EuropaGospodarka

Wskaźniki Agendy 2030: Azja liderem wzrostu gospodarczego. Europa…w spożyciu alkoholu

Jak wynika ze wskaźników Agendy 2030 opublikowanej przez GUS, Azja jest liderem wzrostu gospodarczego i zdecydowanie przeważa od reszty regionów świata pod tym względem. Europa natomiast jest niechlubnym „numerem 1” w spożyciu alkoholu na mieszkańca.

Wskaźniki Agendy 2030

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 to ramowy plan ONZ mający na celu m.in. zapewnienie godnego życia dla wszystkich ludzi, eliminacje ubóstwa, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz degradacji środowiska naturalnego. Agenda 2030 została podpisana przez 193 państwa członkowskie (w tym Polskę), które zobowiązane są realizować tzw. Cele Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja celów ma zapewniać zrównoważony rozwój w aspekcie gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym.

Zobacz także: KE chce wprowadzić minimalną stawkę podatku CIT! Opór ze strony Polski i Węgier

Postęp w realizacji celów Agendy 2030 monitorowany jest poprzez wyspecjalizowane wskaźniki. Jak wskazuje GUS, niektóre wskaźniki nie są publikowane, ponieważ w wielu państwach istnieją problemy z ich gromadzeniem oraz uaktualnianiem. Niemniej jednak większość z nich dotyczących ubóstwa, rozwoju gospodarczego czy jakości życia jest dostępnych. Wobec tego ONZ może analizować kraje pod względem realizacji celów Agendy. Wskaźniki natomiast są przedstawiane zgodnie z podziałem geograficznym stosowanym przez ONZ.

Zobacz także: Chiny i inne azjatyckie tygrysy deklasują USA pod kątem robotyki

Azja jest liderem wzrostu gospodarczego. Europa w spożyciu alkoholu…

Jednym z celów ONZ jest dobre zdrowie oraz jakość życia, który monitorowany jest poprzez m.in. wskaźnik rocznego spożycia alkoholu na mieszkańca danego regionu. Jak wynika z poniższej tabelki, Europa jest zdecydowanym liderem pod względem rocznego spożycia alkoholu na mieszkańca. Okazuje się, że rocznie przeciętny Europejczyk spożywa 11 litrów czystego alkoholu (2019 r.). Wartość ta jednak zmieniła się od 2005 roku. Wówczas było to ponad 13 litrów.

Europa jest liderem w spożyciu alkoholu na mieszkańca.

Źródło: GUS

Warto zaznaczyć, że przeciętne spożycie alkoholu w Europie jest prawie dwa razy większe od średniej na świecie (5,8 l). Skrajne negatywną sytuację odnotowuje się również w Ameryce Północnej (9,8 l). Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w Afryce Północnej (0,4 l) oraz Azji Zachodniej (1,4 l). Według danych WHO z 2019 r. największą ilość alkoholu na jednego mieszkańca rocznie w Europie spożywa się na Litwie (15 l), w Czechach (14,4 l) oraz Niemczech (13,4 l). Polska w tym rankingu jest na odległym 12 miejscu (11,6 l).

Azja króluje pod względem wzrostu gospodarczego.

Źródło: GUS

Europa także relatywnie słabo wypada w aspekcie tempa wzrostu gospodarczego. Roczny realny wzrost PKB na pracującego od 2005 r. oscyluje głównie wokół 1 procenta. Natomiast to Azja jest liderem wzrostu gospodarczego. Konkretyzując, jest to Azja Środkowa oraz Wschodnia. W tych regionach w 2019 r. wzrost gospodarczy na pracującego wyniósł 4,2 proc., natomiast od piętnastu lat nie schodzi poniżej 2 procent. Podobnie zdumiewające wyniki, a nawet nieco lepsze przed 2019 r. odnotowano w Azji Południowej oraz Południowo-Wschodniej.

Najmniej rozwijają, a nawet cofają się regiony Afryki Subsaharyjskiej oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Zacofanie technologiczne nie pozwala tam zwiększyć wydajności pracowników, przez co wskaźnik jest bardzo niski bądź ujemny. Co ciekawe w Ameryce Północnej wskaźnik tempa wzrostu PKB na pracującego w 2019 r. wyniósł zaledwie 0,8 procent. Natomiast w 2016 r. Ameryka Północna nie rozwijała się w ogóle (0,0 proc.) pod względem wydajności.

Niepokojąca jest tendencja światowa dla tempa wzrostu gospodarczego. Mianowicie biorąc pod uwagę wszystkie regiony geograficzne, rozwój gospodarczy zdecydowanie zwolnił. Jeszcze w 2010 r. tempo wzrostu realnego PKB na 1 pracującego wyniosło 3,2 procent. W roku 2019 było to już tylko 1,2 procent.

Zobacz także: Ludzie w Szwecji nie czują się bezpiecznie. Jest gorzej niż na Ukrainie i w Mołdawii

Inne wskaźniki

Powodów do optymizmu Europejczycy nie mają także w aspekcie zdrowia psychicznego. Niestety na tle innych regionów świata dane dotyczące współczynnika umieralności w wyniku samobójstw na 100 tys. osób są, lekko mówiąc zatrważające. Wskaźnik ten w roku 2019 w Europie wyniósł aż 14,5. To i tak spora poprawa. Gdyż jeszcze w 2010 poziom wskaźnika wynosił 18,8, natomiast w 2005 roku 22,2.

Współczynnik umieralności w wyniku samobójstw najwyższy jest w Europie oraz Ameryce Północnej.

Źródło: GUS

Najwyższy współczynnik umieralności w wyniku samobójstw jest w Ameryce Północnej (15,7). O ile w Europie jest światełko w tunelu, ponieważ odnotowuje się tendencję spadkową w ostatnich latach, tak amerykanie powinni być zaniepokojeni powyższymi danymi. Tam współczynnik ten od 2005 r. stale rośnie.

Poziom ubóstwa zdecydowanie najwyższy w Afryce Subsaharyjskiej

Źródło: GUS

Tak jak w przypadku współczynnika samobójstw oraz tempa wzrostu realnego PKB Europa i Ameryka Północna wypadały najgorzej lub relatywnie słabo, tak w aspekcie poziomu ubóstwa, pozytywnie wyróżniają się w stosunku do innych regionów na świecie. Są to jedyne miejsca, gdzie uśredniając, odsetek osób zagrożonych ubóstwem wynosi 0,0.

Jak można przypuszczać, skrajnie negatywna sytuacja pod tym względem panuje w regionie Afryki Subsaharyjskiej, gdzie wskaźnik ten wyniósł w 2019 r. 36,7 procent. Niemniej jednak zauważa się trend spadkowy. W okresie 2005-2019 odsetek osób zagrożonych ubóstwem spadł tam o 13,8 pkt procentowego.

Które kraje najlepiej realizują cele Agendy 2030?

Niemniej jednak to europejskie kraje są najbliżej zrealizowania wszystkich celów Agendy 2030. Wynika to z rankingu Indeksu Zrównoważonego Rozwoju (SDG Index). Indeks ten informuje, w jakim stopniu dany kraj zrealizował wszystkie cele zrównoważonego rozwoju (100=max). Jak się okazuje spośród pierwszych 30 krajów w rankingu, aż 25 państw to kraje europejskie.

Na szczycie rankingu są kolejno Finlandia (85,90), Szwecja (85,61), Dania (84,86) oraz Niemcy (82,48). Polska zajmuje stosunkowo wysoką 15 pozycję ze wskaźnikiem na poziomie 80,22. Nasz kraj może pochwalić się wyższym miejscem aniżeli Szwajcara czy Wielka Brytania. Co ciekawe mocarstwa gospodarcze, czyli USA i Chiny zajmują odpowiednio 32 oraz 57 miejsce. Niestety bycie najpotężniejszą gospodarką na świecie nie idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem.

Zobacz także: Środkowoazjatycki tygrys nabiera rozpędu. Gospodarka Uzbekistanu dynamicznie rośnie

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Gabriel Chrostowski

Analityk makroekonomiczny, w wolnych chwilach uprawiający piłkę nożną oraz biegi krótko- i długodystansowe

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker