Polska

Polski przemysł w znacznie lepszej kondycji niż niemiecki

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące produkcji przemysłowej w listopadzie tego roku. Z opublikowanych danych wynika, że wzrost produkcji przemysłowej w stosunku do listopada 2018 roku wyniósł 1,4 proc. W listopadzie ubiegłego roku wzrost ten natomiast był równy 4,6 proc.

W stosunku do października produkcja sprzedana przemysłu spadła o 5,8 proc. Z kolei w okresie styczeń – listopad  zanotowano wzrost na poziomie 4 proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku produkcja sprzedana przemysły wzrastała z kolei o 6 proc.

Warto jednak zauważyć, że podane dane za listopad rok do roku są danymi przed wyeliminowaniem czynników o charakterze sezonowym. To bardzo istotna informacja, gdyż wiele mainstreamowych mediów podaje, że wzrost produkcji sprzedanej na poziomie 1,4 proc. jest zwiastunem zbliżającej się do polskiej gospodarki recesji. To bardzo duże nadużycie, gdyż tak niski wzrost wynika z czynników jednorazowych jak np. więcej dni wolnych od pracy w listopadzie 2019 niż 2018.

Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w listopadzie o 5,4 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

pekao research

Wzrost na poziomie 5,4 proc. jest bardzo dobrym rezultatem. Dział Analiz Banku Pekao zwrócił uwagę na fakt rozwarstwienia pomiędzy dynamiką wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce i w Niemczech, które od wielu lat były ze sobą bardzo zbieżne. Od około roku zaczęło pojawiać się zróżnicowanie pomiędzy obydwoma krajami i obecnie jest ono już bardzo duże. Polska ze wzrostem na poziomie 5,4 proc. znacznie wyprzedza niemiecki przemysł, który obecnie jest w recesji i w listopadzie zaliczył spadek na poziomie 6,3 proc. Jest to nietuzinkowa sytuacja mając na uwadze silne powiązania handlowe pomiędzy Polską a Niemcami. Tendencja trwa już rok i powoli powinniśmy zacząć zauważać również spadek produkcji lub zmniejszenie dynamiki wzrostu w polskim przemyśle, czego na razie nie widać.

Wesprzyj nas na Patronite >>>> https://patronite.pl/OG

Patronite

Polecane artykuły

Back to top button