GospodarkaPolska

NEXTLOOPP: ORLEN dołącza do projektu, który ma uczynić plastik zielonym

ORLEN dołącza do międzynarodowego NEXTLOOPP. Celem projektu jest rozwój i komercjalizacja technologii recyklingu oraz wytwarzania wysokiej jakości cyrkularnego polipropylenu z odpadów konsumenckich. Dzięki rozpowszechnieniu analizowanego rozwiązania produkcja plastikowych opakowań stanie się bardziej zrównoważona i przyjazna środowisku.

ORLEN chce zostać liderem recyklingu plastiku

Jak zaznaczył Arkadiusz Majoch, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości ORLEN, zrównoważona petrochemia to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy ORLEN. W szczególności koncern ma aspiracje stać się liderem Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o recykling plastików. Do końca 2030 roku Grupa ORLEN chce 10-krotnie zwiększyć swoje moce recyklingowe do 300 tys. ton rocznie. Osiągnięcie tego celu wymaga nie tylko inwestycji, ale również budowania kompetencji oraz rozwoju własnych technologii i know-how.

Zobacz także: Elektryfikacja złóż Grupy ORLEN w Norwegii pomoże znacząco zmniejszyć emisje

Z wyżej wymienionych powodów ORLEN zdecydował się przyłączyć do rozwoju i komercjalizacji technologii opracowywanej w ramach NEXTLOOPP. Ta ma wypełnić rynkową  lukę na produkty pochodzące z recyklingu odpadów konsumenckich, które, co warto zaznaczyć, spełniają restrykcyjne wymogi stawiane materiałom, które mają kontakt z żywnością oraz kosmetykami. Obecnie opakowania do ich przechowywania są wytwarzane wyłącznie z tworzyw typu virgin, dla których surowcem jest ropa naftowa.

W rezultacie znaczący segment rynku nie jest objęty najważniejszą zasadą gospodarki obiegu zamkniętego, w myśl której stawia się na ponowne wykorzystanie materiałów w celu ograniczenia wykorzystania surowców naturalnych oraz ilości wytwarzanych odpadów. Dzięki udziałowi w NEXTLOOPP, ORLEN uzyska dostęp do zaawansowanych technologii z zakresu recyklingu i przetwórstwa polimerów. Ponadto będzie brał udział w przygotowaniach do ich komercyjnego wdrożenia, co umożliwi nabycie odpowiednich kompetencji i know-how. Do projektu dołączyło już 50 międzynarodowych firm w tym między innymi L’Oreal, Danone, Muller, Braskem, INEOS oraz TotalEnergies.

Zobacz także: ORLEN inwestuje w magazynowanie CO2 w Norwegii

NEXTLOOPP ma narzędzia, aby wypełnić lukę rynkową

Podstawowym wyzwaniem związanym z wytwarzaniem recyklatów, które następnie są stosowane do wytwarzania opakowań żywności i kosmetyków, jest czystość tzw. wsadu, który potem podlega recyklingowi. Przetwarzane odpady ze zmieszanych tworzyw sztucznych zawierają zazwyczaj dużą domieszkę innych tworzyw, dodatków poprawiających właściwości oraz zanieczyszczeń własnych. Z tego powodu nawet po przetworzeniu nie nadają się one do produkcji opakowań mających kontakt z żywnością czy kosmetykami. Istotną kwestią jakościową recyklatu jest również zagwarantowanie braku niebezpiecznych związków mogących migrować z opakowania do produktu, jak i innego rodzaju zanieczyszczeń odpowiadających np. za nieprzyjemny zapach.

Z tego powodu NEXTLOOPP koncentruje się na rozwiązaniach umożliwiających recykling przy użyciu innowacyjnych metod dekontaminacji oraz zaawansowanych procesów sortowniczych wykorzystujących markery fluorescencyjne. Dzięki wykorzystaniu technologii PolyPrism możliwa jest identyfikacja i oddzielenie polipropylenu (PP) dopuszczonego do kontaktu z żywnością od pozostałych odpadów opakowaniowych. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie czystości wsadu do wysokości 95 proc. polipropylenu już przy pierwszym i 99 proc. po drugim sortowaniu. Ponadto innym niemniej istotnym elementem wytwarzania recyklatu polipropylenowego jest nowatorska technologia dezynfekcji PPristine.

Zobacz także: Ekologiczny asfalt w ORLENIE

Rozwiązania, które warto wprowadzić

Należy zaznaczyć, że rozwiązania opracowane w ramach NEXTLOOPP zostały już przetestowane w skali pilotażowej. Obecnie działania uczestników projektu koncentrują się na ich rozwinięciu do skali przemysłowej. Podstawowym założeniem jest, aby surowce do procesu były możliwe do wysortowania w ramach istniejącej infrastruktury i już stosowanych procesów technologicznych. Ograniczy to konieczność inwestycji w nowe instalacje sortownicze czy szkolenia nowych kadr o unikatowych kompetencjach.

Materiał powstał przy współpracy z ORLEN.

Co zakłada nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN?

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker