Europa

Wpływ pandemii na ubóstwo i dochody w Unii Europejskiej?

Dzięki szacunkowym danym Eurostatu wiemy już, jaki był wpływ pandemii na ubóstwo i dochody w Unii Europejskiej. 

Jak zmieniły się dochody w ciągu ostatnich dwóch lat?

Wskutek rozprzestrzeniania się koronawirusa, państwa z całego świata wdrożyły polityki mające na a celu ograniczenie liczby osób zakażonych. Wskutek wprowadzonych zakazów ucierpiały jednak dochody wielu Europejczyków.

W 2020 r. mediana dochodu z tytułu zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym (18-64 lata) w UE spadła o 7% w porównaniu z 2019 r. Mimo to mediana dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego, a także  wskaźnik ryzyka ubóstwa utrzymywały się na stałym poziomie. Informacje pochodzą ze wczesnych szacunków statystyków Eurostatu.

Zmniejszenie poziomu dochodów z pracy wynikało głównie z bezprecedensowego wzrostu liczby pracowników nieobecnych w pracy lub pracujących w skróconej godzinach. Było to oczywiście związane z obostrzeniami wprowadzonymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dzięki rządowym transferom i obniżkom podatków udało się zrównoważyć wpływ pandemii na dochody gospodarstw domowych.

Dzięki programom wsparcia udało się ustabilizować sytuację w płacach oraz w dochodach gospodarstw domowych. Szczególnie silnie pandemia uderzyła w sytuację osób najuboższych. Bez wsparcia państwa ich sytuacja byłaby zdecydowanie gorsza.

Na poziomie UE zarówno dochód do dyspozycji gospodarstw domowych, jak i wskaźnik zagrożenia ubóstwem w 2020 r. utrzymywały się na stabilnym poziomie, jednak sytuacja była zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Zobacz także: Ubóstwo energetyczne staje się ogólnoeuropejskim problemem

Jaki wpływ na ubóstwo miał wybuch pandemii?

W porównaniu z 2019 r. wśród państw członkowskich o statystycznie istotnych danych (kolor pomarańczowy i niebieski na mapie) wzrost wskaźnika zagrożenia ubóstwem wśród ludności w wieku produkcyjnym zaobserwowano w Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, Słowenii, Bułgarii, Austrii i Szwecji.  W około połowie państw członkowskich wskaźnik zagrożenia ubóstwem pozostał stabilny w 2020 r., a w Estonii nawet spadł.

Według danych GUS odsetek osób skrajnie ubogich wzrósł w 2020 do 5,2%. Rok wcześniej było to 4,2%, co oznacza wzrost o 1 p.p. W ubiegłym roku przybyło ponad 370 tys. takich osób i jest ich w Polsce ok. 1,9 mln.

Radosław Ditrich

Ubóstwo wśród dzieci w Polsce jest jednym z najniższych w UE

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker