Uncategorized

Z czego wynika głód w Ameryce Południowej?

Według najnowszego raportu ONZ głód w Ameryce Południowej jest najwyższy od  dwudziestu lat. Dodatkowo w latach 2019-2020 liczba osób zmagających się z kryzysem żywnościowym wzrosła o 30%.

Głód w Ameryce Południowej największy od dwóch dekad

Na podstawie raportu Regional Overview of Food Security and Nutrition 2021 liczba osób cierpiących głód wzrosła w ciągu zaledwie jednego roku o 13,8 mln, osiągając łącznie 59,7 mln osób. Aktualnie wskaźnik głodu w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach wynosi 9,1%. Brak bezpieczeństwa żywnościowego dotyka 267 milionów ludzi, a 106 milionów dorosłych cierpi na otyłość. Do wzrostu liczby głodujących w dużej mierze przyczyniła się pandemia, która wpłynęła negatywnie niemal na wszystkie gospodarki regionu. Wzrost liczby cierpiących głód rośnie od siedmiu lat. W latach 2014-2020 liczba osób zmagających się z brakiem żywności wzrosła o 79%.

Zobacz także: Susza i głód: Madagaskar płaci wysoką cenę za tanie loty Europejczyków

Co czwarty dorosły cierpi na nadwagę

Obok głodu, drugim poważnym problemem staje się wzrost liczby populacji zmagającej się z nadwagą. Niekontrolowany przyrost masy ciała wynika z niezrównoważonej diety i braku zdrowej żywności. W latach 2000-2016 odnotowano wzrost o 9,5 pkt. proc. na Karaibach, 8,2 pkt. proc. w Mezoameryce i 7,2 pkt. proc. w Ameryce Południowej. W 2020 roku 7,5% dzieci poniżej piątego roku życia miało nadwagę.

Jean Gough, Dyrektor Regionalny UNICEF na Amerykę Łacińską i Karaiby, powiedział:

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach COVID-19 pogorszył istniejący wcześniej kryzys niedożywienia. W związku z przerwami w świadczeniu usług i dewastacją środków do życia rodzinom trudniej jest umieścić na stole zdrową żywność, co powoduje, że wiele dzieci jest głodnych, a inne mają nadwagę. Aby dzieci dorastały zdrowo, musimy zapewnić wszystkim rodzinom dostęp do niedrogiej, pożywnej żywności.

Zobacz także: Klęska głodu wisi nad Afganistanem. ONZ stara się jej zapobiec

W odniesieniu do kryzysu żywnościowego, istnieje znaczna asymetria pomiędzy płcami. 41,8% kobiet w regionie doświadczyło umiarkowanego lub poważnego bezpieczeństwa żywnościowego, w porównaniu z 32,2% mężczyzn. Najwięcej osób głoduje w Gwatemali (ok. 50% mieszkańców dotkniętych niedożywieniem), Hondurasie (47%) i Salwadorze (46%). Najmniej zaś w Brazylii, na Kubie i w Urugwaju. W Argentynie na głód narażonych jest ok. 36% mieszkańców. Duży wpływ na kryzys żywnościowy w kraju ma inflacja, która w tym roku była najwyższa od niemal trzech dekad. Raport ONZ wzywa kraje regionu do zrewidowania własnych systemów rolno-spożywczych i uczynienia ich bardziej wydajnymi. Coraz częściej podnoszona jest również kwestia programów socjalnych, skierowanych szczególnie do rodzin z dziećmi.

Polecane artykuły

Back to top button