danych opublikowanych przez IBS wynika, że 12 proc. osób w wieku 15 – 29 lat nie pracuje i nie uczy się – to około 750 tys. osób. Niestety aż 70 proc. z nich to osoby bierne zawodowo, czyli takie, które nie poszukują zatrudnienia. To ponad pół miliona osób, które nie chcą lub nie mogą pracować. W UE wskaźnik bierności zawodowej osób NEET wynosi 60 proc. i jest nieco niższy od polskiego.

Młodzież NEET w UE

Istotną kwestią jest fakt, że 50 proc. z osób NEET nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, a ponad 70 proc. z nich pozostaje poza rejestrami urzędów pracy. To znacznie utrudnia możliwość dotarcia do tych osób w celu zaktywizowania ich zawodowo.

Zobacz także: Dzięki FedEx i UEFA młodzi polscy piłkarze otrzymają stroje i sprzęt

Dlaczego młodzi nie szukają pracy?

Ważne jest także to, że ponad 80 proc. młodych kobiet NEET nie szuka zatrudnienia ze względu na obowiązki opiekuńcze i rodzinne. Natomiast zaledwie 8 proc. wynika z niepełnosprawności lub choroby.

W przypadku mężczyzn niepełnosprawność lub choroba są w odpowiedzialne za 43 proc. NEET. Powody rodzinne lub osobiste to 31 proc., a zniechęcenie to 14 proc.      

Dlaczego młodzi nie szukają pracy?

Warto zwrócić uwagę, że częściej niepracującymi i nieuczącymi się osobami w wieku 15-29 lat są kobiety. Nie powinno to jednak dziwić mając na uwadze fakt, że zdecydowanie bardziej poświęcają się one rodzinie. W Polsce do grupy NEET należy 16 proc. młodych kobiet i 8 proc. młodych mężczyzn. Dla porównania średnia dla krajów UE to odpowiednio 15 proc. i 11 proc.  

IBS zwraca uwagę, że rozwiązaniem w celu zwiększenia aktywizacji zawodowej młodych osób jest poprawa polityki państwa na tej płaszczyźnie. Państwo powinno bardziej wspierać telepracę, lepiej docierać do osób biernych zawodowo, a także ułatwiać dostęp do żłobków i przedszkoli. Ponadto należałoby ułatwić mobilność osób z niepełnosprawnościami, a także wprowadzić szkolenia lepiej przygotowujące do wejścia na rynek pracy.

Zobacz także: Gniazdownictwo: młodzi Polacy bardzo często mieszkają z rodzicami

Jak wynika z raportu osoby NEET nie są leniami, jak powszechnie się uważa. Są to na ogół ludzie, którzy po prostu nie mogą pracować ze względu na ich sytuację życiową. To ponad 750 tys. osób, które w części mogłyby podjąć pracę, gdyby instytucje państwa im to ułatwiały. Wystarczy, że z tych 750 tys., na rynek pracy wejdzie 200 tys. osób. To znacznie pomoże na, chociaż częściowe zmniejszenie deficytu rąk do pracy. Nie zrobi to jednak wolny rynek, tutaj muszą się pojawić zakrojone na szeroką skalę i przemyślane działania ze strony państwa.   

Młodzież NEET, czyli niewykorzystany potencjał ludzki

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker