Europa

Europejski Fundusz Społeczny Plus: udało się zawrzeć porozumienie

Europejski Fundusz Społeczny Plus – jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Ostatnio zawarto odnośnie jego porozumienie. UE planuje zagwarantować inwestycje w państwach z dużym odsetkiem dzieci szczególnie zagrożonych ubóstwem. Ponadto 25 proc. budżetu zostanie przeznaczona na integrację społeczną. 

Europejski Fundusz Społeczny Plus: udało się zawrzeć porozumienie

Parlament Europejski i Rada UE doszli do wstępnych ustaleń w czwartek, 28 stycznia. Obie strony, Parlament i Rada, muszą je teraz zatwierdzić.

Zgodnie z treścią porozumienia, państwa UE, w których odsetek dzieci narażonych na ubóstwo jest większy niż średnia unijna, będą musiały przeznaczyć co najmniej 5 proc. z EFS+ na działania, które przyczyniają się do wyrównania szans w dostępie do bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji, opieki nad dziećmi, godziwych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego wyżywienia. Pozostałe państwa członkowskie również będą musiały przeznaczyć część swoich funduszy na walkę z ubóstwem wśród najmłodszych.

Zobacz także: Młodzież NEET, czyli niewykorzystany potencjał ludzki

UE będzie wspierać młodzież

Wszystkie państwa członkowskie będą musiały zająć się kwestią bezrobocia wśród młodych osób – pogorszoną przez kryzys związany z pandemią – uwzględniając ją w swoich założeniach budżetowych. W państwach, w których odsetek młodych osób bez pracy, wykształcenia lub przeszkolenia zawodowego (NEET) jest powyżej średniej unijnej, 12,5 proc. środków z Funduszu będzie musiało być przeznaczone na zapobieganie ich bezrobociu. Mogą to być rozwiązania takie jak szkolenia i edukacja zawodowa, w szczególności praktyki zawodowe, a także pomoc w wejściu na rynek pracy.

Parlament wynegocjował budżet na walkę ze skrajnym ubóstwem w każdym z państw członkowskich. Co najmniej 3 proc. funduszy ma być przeznaczone na pomoc w dostępie do żywności i innych podstawowych środków oraz kwestie niedostatku materialnego, który oznacza niemożliwość pokrycia nieoczekiwanych wydatków, brak odpowiedniego ogrzewania, pożywnych posiłków i trwałych dóbr.

Zobacz także: Indie blokują fundusze dla organizacji założonej przez Matkę Teresę

Inne kwestie zawarte w porozumieniu to 25 proc. środków zostanie przeznaczone na integrację społeczną, w tym integrację społeczno-ekonomiczną grup najmniej uprzywilejowanych, odpowiednie środki dla partnerów działających w państwach członkowskich na rozwój ich możliwości, a także środki bezpieczeństwa gwarantujące nadzór nad tym, czy projekty realizowane ze środków UE zapewniają całkowite przestrzeganie praw podstawowych.

EuroPAP News

Skandynawski fundusz masowo skupuje polskie mieszkania

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker