GospodarkaNewsPolska

Osoby starsze są dwukrotnie rzadziej zapraszane na rozmowę rekrutacyjną niż osoby młodsze

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) postanowili przeprowadzić eksperyment terenowy, mający na celu ustalić, jaka jest skala dyskryminacji osób starszych na polskim rynku pracy. Okazało się, że ageizm w Polsce jest stosunkowo powszechny. Eksperyment wykazał, że osoby starsze są dwukrotnie rzadziej zapraszane na rozmowę rekrutacyjną niż osoby młodsze. 

Eksperyment terenowy – przebieg

Ageizm, czyli zjawisko polegające na dyskryminacji danych osób ze względu na ich wiek, staje się w Polsce coraz bardziej popularnym tematem. Analitycy PIE postanowili sprawdzić, jaka jest jego skala na krajowym rynku pracy. W tym celu postanowili przeprowadzić oni dwuetapowe badanie. W pierwszej jego fazie wysłali oni 343 pary fikcyjnych aplikacji o pracę, w tym 172 par kandydatek oraz 171 par kandydatów. Co warto zaznaczyć, w każdej z tych par jedna osoba miała 28 lat a druga 52 lata. Podania były głównie wysyłane do przedsiębiorców szukających pracowników zajmujących się obsługą klienta czy handlem. Ważne było to, aby potencjalny pracodawca nie wymagał sporego doświadczenia zawodowego, a do samej pracy nie były potrzebne wyspecjalizowane umiejętności. 

Z kolei w ramach drugiego etapu badania, analitycy PIE wysłali aplikacje o pracę głównie do sektora finansowego, bankowego oraz ubezpieczeniowego. Tutaj z kolei ważne było to, aby pracodawca wymagał co najmniej kilkuletniego doświadczenia w branży i konkretnych umiejętności. Co warto zaznaczyć, podania w obu fazach badania zostały przygotowane w taki sposób, aby osoba starsza, jak i ta młodsza miała kwalifikacje spełniające wymogi danego pracodawcy. 

Zobacz także: Liczba osób w wieku emerytalnym urosła w ciągu 10 lat o 28%!

Badacze, aby ocenić skalę ageizmu, postanowili zastosować wskaźnik callback rate (CR). Za niego uznali kontakt pracodawcy z kandydatem z zamiarem zaproszenia go na kolejny etap rekrutacji. Stosując ten wskaźnik, analitycy zaobserwowali istnienie dyskryminacji ze względu na wiek na polskim rynku pracy. Jak możemy przeczytać w badaniu PIE: 

Podstawową obserwacją przeprowadzonego eksperymentu jest istnienie różnic w CR w zależności od wieku kandydatów. Niezależnie od płci i poziomu wymaganego doświadczenia na dane stanowisko – to młodsi kandydaci otrzymywali istotnie częściej pozytywne odpowiedzi z zaproszeniem do dalszej części procesu rekrutacyjnego.

Jak powszechny jest ageizm na polskim rynku pracy?

Z danych zaprezentowanych na zamieszczonym poniżej wykresie wynika, że w pierwszym etapie badania, osoby młodsze były zdecydowanie chętniej widziane na rozmowie o pracę niż osoby starsze. Wartość CR dla kobiet w wieku 28 lat była prawie dwukrotnie większa niż dla tych w wieku 52 lat. Z kolei w wypadku mężczyzn różnica ta była niewiele ponad dwukrotnie większa. 

Ageizm w przypadku niskopłatnych prac

Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, w drugim etapie badania starsze kobiety były aż ponad dwukrotnie rzadziej zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną niż te młodsze. Z kolei ze starszymi mężczyźni pracodawca kontaktował się już jedynie 60 proc. rzadziej niż z tymi młodszymi. 

Ageizm w wypadku dobrzepłatnych prac

Co warto zaznaczyć, ageizm wynika w dużej mierze z popularności stereotypów. Z badań przytoczonych przez analityków PIE wynika, że wielu pracodawców jest przekonanych, że młodzi ludzie radzą sobie lepiej w trudnych i skomplikowanych sytuacjach, niż ci starsi. Co więcej, wielu z nich również sądzi, że istnieje negatywna korelacja między wiekiem i produktywnością danego pracownika. 

Polacy są drugim najszybciej starzejącym się społeczeństwem w UE

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker