Europa

Konsumpcja w Europie Środkowej jest coraz wyższa

Konsumpcja w Europie Środkowej z każdym rokiem jest coraz wyższa. Z najnowszych  danych wskaźnika AIC wynika, że Polska zbliża się pod względem konsumpcji do średniej unijnej. Jednakże są kraje, które robią to znacznie szybciej – wynika z danych Eurostatu.

Wskaźnik bieżącej konsumpcji indywidualnej najwyższy w Luksemburgu, a najniższy w Bułgarii

Wskaźnik bieżącej konsumpcji indywidualnej (AIC) per capita to indeks, który mierzy wielkość konsumpcji przypadająca na osobę w oparciu o parytet siły nabywczej, czyli pokazuje realne różnice pomiędzy państwami. W UE AIC waha się od 58 proc. średniej UE w Bułgarii do 135 proc. średniej w Luksemburgu.

Zobacz także: Wakacje kredytowe w Wielkiej Brytanii: biedni kredytobiorcy zwiększyli konsumpcję, a bogaci oszczędności

W 2019 r. dziewięć państw członkowskich odnotowało AIC per capita powyżej średniej UE.  Najwyższy poziom w UE odnotowano w Luksemburgu, 35 proc. powyżej średniej UE, tu za nim były Niemcy (22 proc. powyżej). Za nimi znalazły się Austria, Dania, Belgia, Niderlandy, Finlandia, Francja i Szwecja, gdzie AIC było wyższe od średniej UE od 9 do 18 proc.

AIC per capita w trzynastu państwach członkowskich mieści się w przedziale od średniej UE do 25 proc. poniżej. We Włoszech, Irlandii, na Cyprze, Litwie i w Hiszpanii poziomy te były niższe od średniej UE o 10 proc. lub mniej, podczas gdy w Portugalii, Czechach, na Malcie i w Słowenii były one niższe od 10 proc. do 20 proc. Polska, Rumunia, Grecja i Estonia były od 20 proc. do 25 proc. poniżej średniej.

Konsumpcja w Europie Środkowej szybko rośnie

Pięć państw członkowskich odnotowało AIC na mieszkańca na poziomie większym niż 25 proc. poniżej średniej UE. Były to Łotwa, Słowacja, Węgry i Chorwacja, które odnotowały rezultaty od 25 do 35 proc. niższe, podczas gdy w Bułgarii wskaźnik AIC per capita był o 42 proc. niższy od średniej UE.

Zobacz także: Ewenement na skale światową. Konsumpcja rośnie – małe sklepy upadają

W ciągu ostatnich trzech lat AIC per capita w stosunku do średniej UE pozostawał stosunkowo stabilny w większości państw członkowskich. Wyraźny wzrost odnotowano jednak w Rumunii (do 79 proc. średniej UE w 2019 r. z 70 proc. w 2017 r.), a następnie na Litwie (92 proc. w porównaniu z 89 proc.), w Portugalii (86 proc. w porównaniu z 83 proc.), na Malcie (do 85 proc. z 82 proc.), w Słowenii (83 proc. w porównaniu z 80 proc.) i w Bułgarii (58 proc. w porównaniu z 55 proc.).

Najbardziej zauważalny spadek odnotowano natomiast w Szwecji (109 proc. w 2019 r. wobec 113 proc. w 2017 r.). Szwecja wyprzedziła pod tym względem Niemcy (122 proc. wobec 124 proc.), Austrię (118 proc. wobec 120 proc.) i Hiszpanię (91 proc. wobec 93 proc.).

W Polsce różnica między rokiem 2017 a 2019 wyniosła 2 p. proc. Oznacza to, że w stosunku do średniej UE konsumpcja w naszym kraju wzrosła z 77 proc. do 79 proc.

Marnowanie żywności – czy warto kupować „brzydkie” warzywa? [BADANIE]

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker