GospodarkaNews

Inflacja w OECD w grudniu osiągnęła najwyższy poziom od 30 lat

Inflacja w OECD w grudniu wyniosła 6,6 proc. r/r. Tak szybko ceny nie rosły w tej organizacji od lipca 1991 roku. Stosunkowo wysoka inflacja została spowodowana między innymi przez Turcję oraz rosnące ceny energii i żywności. 

Inflacja w OECD, Turcja oraz rosnące ceny energii i żywności

Wysoka inflacja w OECD została częściowo spowodowana sytuacją gospodarczą w Turcji. Oddziaływanie globalnych czynników inflacyjnych w połączeniu z nieortodoksyjną polityką pieniężną (obniżki stóp procentowych przy rosnącej inflacji) doprowadziło do gwałtownego wzrostu inflacji w tym państwie. Ta według analityków miała wynieść w grudniu 30,6 proc. r/r, gdzie faktycznie wyniosła ona 36,1 proc. Oznacza to, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca wzrosła ona o prawie 15 pkt proc. Gdyby wyliczając inflację w OECD w grudniu, pominąć Turcję, wyniosłaby ona 5,6 proc., czyli o cały jeden punkt procentowy mniej. 

Zobacz także: Inflacja w Turcji oficjalnie już 36,1% Nieoficjalnie ponad 80%!

Czynnikiem, który najbardziej przyczynił się do wzrostu cen w większości państw należących do OECD jest drożejąca energia. Jak widać na zamieszczonym poniżej wykresie, ceny energii rosły stosunkowo szybko w państwach należących do OECD. W zeszłorocznym grudniu w tej organizacji były one rok do roku wyższe o 25,6 proc. Co warto zaznaczyć podczas całego ubiegłego roku ceny energii rosły w stosunkowo szybki tempie. Ich wzrost wyniósł aż 15,4 proc. Tak wysokiego odczytu nie widzieliśmy od 1981 roku. 

Wzrost cen energii

Do wysokiej inflacji w OECD przyczyniły się również rosnące ceny żywności. Z danych zamieszczonych na poniższym wykresie wynika, że wzrosły one w wielu państwach należących do OECD. Na obszarze tej organizacji ceny żywności w zeszłorocznym grudniu były wyższe rok do roku o 6,8 proc. Wzrost ten został spowodowany głównie tym, że nawozy znacznie podrażały w ostatnich miesiącach. Choćby obecnie wydatki związane z zakupem substancji azotowych stanowią 55 proc. łącznych kosztów produkcji zboża.

Wzrost cen żywności

Choć, jak wskazują ekonomiści OECD nawet wyłączając ceny żywności i energii z inflacji, ta nadal jest stosunkowo wysoka w analizowanej organizacji. W grudniu wyniosła ona aż 4,6 proc. r/r.  

Kiedy Polska dogoni Niemcy? OECD: Nigdy

Wszelkie prawa do treści zastrzeżone.

Adam Suraj

Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

Polecane artykuły

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker