Europa

Od 2006 roku spada w UE znaczenie energetyki jądrowej

W 2019 r. w 13 państwach członkowskich UE działało łącznie 106 reaktorów jądrowych, które produkowały 765 337 GWh energii elektrycznej, czyli około 26% całkowitej produkcji energii elektrycznej w UE.

Produkcja energii elektrycznej brutto z elektrowni jądrowych w państwach członkowskich UE-27 w 2019 r. wyniosła 765 338 GWh, co oznacza 16,3% spadek w porównaniu z 2006 r., czyli średni spadek o 1,25% rocznie.

energia jądrowa

 

Produkcja energii nuklearnej w latach 1990-2019 w gigawatogodzinach

Można jednak wyróżnić dwie różne tendencje w latach 1990 – 2019. W latach 1990 – 2004 całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w obiektach jądrowych w UE-27 wzrosła o 26,9%, osiągając szczyt 928 400 GWh w 2004 r. W latach 2004 – 2006 całkowita produkcja energii jądrowej w UE-27 ustabilizowała się, a następnie spadła o 16,3% w latach 2006-2019, głównie z powodu gwałtownego spadku (o około 55%) produkcji energii jądrowej w Niemczech.

W latach 2006-2019 niektóre kraje zwiększyły produkcję energii jądrowej: Rumunia, która rozpoczęła pozyskiwanie energii z atomu w 1996 r. (+100,0%), Węgry (+21,0%), Czechy (+16,1%), Holandia (+12,7%), Słowenia (+ 4,9%), Finlandii (+4,2%). W tym samym okresie pozostałe kraje (w tym główni producenci) zmniejszyły produkcję energii jądrowej. Litwa ostatecznie zamknęła swoje obiekty jądrowe w 2009 r. Niemcy odnotowały największy spadek (-55,0%), następnie Słowacja (-15,2%), Bułgaria (-15,0%), Francja (-11,4%), Belgia (-6,7%), Hiszpania (-3,0%) i Szwecja (-1,3%).

Największym producentem energii jądrowej w UE była Francja z 399 011 GWh (52,1% całości UE), następnie Niemcy (75 071 GWh, czyli 9,8%), Szwecja (66 130 GWh, czyli 8,6%) i Hiszpania (58 349 GWh – 7,6%). Te cztery kraje łącznie odpowiadały za ponad trzy czwarte całkowitej ilości energii elektrycznej wytwarzanej w obiektach jądrowych w UE.

Eurostat
 

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker