Europa

Wskaźnik zatrudnienia wśród osób starszych w UE wyniósł 59,6%.

Wskaźnik zatrudnienia wśród osób starszych (w wieku 55-64 lata) w UE wyniósł w 2020 roku 59,6%.

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2020 r. prawie sześć na dziesięć (59,6%) osób w UE w wieku 55-64 lat było zatrudnionych. To dużo mniej niż w grupie osób w wieku 20-54 lata, gdzie wskaźnik wyniósł 76,2%.

Wyższe wykształcenie pomaga w znalezieniu pracy

Duży wpływ na wskaźnik zatrudnienia ma wykształcenie. Zarówno wśród młodszych jak i starszych, wyższe wykształcenie wiązało się z wyższym poziomem zatrudnienia.

Osoby młodsze, w wieku 20-54 lata, o niskim poziomie wykształcenia, miały wskaźnik zatrudnienia na poziomie 59,9%, podczas gdy wskaźnik ten był o 15,8 p.p. wyższy dla osób o poziomie średnim (75,7%) i 25,8 p.p. z wysokim poziomem wykształcenia (85,7%).

Podobne różnice można zaobserwować także u osób starszych. Wśród osób w wieku 55-64 lata, zatrudnione było 44% osób z wykształceniem niższym, 60,9% osób z wykształceniem średnim i 75,6% z wyższym.

Zatrudnienie wśród osób z wykształceniem wyższym w wieku 55-64 lata było zbliżone do ogólnego poziomu wykształcenia osób w wieku 20-54 lata.

Co ciekawe, wśród osób starszych mniej jest nie tylko zatrudnionych, ale także bezrobotnych. Większy jest za to odsetek osób poza rynkiem pracy (bierne zawodowo). Wśród osób w wieku 55-64 lata o niższym wykształceniu, co druga (51,3%) była poza rynkiem pracy.

Nie tylko poziom wykształcenia, ale także wyuczony zawód ma wpływ na poziom zatrudnienia w Polsce. Porównując rozkład osób w wieku 55-64 lata według zawodów między zatrudnionymi i niepracującymi można zauważyć różnice między obiema grupami.

Zobacz także: Zaledwie 26,2% kobiet w wieku powyżej 50 lat jest aktywnych zawodowo

Wskaźnik zatrudnienia wśród osób starszych w UE

W czasie gdy specjaliści odpowiadają za ⅕ (19,9%) siły roboczej wśród obecnie pracujących, to stanowią co dziewiątego (11,1%) wśród byłych pracowników. Również technicy i personel średniego szczebla (15,8% w porównaniu z 12,9%) oraz prawodawcy, wyżsi urzędnicy i kierownicy (6,1% w porównaniu z 4,0%) są bardziej reprezentowani wśród starszych pracowników niż wśród starszych osób niezatrudnionych.

Przeciwnie wygląda to wśród osób wykonujących prace proste. Udział tej grupy zwiększa się z 10,0% wśród pracujących, do 18,7% wśród niepracujących. Nieco mniejszy wzrost widzimy także wśród sprzedawców detalicznych (14,5% vs 18,7%).

Osoby starsze są dwukrotnie rzadziej zapraszane na rozmowę rekrutacyjną niż osoby młodsze

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker