Polska

75% młodych Polaków w wieku 18-29 żyje z rodzicami

Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest jednym z najważniejszych czynników wyznaczających jakość życia w danym kraju. Niska dostępność skutkuje nie tylko większym niezadowoleniem, ale także wpływa na mobilność czy dzietność. Niestety sytuacja na polskim rynku mieszkaniowym należy do najgorszych w całej UE. Dowodzi tego m.in. odsetek młodych dzielących mieszkanie z rodzicami.

Mniej mieszkań to mniej dzieci

Sytuacja na rynku mieszkaniowym uderza także w dzietność. Mieszkanie z rodzicami nie wydaje się być atrakcyjną perspektywą w obliczu chęci posiadania swoich dzieci. Ostatnio minister Marlena Maląg stwierdziła, że przeprowadzone w ramach Strategii Demograficznej badania, pokazały, że są one bardzo kluczowym elementem koniecznym do spełnienia jeżeli chcemy zwiększyć dzietność w kraju.

Badania, które zostały przeprowadzone przy tworzeniu projektu #StrategiaDemograficzna jednoznacznie pokazały, że młodzi ludzie, aby zakładali rodziny, potrzebują własnego mieszkania, ale również bardzo ważnym elementem jest pewna i stabilna praca

Niestety sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce jest bardzo słaba. I potwierdza to szereg statystyk. Biorąc pod uwagę średnią liczbę osób w mieszkaniu czy liczbę pokoi przypadających na jedną osobę, możemy dojść do wniosku, że sytuacja w naszym kraju należy do najgorszych w całej UE. Liczbę mieszkań przypadających na 1000 osób w roku 1990 i 2018 prezentuje poniższy wykres autorstwa FOR.

Mieszkania per 1000 mieszkańców OECD

Z poniższych danych wynika, że głównym problem polskiego rynku mieszkaniowego jest niska podaż mieszkań, która jest spuścizną PRLu.

75% młodych Polaków mieszka z rodzicami

Mimo bardzo niskiego bezrobocia w kraju odsetek młodych mieszkających z rodzicami należy w Polsce do najwyższych w całej Unii— wynika z EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Z przynajmniej jednym rodzicem mieszka aż 3 na 4 młodych w wieku od 18 do 29 lat. Mimo niewielkiej poprawy względem 2015 roku sytuacja jest gorsza niż kilka lat wcześniej.

Młodzi mieszkający z rodzicami

Wśród przyczyn, prócz niskiej podaży mieszkań, należy szukać względnie niskiej relacji wynagrodzeń do PKB czy niskiej aktywności zawodowej młodych Polaków. Warto tutaj dodać, że o ile ogólne bezrobocie należy do najniższych w całej UE, o tyle bezrobocie wśród młodych nie wygląda w naszym kraju tak dobrze. To przyczynia się do tego, że mnóstwo osób po 20 roku życia nadal mieszka z rodzicami. Zjawisko to jest tak niepokojące, że nawet GUS stworzył specjalny raport opisujący młodych mieszkających z rodzicami.

Gniazdownicy, czyli młodzi na garnuszku rodziców

Według danych z badania EU-SILC w 2018 roku 45,1% Polaków w wieku od 25 do 34 lat mieszkało przynajmniej z jednym ze swoich rodziców, zaliczając się do grona tzw. gniazdowników. Poziom zjawiska gniazdownictwa w Polsce jest znacznie wyższy od średniej dla Unii Europejskiej, która w 2018 roku wyniosła 28,6%. W porównaniu z 2005 rokiem odsetek osób w analizowanej grupie wieku, które mieszkały ze swoimi rodzicami, wzrósł w Polsce o blisko 9 p. proc. W Unii Europejskiej w latach 2011-2018 skala występowania zjawiska utrzymywała się na stabilnym poziomie nieznacznie przekraczającym 28%.

Zobacz też: Młodzież NEET, czyli niewykorzystany potencjał ludzki

Polscy gniazdownicy podchodzą głównie z peryferii kraju. Są jednak regiony, gdzie ich udział jest naprawdę niski. Na Kaszubach odsetek gniazdowników jest na „unijnym” poziomie. Prezentuje to poniższa mapa autorstwa GUS.

Młodzi mieszkający z rodzicami mapa

Wśród najmłodszych gniazdowników, studiowało lub uczyło się 18%. Z wiekiem ten odsetek maleje i ok. 29 roku życia jedynie 5% gniazdowników uczy się lub studiuje. Nauka nie są więc głównym powodem mieszkania z rodzicami. Jest nim za to słaba pozycja na rynku pracy. Co trzeci gniazdownik nie posiadał żadnego dochodu. Jedynie 1 na 3 gniazdowników zarabiał więcej niż minimalna, a dochody powyżej 4 tys. zł brutto osiągał co piąty. O ile część osób mogła mieszkać z rodzicami z wyboru, o tyle w przypadku 60% z nich było to prawdopodobnie spowodowane brakiem własnych środków.

Młodzi mieszkający z rodzicami dochody

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Radosław Ditrich

Świat postrzegam przez pryzmat liczb. Kocham przeglądać wykresy, tabele i mapy. Lubię także pobiegać i podróżować komunikacją publiczną.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker