GospodarkaNews

Ochrona lasów sprawiła, że już 3 kraje absorbują więcej CO2, niż emitują

Odpowiednia ochrona lasów sprawiła, że już 3 kraje absorbują więcej CO2, niż emitują. Tymi państwami są Bhutan, Surinam i Panama. Co prawda, udało się to im osiągnąć, dzięki wdrożeniu różnych strategii, jednakże w każdej z nich bardzo duży nacisk położono na ochronę terenów zielonych. Na początku 2022 roku zawiązały one formalny sojusz i zaczęły się domagać przywilejów głównie od krajów rozwiniętych. 

Bhutan, Szczęście Narodowe Brutto i ochrona lasów

Pierwszym krajem na świecie, któremu udało się więcej CO2 absorbować, niż produkować jest Bhutan. W przeszłości porzucił on wykorzystanie PKB, jako miernika obrazującego dobrobyt społeczny i zastąpił on go wskaźnikiem Szczęścia Narodowego Brutto (GNH). Po wprowadzeniu tej zmiany okazało się, że rządy tego kraju powinny znacznie bardziej dbać o ochronę środowiska, niż o wzrost gospodarczy, jeśli chcą one maksymalizować dobrobyt społeczny. 

Zobacz także: Powinniśmy odesłać PKB na śmietnik historii

Tamtejsze władze, aby zwiększyć poziom GNH, zaczęły wprowadzać reformy, mające na celu wspomóc tamtejsze środowisko naturalne. Postanowiły one zacząć prawnie chronić lasy, które obecnie zajmują 72 proc. powierzchni kraju i pochłaniają stosunkowo spore ilości dwutlenku węgla. Tamtejsi politycy zakazali eksportu drewna oraz wpisali do konstytucji, że obszary zalesione muszą stanowić co najmniej 60 proc. powierzchni kraju. Do tego Bhutan zaczął zastępować paliwa kopalne, znacznie bardziej przyjaznymi dla środowiska i klimatu źródłami energii. Otóż rozbudował on elektrownie wodne, które zaczęły uzyskiwać energie z wielu rzek przepływających przez teren Bhutanu.

Ochrona lasów sprawiła, że Surinam i Panama są przyjazne dla klimatu

Z kolei Surinam stał się krajem przyjaznym dla klimatu, głównie dzięki odpowiednim warunkom naturalne. Otóż jedynie 1 proc. powierzchni tego najbardziej zalesionego kraju świata (97 proc. jego powierzchni stanowią lasy) nadaje się pod uprawy rolne. Co prawda, kraj mógłby starać się przekształcić wiele zielonych terenów w pola uprawna, ale nie potrzebuję tego robić ze względu na duże złoża surowców naturalnych. Kraj ten może się pochwalić największym na świecie depozytem rud aluminium, które odpowiadają za 72 proc. krajowego eksportu. To właśnie wydobycie tych złóż pozwala temu krajowi osiągnąć PKB per capita zbliżone do meksykańskiego przy znacznie większej powierzchni lasów. 

Zobacz także: Kanał Panamski staje się coraz popularniejszy, głównie dzięki USA

W klubie tych krajów najmniej lesistym państwem jest Panama, której 57 proc. powierzchni stanowią lasy. Jednakże w najbliższych dekadach zamierza ona dogonić swoich sojuszników. Do 2050 roku chce obsadzić drzewami 50 tys. ha ziemi. Do tego, aby stać się krajem jeszcze bardziej przyjaznym dla klimatu, zamierza ona do 2023 roku całkowicie zaprzestać wykorzystywania węgla i ciężkich paliw płynnych. Co warto zaznaczyć, temu państwu udaje się absorbować więcej CO2, niż emitować głównie, dzięki kanałowi przebiegającemu przez to państwo. Dzięki niemu większość mieszkańców kraju może żyć głównie z usług, które emitują stosunkowo mało CO2. Do tego, dzięki niemu na terenie Panamy rozwinęło się największe w regionie centrum finansowe IFC, które dostarcza 9,3 proc. PKB kraju. 

Bhutan, Surinam i Panama postanowiły zawrzeć formalny sojusz

Na szczycie COP26 w 2022 roku te 3 opisane państwa postanowiły zawrzeć ze sobą formalny sojusz i wykorzystać to, że absorbują one więcej CO2, niż emitują. Ze względu na to, że są one przyjazne dla klimatu, żądają one od państw rozwiniętych, które to głównie odpowiadają za globalne ocieplenie, pewnych przywilejów. Chcą one między innymi preferencyjnego traktowania przez te kraje w handlu międzynarodowym. Do tego domagają się one korzystniejszych warunków od międzynarodowych instytucji finansowych. 

COP26: Światowi przywódcy zamierzają położyć kres wylesianiu do 2030 r.

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker